ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 04/10/2562 04/10/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562 04/10/2562 04/10/2562 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
63 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2562) 04/10/2562 04/10/2562 ประจำไตรมาสที่ 4 แขวงทางหลวงปัตตานี
64 รายงานสรุปผลการดนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร ประจำเดือน กันยายน 2562 04/10/2562 04/10/2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 03/10/2562 03/10/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
66 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562) 03/10/2562 03/10/2562 สทล.10.1/พ.3/1714 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
67 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 - กันยายน 2562 03/10/2562 03/10/2562 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
68 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 03/10/2562 03/10/2562 สขร.1 ก.ย. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
69 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 03/10/2562 03/10/2562 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/1526 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
70 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 03/10/2562 03/10/2562 - แขวงทางหลวงราชบุรี
71 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562 03/10/2562 03/10/2562 พ.1259/2562 แขวงทางหลวงยะลา
72 สรุปข้อมูลผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2562 03/10/2562 03/10/2562 สทล.6 ขท.เพชรบูรณ์ที่ 1.1/2022 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
73 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 03/10/2562 03/10/2562 คค 06012พ.1/1028 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
74 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบ เดือนกันยายน 2562 03/10/2562 03/10/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
75 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2562 03/10/2562 03/10/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 61 ถึง 75 จาก 512 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358