ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
466 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา และรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 03/01/2562 03/01/2562 คค 06012/พ.1/7 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
467 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 03/01/2562 03/01/2562 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
468 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2562 03/01/2562 03/01/2562 สขร.1 ธ.ค. 2561 แขวงทางหลวงระนอง
469 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562 14/02/2562 02/01/2562 - แขวงทางหลวงลำพูน
470 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 03/01/2562 02/01/2562 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
471 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 02/01/2562 02/01/2562 - แขวงทางหลวงกระบี่
472 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 02/01/2562 02/01/2562 - กองการพัสดุ
473 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2562 14/03/2562 01/01/2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
474 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 25/02/2562 01/01/2562 สทล.11ขท.สบ./พ./363 ลว.22 กุมภาพันธ์ 2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
475 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 20/02/2562 01/01/2562 ศ.สท.กาญจนบุรี.1/133 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
476 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 21/12/2561 21/12/2561 - แขวงทางหลวงบึงกาฬ
477 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 14/12/2561 14/12/2561 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
478 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 13/12/2561 13/12/2561 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
479 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 13/12/2561 13/12/2561 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
480 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 13/12/2561 13/12/2561 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 466 ถึง 480 จาก 512 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358