ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 น้ำมันดีเซล 17/01/2563 24/01/2563 313/35/062/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
2 น้ำมันดีเซล 17/01/2563 24/01/2563 313/35/062/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 16/01/2563 16/01/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 15/01/2563 15/01/2563 สขร.1 ธ.ค. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 14/01/2563 14/01/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ 14/01/2563 14/01/2563 แขวงทางหลวงชัยนาท
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2562 13/01/2563 13/01/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน 13/01/2563 13/01/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 10/01/2563 10/01/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 10/01/2563 10/01/2563 สทล.9ขท.อจ.1.3/พ.1/20 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
11 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.62 10/01/2563 10/01/2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.62 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 10/01/2563 09/01/2563 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/22 ลงวัน 8 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 09/01/2563 09/01/2563 พ./7/2563 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/ จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2562 09/01/2563 09/01/2563 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 09/01/2563 09/01/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.62 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 592 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358