ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 2562 21/01/2562 21/01/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 2562 21/01/2562 21/01/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 11/01/2562 11/01/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 11/01/2562 11/01/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 10/01/2562 10/01/2562 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
6 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 09/01/2562 09/01/2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 09/01/2562 09/01/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 09/01/2562 09/01/2562 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/31 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
9 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 08/01/2562 08/01/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๓๑ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)
10 ผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561 07/01/2562 07/01/2562 แขวงทางหลวงปัตตานี
11 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 07/01/2562 07/01/2562 สทล.3 ขท.สกลนครที่ 1.1/พ.5.1/21 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 04/01/2562 04/01/2562 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 04/01/2562 04/01/2562 พ.12/2562 แขวงทางหลวงยะลา
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 04/01/2562 04/01/2562 สทล.9ขท.อจ.1.3/พ.1/16 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ 03/01/2562 03/01/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 52 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358