ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 10/05/2562 10/05/2562 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 16/05/2562 08/05/2562 สทล.3 ขท.สกลนครที่ 1.1/พ.5.1/564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
63 เดือนเมษายน 2562 19/06/2562 07/05/2562 เดือนเมษายน 2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 07/05/2562 07/05/2562 สทล.9ขท.อจ.1.3/พ.1/336 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2562 07/05/2562 07/05/2562 - แขวงทางหลวงราชบุรี
66 รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๒ 07/05/2562 07/05/2562 - แขวงทางหลวงชัยนาท
67 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน พ.ศ.2562 15/05/2562 03/05/2562 คค ๐๖๓๘/๒๕๙/๐๕๖๐ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
68 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน พ.ศ.2562 15/05/2562 03/05/2562 ศ.สท.กาญจนบุรี.1/332 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
69 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 03/05/2562 03/05/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
70 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 03/05/2562 03/05/2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
71 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2562 03/05/2562 03/05/2562 คค 06012/พ.1/595 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
72 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 03/05/2562 03/05/2562 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
73 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 03/05/2562 03/05/2562 - แขวงทางหลวงกระบี่
74 พ.411/2562 16/05/2562 02/05/2562 พ.411/2562 แขวงทางหลวงยะลา
75 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 02/05/2562 02/05/2562 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 270 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358