ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
106 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (สขร.) 20/08/2562 01/07/2562 สทล.11ขท.สบ./พ./1443 ลว.15 สิงหาคม 2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
107 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน 2562 11/08/2562 01/07/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
108 - 07/08/2562 01/07/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อขัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
109 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 07/08/2562 01/07/2562 - แขวงทางหลวงลำพูน
110 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 01/08/2562 01/07/2562 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
111 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2562 03/07/2562 01/07/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
112 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2562 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 03/07/2562 01/07/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
113 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ 02/07/2562 01/07/2562 - แขวงทางหลวงชัยนาท
114 การจัดซื้อจัดจ้างและเช่า ระหว่างเดือน เมษายน 2562 ถึง เดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2562 01/07/2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ แขวงทางหลวงสระบุรี
115 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 01/07/2562 01/07/2562 - กองการพัสดุ
116 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 01/07/2562 01/07/2562 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
117 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 25/06/2562 25/06/2562 พ.472/2562 แขวงทางหลวงยะลา
118 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 25/06/2562 25/06/2562 - แขวงทางหลวงบึงกาฬ
119 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 21/06/2562 21/06/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
120 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 20/06/2562 20/06/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 106 ถึง 120 จาก 401 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358