ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 0.00 03/02/2566 สทล.17 ขท.พังงา/1.3/- แขวงทางหลวงพังงา
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 0.00 03/02/2566 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3 รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 0.00 03/02/2566 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ ลว. 3 มกราคม 2566 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566 0.00 03/02/2566 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
5 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2566 0.00 03/02/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
6 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2566 0.00 03/01/2566 021/11/2566-021/40/12/2566 สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 0.00 02/02/2566 - ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
8 รายงานผลการสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 0.00 02/02/2566 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566 0.00 01/02/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม แขวงทางหลวงราชบุรี
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 0.00 01/02/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม แขวงทางหลวงราชบุรี
11 ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบเดือน มกราคม 2566 0.00 01/02/2566 สำนักงานตรวจสอบภายใน
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566 0.00 01/02/2566 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2566 0.00 01/02/2566 021/11/2566-021/40/12/2566 สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ 0.00 01/02/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 15
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 0.00 31/01/2566 - แขวงทางหลวงกระบี่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,089 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.