ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 12/06/2562 12/06/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม 2562 12/06/2562 12/06/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน 2562 12/06/2562 12/06/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(งานเงินทุน) 11/06/2562 11/06/2562 สทล.10.1/พ.3/1003 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(งานเงินงบประมาณ) 11/06/2562 11/06/2562 สทล.10.1/พ.3/1003 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 11/06/2562 11/06/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเือน พฤษภาคม 2562 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 11/06/2562 10/06/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง 10/06/2562 10/06/2562 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 10/06/2562 10/06/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 10/06/2562 10/06/2562 - กองการพัสดุ
26 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัด/ซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 10/06/2562 10/06/2562 สขร.1 พ.ค. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ 10/06/2562 10/06/2562 - แขวงทางหลวงชัยนาท
28 เดือนพฤษภาคม 2562 19/06/2562 07/06/2562 เดือนพฤษภาคม 2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
29 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 07/06/2562 07/06/2562 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/745 ลว. 7 มิถุนายน 2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 07/06/2562 07/06/2562 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/908 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 270 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358