ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 23/05/2562 23/05/2562 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/774 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
2 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 23/05/2562 23/05/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2562 21/05/2562 21/05/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 16/05/2562 16/05/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 15/05/2562 15/05/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
6 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน พ.ศ.2562 15/05/2562 15/05/2562 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 15/05/2562 15/05/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เดือน มีนาคม - เมษายน 2562 15/05/2562 15/05/2562 สทล.10.1/พ.1/860 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
9 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 14/05/2562 13/05/2562 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/610 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 13/05/2562 13/05/2562 สขร.1 เม.ย. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 10/05/2562 10/05/2562 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 16/05/2562 08/05/2562 สทล.3 ขท.สกลนครที่ 1.1/พ.5.1/564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 07/05/2562 07/05/2562 สทล.9ขท.อจ.1.3/พ.1/336 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2562 07/05/2562 07/05/2562 - แขวงทางหลวงราชบุรี
15 รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๒ 07/05/2562 07/05/2562 - แขวงทางหลวงชัยนาท
แสดง 1 ถึง 15 จาก 210 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358