ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
466 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 78,065,182.35 05/09/2562 พ./35/2562 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
467 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 4,411,025.30 05/09/2562 คค 06009/ม.2/781 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
468 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562 465,681.48 05/09/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
469 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 1.00 05/09/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
470 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 1,661,866.35 05/09/2562 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
471 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 552,308.26 05/09/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
472 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 1,608,336.50 05/09/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๑๑๑๔ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
473 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 9,616,325.80 04/09/2562 - แขวงทางหลวงปัตตานี
474 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 1,777,433.85 04/09/2562 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
475 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 2,465,054.10 03/09/2562 - แขวงทางหลวงกระบี่
476 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 634,445.60 03/09/2562 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม แขวงทางหลวงอ่างทอง
477 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 11,824,656.92 03/09/2562 - กองการพัสดุ
478 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 1.00 03/09/2562 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
479 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 1.00 02/09/2562 - แขวงทางหลวงลำพูน
480 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 13,779,886.67 02/09/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 466 ถึง 480 จาก 835 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358