ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
481 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 1.00 02/09/2562 1 แขวงทางหลวงราชบุรี
482 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 1,410,113.35 02/09/2562 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
483 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน สืงหาคม 2562 4,786,451.00 02/09/2562 สขร. 2 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงระนอง
484 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 (สขร.) 14,571,389.72 01/09/2562 สทล.11ขท.สบ./พ/1854 ลว.18 ตุลาคม 2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
485 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562 218,294.10 01/09/2562 ศ.สท.กาญจนบุรี.1/666 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
486 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 1,096,704.40 22/08/2562 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
487 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 1,763,120.00 20/08/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
488 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 8,802,970.79 20/08/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
489 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ 20,415,898.67 19/08/2562 แขวงทางหลวงชัยนาท
490 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฎาคม 2562 60,940,000.00 16/08/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
491 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 1,860,936.12 16/08/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
492 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 994,662.00 14/08/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
493 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 1,432,115.80 14/08/2562 สทล.9ขท.อจ.1.3/พ.1/546 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
494 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 42,764,846.00 13/08/2562 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/966 ลว. 13 สิงหาคม 2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
495 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 1,682,587.30 10/08/2562 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
แสดง 481 ถึง 495 จาก 835 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358