ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 01/10/2562 01/10/2562 สทล.3 ขท.สกลนครที่ 1.1/พ.5.1/1011 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
92 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 01/10/2562 01/10/2562 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/1250 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
93 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 01/10/2562 01/10/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน แขวงทางหลวงอ่างทอง
94 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 01/10/2562 01/10/2562 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
95 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 01/11/2562 30/09/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
96 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 09/10/2562 30/09/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
97 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2562 04/10/2562 30/09/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
98 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 02/10/2562 30/09/2562 พ.1258/2562 แขวงทางหลวงยะลา
99 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 01/10/2562 30/09/2562 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
100 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 01/10/2562 30/09/2562 พ.1257/2562 แขวงทางหลวงยะลา
101 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 30/09/2562 30/09/2562 - กองการพัสดุ
102 รายงานไตรมาส 4 25/09/2562 25/09/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
103 รายงานไตรมาส 3 25/09/2562 25/09/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
104 รายงานไตรมาส 2 25/09/2562 25/09/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
105 รายงานไตรมาส 1 25/09/2562 25/09/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 512 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358