ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 02/08/2562 02/08/2562 - แขวงทางหลวงราชบุรี
62 สรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 02/08/2562 02/08/2562 - กองการพัสดุ
63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 02/08/2562 02/08/2562 - แขวงทางหลวงกระบี่
64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 02/08/2562 02/08/2562 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (สขร. 13/09/2562 01/08/2562 สทล.11ขท.สบ./พ/1620 ลว.12 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
66 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2562 11/09/2562 01/08/2562 ศ.สท.กาญจนบุรี.1/585 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
67 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562 01/08/2562 01/08/2562 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
68 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 01/08/2562 01/08/2562 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
69 การจัดการผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 01/08/2562 01/08/2562 การจัดการผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม แขวงทางหลวงอ่างทอง
70 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิุถุนายน 2562 23/07/2562 23/07/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
71 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 22/07/2562 22/07/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
72 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 562 15/07/2562 15/07/2562 สุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้าในรอบเดือน มิถุนายน สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
73 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)งานเงินทุน เดือน พฤษภาคม -มิถุนายน 12/07/2562 11/07/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
74 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)งานเงินงบประมาณ เดือน พ.ค-มิ.ย 12/07/2562 11/07/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
75 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 10/07/2562 10/07/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 61 ถึง 75 จาก 396 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358