ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 198,858,549.60 08/06/2563 - กองการพัสดุ
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 0.00 08/06/2563 เดือนพฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 3,018,694.20 05/06/2563 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/899 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
34 สรุปข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 2,806,543.74 05/06/2563 สทล.6 ขท.เพชรบูรณ์ที่ 1.1/1464 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 355,240.31 05/06/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพ.ค. 45,681,201.00 05/06/2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพ.ค. แขวงทางหลวงอ่างทอง
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 1,866,008.00 05/06/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
38 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 1,086,792.00 04/06/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 1,784,817.29 04/06/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2563 5,070,730.00 04/06/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 0.00 02/06/2563 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 1,904,867.85 02/06/2563 - แขวงทางหลวงกระบี่
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 2,074,355.67 02/06/2563 คค 06012/พ.1/637 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 413,804.85 02/06/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563(งานเงินทุน) 97,270.00 01/06/2563 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 835 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358