ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
76 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๒ 02/05/2562 02/05/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) - กรมทางหลวง
77 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 02/05/2562 02/05/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๖๒๙ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
78 สรุปผลการพิจารณาจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 24/06/2562 01/05/2562 ศ.สท.กาญจนบุรี.1/420 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
79 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 21/06/2562 01/05/2562 คค ๐๖๓๘/๒๕๙/๔๔ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
80 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 21/06/2562 01/05/2562 ศ.สท.กาญจนบุรี.1/420 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
81 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 17/06/2562 01/05/2562 สทล.11ขท.สบ./พ/1084 ลว.14 มิถุนายน 2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
82 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 12/06/2562 01/05/2562 - แขวงทางหลวงลำพูน
83 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2562 06/06/2562 01/05/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
84 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 01/05/2562 01/05/2562 - แขวงทางหลวงปัตตานี
85 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 01/05/2562 01/05/2562 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
86 สรุปข้อมูลผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 01/05/2562 01/05/2562 สทล.6 ขท.เพชรบูรณ์ที่1.1/900 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
87 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 01/05/2562 01/05/2562 สรุปผลการดำเนนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน แขวงทางหลวงอ่างทอง
88 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 30/04/2562 30/04/2562 - กองการพัสดุ
89 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562 24/04/2562 24/04/2562 - แขวงทางหลวงบึงกาฬ
90 เดือนมีนาคม 2562 13/06/2562 23/04/2562 เดือน มีนาคม 2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 270 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358