ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 09/08/2562 09/08/2562 พ./316/2562 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 08/08/2562 08/08/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
48 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2562 07/08/2562 07/08/2562 สทล.3 ขท.สกลนครที่ 1.1/พ.5.1/861 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2562 07/08/2562 07/08/2562 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/1178 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
50 สรุปผลการดำเนินการจัดวื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 07/08/2562 06/08/2562 - แขวงทางหลวงปัตตานี
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 06/08/2562 06/08/2562 คค 06012/พ.1/876 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 06/08/2562 06/08/2562 สทล.3 ขท.สกลนครที่ 1.1/พ.5.1/856 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 06/08/2562 06/08/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 06/08/2562 06/08/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค.62 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
55 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2562 06/08/2562 05/08/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๙๔๘ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 05/08/2562 05/08/2562 สขร.1 ก.ค. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2562 05/08/2562 05/08/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2562 05/08/2562 05/08/2562 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 05/08/2562 05/08/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
60 สรุปข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 02/08/2562 02/08/2562 สทล.6 ขท.เพชรบูรณ์ที่1.1/1536 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 396 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358