ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 13/11/2562 13/11/2562 พ.1284/2562 แขวงทางหลวงยะลา
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 13/11/2562 13/11/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 13/11/2562 13/11/2562 ขทพ./พ./431/2562 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
4 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 13/11/2562 12/11/2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 11/11/2562 11/11/2562 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 07/11/2562 10/11/2562 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 08/11/2562 08/11/2562 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/1695 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 08/11/2562 08/11/2562 สทล.3 ขท.สกลนครที่ 1.1/พ.5.1/1165 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
9 เดือน ต.ค. 2562 14/11/2562 07/11/2562 เดือน ต.ค. 2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 07/11/2562 07/11/2562 สทล. 15 ขท. ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน).1/พ.2/2699 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 07/11/2562 07/11/2562 - แขวงทางหลวงปัตตานี
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 07/11/2562 07/11/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2562 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 06/11/2562 06/11/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตค.2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
14 ส่งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 06/11/2562 06/11/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๑๓๔๙ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 06/11/2562 06/11/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 493 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358