ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 07/04/2563 07/04/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 07/04/2563 07/04/2563 - กองการพัสดุ
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 07/04/2563 07/04/2563 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/481 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 07/04/2563 07/04/2563 เดือนมีนาคม 2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมี.ค 07/04/2563 07/04/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมี.ค แขวงทางหลวงอ่างทอง
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 05/04/2563 03/04/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 03/04/2563 03/04/2563 - แขวงทางหลวงกระบี่
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2563 03/04/2563 03/04/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 03/04/2563 03/04/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบเดือนมีนาคม 2563 03/04/2563 03/04/2563 - สำนักงานตรวจสอบภายใน
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 03/04/2563 03/04/2563 - สำนักงานตรวจสอบภายใน
12 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 03/04/2563 03/04/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
13 สรุปข้อมูลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 03/04/2563 03/04/2563 สทล.6 ขท.เพชรบูรณ์ที่ 1.1/774 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
14 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 (งานเงินทุน) 03/04/2563 03/04/2563 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 03/04/2563 03/04/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 730 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358