ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.64 0.00 19/04/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.64 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.64 0.00 19/04/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.64 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.64 0.00 19/04/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.64 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.63 0.00 19/04/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.63 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.63 0.00 19/04/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.63 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.63 0.00 19/04/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.63 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
7 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม 2564 0.00 18/04/2564 - ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
8 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2564 0.00 18/04/2564 - ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
9 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564 0.00 18/04/2564 - ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 0.00 16/04/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กพ. แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบเดือน มีนาคม 2564 0.00 16/04/2564 - สำนักบริหารบำรุงทาง
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 0.00 16/04/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
13 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0.00 16/04/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 0.00 16/04/2564 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 0.00 16/04/2564 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,082 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358