ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 สรุปข้อมูลผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 07/06/2562 07/06/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ที่๑.๑/๑๑๒๗ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 07/06/2562 07/06/2562 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
33 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 07/06/2562 07/06/2562 - แขวงทางหลวงปัตตานี
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ 06/06/2562 06/06/2562 สทล. 15 ขท. ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน).1/พ.2/1426 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 06/06/2562 06/06/2562 สทล.9ขท.อจ.1.3/พ.1/398 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 06/06/2562 06/06/2562 - แขวงทางหลวงกระบี่
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 05/06/2562 05/06/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 05/06/2562 05/06/2562 คค 06012/พ.1/679 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
39 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 05/06/2562 05/06/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๗๓๑ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
40 การจัดให้ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 14/06/2562 04/06/2562 สรุปผลการดำเนนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม แขวงทางหลวงอ่างทอง
41 การจัดให้ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 14/06/2562 04/06/2562 สรุปผลการดำเนนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม แขวงทางหลวงอ่างทอง
42 การจัดให้ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 04/06/2562 04/06/2562 สรุปผลการดำเนนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน แขวงทางหลวงอ่างทอง
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 04/06/2562 04/06/2562 สรุปผลฯจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 04/06/2562 04/06/2562 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 04/06/2562 04/06/2562 - แขวงทางหลวงราชบุรี
แสดง 31 ถึง 45 จาก 270 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358