ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 17/09/2562 17/09/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 17/09/2562 17/09/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 15/09/2562 15/09/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2562 14/09/2562 14/09/2562 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2562 14/09/2562 14/09/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 15/09/2562 13/09/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม 2562 13/09/2562 13/09/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 12/09/2562 12/09/2562 สทล.9ขท.อจ.1.3/พ.1/629 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
9 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 12/09/2562 12/09/2562 สทล.3 ขท.สกลนครที่ 1.1/พ.5.1/967 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 11/09/2562 11/09/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 10/09/2562 10/09/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2562 10/09/2562 10/09/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 09/09/2562 10/09/2562 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 09/09/2562 09/09/2562 สทล. 15 ขท. ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน).1/พ.2/1968 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 09/09/2562 09/09/2562 สทล. 15 ขท. ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)/พ.2/2203 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 399 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358