ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
106 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 05/04/2562 05/04/2562 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/640 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
107 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 05/04/2562 05/04/2562 สทล.3 ขท.สกลนครที่ 1.1/พ.5.1/454 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
108 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม 2562 05/04/2562 05/04/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
109 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 04/04/2562 04/04/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
110 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 04/04/2562 04/04/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
111 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 04/04/2562 04/04/2562 - แขวงทางหลวงกระบี่
112 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ 04/04/2562 04/04/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) - กรมทางหลวง
113 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 03/04/2562 03/04/2562 - แขวงทางหลวงปัตตานี
114 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 03/04/2562 03/04/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๕๑๒ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
115 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 03/04/2562 03/04/2562 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
116 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2562 03/04/2562 02/04/2562 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
117 สรุปข้อมูลผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 02/04/2562 02/04/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ที่ ๑.๑/๗๐๕ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
118 สรุปข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 02/04/2562 02/04/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ที่ ๑.๑/๗๐๕ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
119 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2562 02/04/2562 02/04/2562 - แขวงทางหลวงราชบุรี
120 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 24/05/2562 01/04/2562 สทล.11ขท.สบ./พ/934 ลว.23 พฤษภาคม 2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 106 ถึง 120 จาก 270 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358