ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 0.00 22/09/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 0.00 22/09/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2563 0.00 11/09/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2563 0.00 10/09/2563 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/1411 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2563 0.00 10/09/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2563 0.00 10/09/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2563 0.00 10/09/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 0.00 08/09/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2563 0.00 08/09/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 0.00 08/09/2563 สทล.18 ขท.ยะลา.1.3/976 แขวงทางหลวงยะลา
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 0.00 08/09/2563 ที่ คค06007/990 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 0.00 08/09/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 0.00 08/09/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2563 0.00 08/09/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
15 สรุปข้อมูลผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 0.00 03/09/2563 สทล.6 ขท.เพชรบูรณ์ที่ 1.1/2337 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 905 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358