ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 (งานเงินทุน) 14,540.45 15/06/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
17 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 2,021,346.00 15/06/2563 สทล.9ขท.อจ.1.3/พ.1/544 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 230,904,453.71 12/06/2563 สขร.1 พ.ค.2563 แขวงทางหลวงระนอง
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2563 2,469,058.00 11/06/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2563 1.00 11/06/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
21 เดือน พฤษภาคม 2563 60,002,520.90 10/06/2563 เดือน พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 203,340,076.42 10/06/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 1,830,730.00 10/06/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม แขวงทางหลวงบึงกาฬ
24 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 1,556,384.10 10/06/2563 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/930 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
25 สรปุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 2,727,905.44 10/06/2563 ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค. 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 0.00 09/06/2563 สทล.6.1/ม.//2659 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 432,996,873.87 09/06/2563 - แขวงทางหลวงปัตตานี
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 329,335,102.93 09/06/2563 พ./208/2563 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
29 การปฏิบัติตามาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เดือน เมษายน 2563 0.00 08/06/2563 สทล. 13.1/พ.2/5966 สำนักงานทางหลวงที่ 13
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 11,411,235.00 08/06/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.63 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 835 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358