ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
106 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า รถหมายเลข 25-6651-99-7 จำนวน 2 รายการ 03/09/2562 03/09/2562 ขท.กระบี่.งท.94/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
107 ซื้ออะไหล่หรืออุปกรณ์เสริมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ 03/09/2562 03/09/2562 ขท.กระบี่.งท.93/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
108 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ 03/09/2562 03/09/2562 ขท.กระบี่.งท.92/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
109 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุนหมุนฯ) จำนวน 1 รายการ 04/09/2562 03/09/2562 สทล.10ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/5366 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
110 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล(งานเงินทุนหมุนเวียน) รถตักหน้า-ขุดหลัง ครั้งที่ 2 30/09/2562 02/09/2562 สฎ.10/2562 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
111 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 73 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2562 29/08/2562 324/40/62/151 แขวงทางหลวงภูเก็ต
112 งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน ฝ่ายปรับซ่อม ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ระหว่าง กม.65+800 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 29/08/2562 29/08/2562 eb-สส/41/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
113 ซื้อวัสดุหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 28/08/2562 28/08/2562 619/35/62/79 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
114 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร-ยานพาหนะ (นอกเงินทุน) จำนวน 2 รายการ 29/08/2562 27/08/2562 สห.(ข)/2/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
115 ซื้อกระดาษ Thermal จำนวน 28,080 ม้วน 27/08/2562 27/08/2562 กท./eb.36/2562 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
116 ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาด 26/08/2562 26/08/2562 คค06045/พ.1/4/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
117 ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาด 26/08/2562 26/08/2562 คค06045/พ.1/4/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
118 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2562 23/08/2562 62087449291 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
119 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า รถปิคอัพสองตอน ยี่ห้อ TOYOTA VIGO หมายเลข44-9258-13-0 22/08/2562 22/08/2562 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
120 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 4 รายการ 22/08/2562 22/08/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 106 ถึง 120 จาก 545 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358