ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
76 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ปี2563 4,800,336.49 10/05/2563 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
77 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 1.00 08/05/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน แขวงทางหลวงราชบุรี
78 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 1.00 08/05/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน แขวงทางหลวงราชบุรี
79 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 87,351,051.31 08/05/2563 - แขวงทางหลวงปัตตานี
80 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 2,117,976.28 08/05/2563 - แขวงทางหลวงกระบี่
81 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 1,074,359,894.59 08/05/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
82 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 2,053,979.75 08/05/2563 สขร.1 เม.ย. 2563 แขวงทางหลวงระนอง
83 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 103,487,600.00 08/05/2563 - กองการพัสดุ
84 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 323,845,294.87 08/05/2563 พ./155/2563 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
85 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 0.00 08/05/2563 เดือนเมษายน 2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
86 เดือน เมษายน 2563 278,606,417.00 07/05/2563 เดือน เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
87 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 3,211,352.00 07/05/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.63 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
88 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย. 6,444,612.95 07/05/2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย. แขวงทางหลวงอ่างทอง
89 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 4,182,557.00 05/05/2563 ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย. 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
90 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563(งานเงินทุน) 119,935.00 05/05/2563 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 835 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358