ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
106 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร (Construction of Permanent Ditch) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน หนองขาม - พลา ระหว่าง ที่ กม.๑๑๙+๗๐๐ - กม.๑๔๗+๕๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงานรวม ๓๒,๑๙๐.๐๐ ตร.ม. 19,760,000.00 30/04/2563 eb./105/2563 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
107 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.51+975 , กม.71+240 ปริมาณงาน 2 แห่ง 3,450,000.00 30/04/2563 คค 06053/พ.1/e.31/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
108 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย – เจดีย์ยุทธหัตถี ตอน 1 ระหว่าง กม.30+985 - กม.44+390 LT,RT (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 11,000,000.00 30/04/2563 ตก eb/ 34 /2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
109 จ้างล้างทำความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศ จำนวน 53 เครื่อง สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ 27,550.00 29/04/2563 144/จ/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
110 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงสบปราบ 1,900,000.00 29/04/2563 ลป.1(b)/42/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
111 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเถิน 1,900,000.00 29/04/2563 ลป.1(b)/41/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
112 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ3-6) หมวดทางหลวงเถิน 1,200,000.00 29/04/2563 ลป.1(b)/40/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
113 งานจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ 696,021.00 29/04/2563 คค 06114.2/eb.41/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
114 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96,300.00 28/04/2563 557/40/63/223 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
115 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงห้วยเม็ก กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ทางหลวงหมายเลข 2039 ตอนควบคุม 0201 ตอน น้ำอ้อม - ห้วยเม็ก ที่ กม.43+920 (LT.) ปริมาณงาน 1 หลัง 1,200,000.00 28/04/2563 คค 06048/พ.5.1/e21/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
116 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 1) 1,482,376.00 28/04/2563 คค 06114.2/eb.39/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
117 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงควนรู แขวงทางหลวงสตูล ตามแบบมาตรฐานสำนักสำรวจและออกแบบ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ที่ กม.21+479 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง 1,200,000.00 28/04/2563 eb-สต12/2563 แขวงทางหลวงสตูล
118 งานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง จำนวน 2 รายการ ระหว่าง กม.2+795-กม.3+100 และ กม.4+250-กม.5+262 ณ โครงการทางหลวงหมายเลข 1260 ตอน ศรีบุญเรือง-โรงพยาบาลสันทราย 1,684,224.00 28/04/2563 eb.-ศลป.34/2563 ศูนย์สร้างทางลําปาง
119 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอนควบคุม 0100 ตอน สนามกีฬาธูปเตมีย์ – ลำลูกกา ระหว่าง กม.3+000 –กม.3+500 (บริเวณวัดโพสพผลเจริญ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 4,234,000.00 27/04/2563 63047129775 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
120 ซื้อเหล็กรูปพรรณ จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 4,979,132.00 27/04/2563 e-สพ.1/วส/48/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,066 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358