ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 21/03/2562 21/03/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.62 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 20/03/2562 20/03/2562 ศ.สท.กาญจนบุรี.1/195 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 20/03/2562 20/03/2562 - แขวงทางหลวงบึงกาฬ
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 15/03/2562 15/03/2562 พ.196/2562 แขวงทางหลวงยะลา
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 14/03/2562 14/03/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
6 สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 13/03/2562 13/03/2562 สขร.1 ก.พ. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
7 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 13/03/2562 13/03/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 11/03/2562 11/03/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
9 งานจ้างเหมาทำการทาสีราวสะพานและทาสีคอนกรีต Barrier ด้วยน้ำปูนซีเมนต์ผสมสารยึดเกาะโพลิเมอร์ สายทางต่าง ๆ สังกัดแขวงทางหลวงพัทลุง ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น 30,782.00 ตร.ม. 15/03/2562 09/03/2562 eb-พท.34/2562 แขวงทางหลวงพัทลุง
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี2562 11/03/2562 08/03/2562 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
11 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ต.ค.2561 ถึง ธ.ค.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2562 08/03/2562 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่1 แขวงทางหลวงอ่างทอง
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 08/03/2562 08/03/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 07/03/2562 07/03/2562 - แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 07/03/2562 07/03/2562 สทล.15 ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน).1/พ.2/620 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 07/03/2562 07/03/2562 เดือนกุมภพันธ์ 2562 แขวงทางหลวงพัทลุง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 129 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358