ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2563 3,095,681.50 03/07/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 1,291,021.66 02/07/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
3 ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3( เดือน เมษายน 2563 ถึง เดือน มิถุนายน 2563) 67,811.36 02/07/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง เดือน เมษายน 2563 ถึงเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63,171.07 02/07/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 100,158,660.00 02/07/2563 - กองการพัสดุ
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 1.00 01/07/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน แขวงทางหลวงราชบุรี
7 สรุปผลกรดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2563 1,377,844.20 01/07/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 1,724,700.00 01/07/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 2,724,700.00 01/07/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบเดือนมิถุนายน 2563 42,141.00 01/07/2563 - สำนักงานตรวจสอบภายใน
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 2,703,800.00 30/06/2563 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 7,955,004.28 18/06/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน , พฤษภาคม 2563 62,640,000.00 18/06/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2563 3,043,079.00 17/06/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงพิจิตร
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2563 2,830,415.65 15/06/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 835 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358