ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 0.00 14/01/2564 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/92 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 0.00 14/01/2564 - กองการพัสดุ
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 0.00 12/01/2564 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2563 0.00 07/01/2564 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
5 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0.00 07/01/2564 64017092712 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 0.00 06/01/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
7 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. 63 ถึงเดือน ธ.ค. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0.00 06/01/2564 - แขวงทางหลวงสระบุรี
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 0.00 05/01/2564 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 0.00 05/01/2564 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 0.00 04/01/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม แขวงทางหลวงราชบุรี
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2563 0.00 04/01/2564 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 0.00 04/01/2564 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 0.00 04/01/2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม แขวงทางหลวงอ่างทอง
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบเดือนธันวาคม 2563 จำนวนเงิน 35,400.-บาท 0.00 30/12/2563 - สำนักงานตรวจสอบภายใน
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 0.00 29/12/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 1 ถึง 15 จาก 979 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358