ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 0.00 01/09/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 0.00 28/09/2565 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 0.00 01/08/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 0.00 01/07/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 0.00 01/09/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 0.00 01/08/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 0.00 01/07/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 0.00 01/06/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 0.00 02/05/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 0.00 01/04/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 0.00 01/03/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 0.00 01/02/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 0.00 03/01/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 0.00 01/12/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 0.00 01/11/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,911 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.