ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2562 01/11/2562 01/11/2562 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 31/10/2562 31/10/2562 กองการพัสดุ
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน2562 28/10/2562 28/10/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน2562 28/10/2562 28/10/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 21/10/2562 21/10/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
51 สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 15/10/2562 15/10/2562 สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 25 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
52 สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 15/10/2562 15/10/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนก้นยายน สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
53 สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 15/10/2562 15/10/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนก้นยายน สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
54 สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 15/10/2562 15/10/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนก้นยายน สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 10/10/2562 10/10/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 09/10/2562 09/10/2562 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 08/10/2562 08/10/2562 สทล.9ขท.อจ.1.3/พ.1/709 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
58 เดือน ก.ย. 2562 14/11/2562 07/10/2562 เดือน ก.ย. 2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 07/10/2562 07/10/2562 พ./396/2562 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 04/10/2562 04/10/2562 - แขวงทางหลวงปัตตานี
แสดง 46 ถึง 60 จาก 512 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358