ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 06/11/2562 06/11/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตค.2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
32 ส่งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 06/11/2562 06/11/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๑๓๔๙ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 06/11/2562 06/11/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 06/11/2562 06/11/2562 คค 06012/พ.1/1104 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
35 สรุปข้อมูลผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 05/11/2562 05/11/2562 สทล.6 ขท.เพชรบูรณ์ที่1.1/2235 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 05/11/2562 05/11/2562 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562 05/11/2562 05/11/2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ 05/11/2562 05/11/2562 - แขวงทางหลวงชัยนาท
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 05/11/2562 04/11/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม แขวงทางหลวงราชบุรี
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 04/11/2562 04/11/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 ถึง ตุลาคม 2562 04/11/2562 04/11/2562 - แขวงทางหลวงกระบี่
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 04/11/2562 04/11/2562 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 04/11/2562 04/11/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกันยายน 2562 01/11/2562 01/11/2562 สขร.1 เดือน กันยายน2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 01/11/2562 01/11/2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 31 ถึง 45 จาก 512 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358