ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
106 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 27/06/2562 25/06/2562 ขท.กระบี่ งท.62/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
107 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายเตือนแนวทาง พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 0.60x0.75 ม. ติดแผ่นสะท้อนแสง Diamond Grade หลอด LED พร้อมเสาป้าย 24/06/2562 24/06/2562 517/-/62/388 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
108 ประกาศยกเลิกประกาศขายทอดตลาด 24/06/2562 24/06/2562 สลน.1/ยข.1/2562 สำนักงานเลขานุการกรม
109 555 21/06/2562 20/06/2562 1543562006 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
110 555 21/06/2562 20/06/2562 1543562006 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
111 ขายทอดตลาดเครื่องกล/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) (ครั้งที่ 3 ) จำนวน 1 รายการ 20/06/2562 20/06/2562 437/พ.4/8/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
112 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ ตำรวจทางหลวง 19/06/2562 19/06/2562 คค 06045/พ.1/3/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
113 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ 21/06/2562 19/06/2562 สค.(พ.)/งท./4/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
114 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 61 รายการ 19/06/2562 18/06/2562 437/พ.3/7/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
115 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 20 รายการ 14/06/2562 14/06/2562 สข.2/ข.5/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
116 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 20 รายการ 14/06/2562 14/06/2562 สข.2/ข.5/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
117 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล(งานเงินทุนหมุนเวียน) รถตักหน้า-ขุดหลัง จำนวน 1 รายการ 18/06/2562 12/06/2562 สฎ. 7/2562 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
118 ขายทอดตลาด เครื่องจักรกล/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) (ครั้งที่ 3) จำนวน 17 รายการ 12/06/2562 12/06/2562 437/พ.4/6/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
119 งานโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 325 ตำบลกระดังงาและตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 07/06/2562 07/06/2562 eb-สส/37/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
120 จ้างแบบเบ็ดเสร็จ 2 รายการ 06/06/2562 06/06/2562 619/62/20 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 106 ถึง 120 จาก 462 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358