ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 เดือน กุมภาพันธ์ 2562 23/04/2562 23/04/2562 เดือน กุมภาพันธ์ 2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
92 เดือน มกราคม 2562 23/04/2562 23/04/2562 เดือน มกราคม 2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
93 เดือน ธันวาคม 2561 23/04/2562 23/04/2562 เดือน ธันวาคม 2561 แขวงทางหลวงตากที่ 1
94 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 23/04/2562 23/04/2562 สขร.1 มี.ค. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
95 เดือน พฤศจิกายน 2561 23/04/2562 23/04/2562 เดือน พฤศจิกายน 2561 แขวงทางหลวงตากที่ 1
96 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 26/04/2562 19/04/2562 พ.382/2562 แขวงทางหลวงยะลา
97 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 19/04/2562 19/04/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
98 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 18/04/2562 18/04/2562 สทล. 15 ขท. ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน).1/พ.2/909 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
99 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 17/04/2562 17/04/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
100 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 10/04/2562 10/04/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
101 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง 10/04/2562 10/04/2562 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
102 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 10/04/2562 09/04/2562 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/474 ลว. 9 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
103 ประกาศผผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน ม.ค.2562 ถึง มี.ค.2562 09/04/2562 09/04/2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ แขวงทางหลวงสระบุรี
104 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 09/04/2562 09/04/2562 สทล.9ขท.อจ.1.3/พ.1/277 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
105 รายงานข้อมูลการประกวดราคาและรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 09/04/2562 05/04/2562 คค 06012/พ.1/499 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 91 ถึง 105 จาก 270 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358