ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 04/09/2562 04/09/2562 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 03/09/2562 03/09/2562 - แขวงทางหลวงกระบี่
33 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 03/09/2562 03/09/2562 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม แขวงทางหลวงอ่างทอง
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 03/09/2562 03/09/2562 - กองการพัสดุ
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 03/09/2562 03/09/2562 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 02/09/2562 02/09/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 02/09/2562 02/09/2562 1 แขวงทางหลวงราชบุรี
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 02/09/2562 02/09/2562 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน สืงหาคม 2562 02/09/2562 02/09/2562 สขร. 2 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงระนอง
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 22/08/2562 22/08/2562 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 20/08/2562 20/08/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 20/08/2562 20/08/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ 19/08/2562 19/08/2562 แขวงทางหลวงชัยนาท
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฎาคม 2562 18/08/2562 16/08/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
45 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 16/08/2562 16/08/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 31 ถึง 45 จาก 401 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358