ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 562 15/07/2562 15/07/2562 สุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้าในรอบเดือน มิถุนายน สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)งานเงินทุน เดือน พฤษภาคม -มิถุนายน 12/07/2562 11/07/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)งานเงินงบประมาณ เดือน พ.ค-มิ.ย 12/07/2562 11/07/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 10/07/2562 10/07/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
5 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 10/07/2562 10/07/2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/ จัดจ้าง 08/07/2562 08/07/2562 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 08/07/2562 08/07/2562 - แขวงทางหลวงกระบี่
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 08/07/2562 08/07/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 05/07/2562 05/07/2562 สทล. 15 ขท. ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน).1/พ.2/1689 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2562 05/07/2562 05/07/2562 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/1023 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
11 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562 05/07/2562 05/07/2562 คค 06012/พ.1/793 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 05/07/2562 05/07/2562 สทล.9ขท.อจ.1.3/พ.1/470 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 05/07/2562 04/07/2562 พ.949/2562 แขวงทางหลวงยะลา
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2562 04/07/2562 04/07/2562 สขร.1 มิ.ย. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 04/07/2562 04/07/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
แสดง 1 ถึง 15 จาก 306 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358