ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
196 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 03/05/2562 03/05/2562 - แขวงทางหลวงกระบี่
197 พ.411/2562 16/05/2562 02/05/2562 พ.411/2562 แขวงทางหลวงยะลา
198 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 02/05/2562 02/05/2562 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
199 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๒ 02/05/2562 02/05/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
200 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 02/05/2562 02/05/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๖๒๙ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
201 สรุปผลการพิจารณาจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 24/06/2562 01/05/2562 ศ.สท.กาญจนบุรี.1/420 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
202 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 21/06/2562 01/05/2562 คค ๐๖๓๘/๒๕๙/๔๔ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
203 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 21/06/2562 01/05/2562 ศ.สท.กาญจนบุรี.1/420 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
204 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 17/06/2562 01/05/2562 สทล.11ขท.สบ./พ/1084 ลว.14 มิถุนายน 2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
205 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 12/06/2562 01/05/2562 - แขวงทางหลวงลำพูน
206 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2562 06/06/2562 01/05/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
207 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 01/05/2562 01/05/2562 - แขวงทางหลวงปัตตานี
208 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 01/05/2562 01/05/2562 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
209 สรุปข้อมูลผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 01/05/2562 01/05/2562 สทล.6 ขท.เพชรบูรณ์ที่1.1/900 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
210 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 01/05/2562 01/05/2562 สรุปผลการดำเนนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 196 ถึง 210 จาก 401 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358