ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2562 04/07/2562 04/07/2562 สขร.1 มิ.ย. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
92 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 04/07/2562 04/07/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
93 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 04/07/2562 04/07/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิ.ย. 62 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
94 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2562 07/08/2562 03/07/2562 สทล.3 ขท.สกลนครที่ 1.1/พ.5.1/749 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
95 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 03/07/2562 03/07/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
96 สรุปข้อมูลผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 03/07/2562 03/07/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ที่ ๑.๑/๑๓๒๘ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
97 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ มิถุนายน 03/07/2562 03/07/2562 - แขวงทางหลวงปัตตานี
98 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 03/07/2562 03/07/2562 พ./275/2562 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
99 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 03/07/2562 03/07/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
100 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 03/07/2562 03/07/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๘๕๐ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
101 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 02/07/2562 02/07/2562 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
102 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 02/07/2562 02/07/2562 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
103 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย.62 02/07/2562 02/07/2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย.62 แขวงทางหลวงอ่างทอง
104 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2562 02/07/2562 02/07/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
105 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 20/08/2562 01/07/2562 ศ.สท.กาญจนบุรี.1/531 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
แสดง 91 ถึง 105 จาก 401 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358