ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
106 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2562 04/10/2562 30/09/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
107 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 02/10/2562 30/09/2562 พ.1258/2562 แขวงทางหลวงยะลา
108 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 01/10/2562 30/09/2562 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
109 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 01/10/2562 30/09/2562 พ.1257/2562 แขวงทางหลวงยะลา
110 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 30/09/2562 30/09/2562 - กองการพัสดุ
111 รายงานไตรมาส 4 25/09/2562 25/09/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
112 รายงานไตรมาส 3 25/09/2562 25/09/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
113 รายงานไตรมาส 2 25/09/2562 25/09/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
114 รายงานไตรมาส 1 25/09/2562 25/09/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
115 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 20/09/2562 20/09/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
116 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 19/09/2562 19/09/2562 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้่างในรอบเดือนสิงหาคม แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
117 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 17/09/2562 17/09/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
118 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 17/09/2562 17/09/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
119 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 15/09/2562 15/09/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
120 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2562 14/09/2562 14/09/2562 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 106 ถึง 120 จาก 521 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358