ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
196 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 04/02/2562 04/02/2562 แขวงทางหลวงปัตตานี
197 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 04/02/2562 04/02/2562 - แขวงทางหลวงราชบุรี
198 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 11/04/2562 01/02/2562 เดือน กุมภาพันธ์ 2562 แขวงทางหลวงอ่างทอง
199 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 19/03/2562 01/02/2562 สทล.11ขท.สบ./พ/547 ลว.19 มีนาคม 2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
200 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 19/03/2562 01/02/2562 สทล.11ขท.สบ./พ/547 ลว.19 มีนาคม 2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
201 สรุปผลดำเนินการเฉพาะเจาะจง 14/03/2562 01/02/2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
202 งานจ้างเหมาแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ 2562 ของแขวงทางหลวงยโสธร พัฒนาทางหลวงหมายเลข 292 ตอน ทางเลี่ยงเมืองยโสธร ระหว่าง กม.7+175- กม.8+191 (รวมบริเวณทางแยก ที่ กม.8+191) ปริมาณ 1 แห่ง 06/03/2562 01/02/2562 คค 06124/พ.2/18/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 8
203 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 05/03/2562 01/02/2562 - แขวงทางหลวงลำพูน
204 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 04/02/2562 01/02/2562 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
205 ซื้อวัสดุคัดเลือก "ก" จำนวน ๒๒,๐๓๒ ลบ.ม.(หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม. ๒๑๖+๖๐๐ - กม. ๒๑๙+๙๐๐ รวมระยะทาง ๓.๓๐๐ กม. 31/01/2562 31/01/2562 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
206 ซื้อวัสดุคัดเลือก "ก" จำนวน ๒๒,๐๓๒ ลบ.ม.(หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม. ๒๑๖+๖๐๐ - กม. ๒๑๙+๙๐๐ รวมระยะทาง ๓.๓๐๐ กม. 31/01/2562 31/01/2562 ศข. eb/21/2562 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
207 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 31/01/2562 31/01/2562 - กองการพัสดุ
208 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนธันวาคม 2561 25/01/2562 25/01/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
209 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 23/01/2562 23/01/2562 - แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
210 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 2562 21/01/2562 21/01/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
แสดง 196 ถึง 210 จาก 270 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358