ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 04/06/2562 04/06/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) - กรมทางหลวง
47 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 24/06/2562 31/05/2562 ศ.สท.กาญจนบุรี.1/420 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 28/05/2562 28/05/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 27/05/2562 27/05/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.62 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 24/05/2562 24/05/2562 สทล. 15 ขท. ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน).1/พ.2/1215 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 23/05/2562 23/05/2562 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/774 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
52 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 23/05/2562 23/05/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2562 21/05/2562 21/05/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 16/05/2562 16/05/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 15/05/2562 15/05/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
56 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน พ.ศ.2562 15/05/2562 15/05/2562 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 15/05/2562 15/05/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เดือน มีนาคม - เมษายน 2562 15/05/2562 15/05/2562 สทล.10.1/พ.1/860 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
59 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 14/05/2562 13/05/2562 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/610 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 13/05/2562 13/05/2562 สขร.1 เม.ย. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
แสดง 46 ถึง 60 จาก 270 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358