ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
76 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค.62- เดือน ก.ย.62 03/10/2562 03/10/2562 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
77 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 02/10/2562 02/10/2562 สทล. 15 ขท. ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน).1/พ.2/2430 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
78 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 02/10/2562 02/10/2562 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
79 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562(งานเงินทุน) 02/10/2562 02/10/2562 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
80 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 02/10/2562 02/10/2562 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
81 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 02/10/2562 02/10/2562 - แขวงทางหลวงกระบี่
82 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 02/10/2562 02/10/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
83 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 02/10/2562 02/10/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๑๒๒๕ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
84 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 - เดือนพฤศจิกายน 2562 02/12/2562 01/10/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
85 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (สขร.) 12/11/2562 01/10/2562 สทล.11ขท.สบ./พ/1992 ลว.11 พฤศจิกายน 2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
86 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 08/11/2562 01/10/2562 คค 06009/916 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
87 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 06/11/2562 01/10/2562 - แขวงทางหลวงลำพูน
88 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๒ 02/10/2562 01/10/2562 - แขวงทางหลวงชัยนาท
89 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2562 - เดือน กันยายน 2562) 01/10/2562 01/10/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
90 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 01/10/2562 01/10/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
แสดง 76 ถึง 90 จาก 512 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358