ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 09/09/2562 09/09/2562 สทล. 15 ขท. ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน).1/พ.2/1968 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 09/09/2562 09/09/2562 สทล. 15 ขท. ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)/พ.2/2203 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
18 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 09/09/2562 09/09/2562 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/1125 ลว. 9 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2562 09/09/2562 09/09/2562 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/1365 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2562 09/09/2562 09/09/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
21 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2562 09/09/2562 05/09/2562 คค 06012/พ.1/971 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
22 สรุปข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 05/09/2562 05/09/2562 สทล.6 ขท.เพชรบูรณ์ที่1.1/1831 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 05/09/2562 05/09/2562 พ./35/2562 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
24 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 05/09/2562 05/09/2562 คค 06009/ม.2/781 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562 05/09/2562 05/09/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 05/09/2562 05/09/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 05/09/2562 05/09/2562 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 05/09/2562 05/09/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
29 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 05/09/2562 05/09/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๑๑๑๔ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 04/09/2562 04/09/2562 - แขวงทางหลวงปัตตานี
แสดง 16 ถึง 30 จาก 401 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358