ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
76 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 10/07/2562 10/07/2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
77 เดือน มิถุนายน 2562 07/08/2562 09/07/2562 เดือน มิถุนายน 2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
78 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/ จัดจ้าง 08/07/2562 08/07/2562 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
79 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 08/07/2562 08/07/2562 - แขวงทางหลวงกระบี่
80 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 08/07/2562 08/07/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
81 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 05/07/2562 05/07/2562 สทล. 15 ขท. ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน).1/พ.2/1689 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
82 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2562 05/07/2562 05/07/2562 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/1023 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
83 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562 05/07/2562 05/07/2562 คค 06012/พ.1/793 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
84 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 05/07/2562 05/07/2562 สทล.9ขท.อจ.1.3/พ.1/470 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
85 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 05/07/2562 04/07/2562 พ.949/2562 แขวงทางหลวงยะลา
86 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2562 04/07/2562 04/07/2562 สขร.1 มิ.ย. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
87 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 04/07/2562 04/07/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
88 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 04/07/2562 04/07/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิ.ย. 62 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
89 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2562 07/08/2562 03/07/2562 สทล.3 ขท.สกลนครที่ 1.1/พ.5.1/749 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
90 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 03/07/2562 03/07/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 76 ถึง 90 จาก 396 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358