ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 0.00 06/09/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 0.00 06/08/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 0.00 05/07/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2564 0.00 01/08/2564 280/40/64/15 สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2564 0.00 01/07/2564 280/40/64/14 สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 0.00 15/09/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2564 แขวงทางหลวงพังงา
7 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 0.00 01/10/2563 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ ลว.13 กันยายน 2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
8 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 0.00 01/11/2563 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ ลว.13 กันยายน 2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
9 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 0.00 01/10/2563 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ ลว.13 กันยายน 2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
10 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 0.00 01/08/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
11 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 0.00 01/07/2564 สทล.3ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 0.00 10/09/2564 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/223 วันที่ 9 กันยายน 2564 แขวงทางหลวงลำพูน
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่่ที่ 2 0.00 10/09/2564 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 0.00 09/09/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้าง (สขร.1) แขวงทางหลวงอ่างทอง
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 0.00 08/09/2564 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,398 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358