ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 29/11/2562 29/11/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
17 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 27/11/2562 27/11/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 25/11/2562 25/11/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 13/11/2562 13/11/2562 พ.1284/2562 แขวงทางหลวงยะลา
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 13/11/2562 13/11/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 13/11/2562 13/11/2562 ขทพ./พ./431/2562 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
22 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 13/11/2562 12/11/2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 11/11/2562 11/11/2562 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 07/11/2562 10/11/2562 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 08/11/2562 08/11/2562 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/1695 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 08/11/2562 08/11/2562 สทล.3 ขท.สกลนครที่ 1.1/พ.5.1/1165 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
27 เดือน ต.ค. 2562 14/11/2562 07/11/2562 เดือน ต.ค. 2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 07/11/2562 07/11/2562 สทล. 15 ขท. ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน).1/พ.2/2699 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 07/11/2562 07/11/2562 - แขวงทางหลวงปัตตานี
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 07/11/2562 07/11/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2562 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
แสดง 16 ถึง 30 จาก 512 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358