ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
481 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ 03/01/2562 03/01/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
482 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา และรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 03/01/2562 03/01/2562 คค 06012/พ.1/7 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
483 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 03/01/2562 03/01/2562 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
484 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2562 03/01/2562 03/01/2562 สขร.1 ธ.ค. 2561 แขวงทางหลวงระนอง
485 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562 14/02/2562 02/01/2562 - แขวงทางหลวงลำพูน
486 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 03/01/2562 02/01/2562 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
487 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 02/01/2562 02/01/2562 - แขวงทางหลวงกระบี่
488 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 02/01/2562 02/01/2562 - กองการพัสดุ
489 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2562 14/03/2562 01/01/2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
490 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 25/02/2562 01/01/2562 สทล.11ขท.สบ./พ./363 ลว.22 กุมภาพันธ์ 2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
491 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 20/02/2562 01/01/2562 ศ.สท.กาญจนบุรี.1/133 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
492 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 21/12/2561 21/12/2561 - แขวงทางหลวงบึงกาฬ
493 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 14/12/2561 14/12/2561 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
494 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 13/12/2561 13/12/2561 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
495 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 13/12/2561 13/12/2561 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
แสดง 481 ถึง 495 จาก 528 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358