ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
106 เดือน มีนาคม 2563 4,272,847.40 17/04/2563 เดือน มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
107 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563 3,843,489.04 16/04/2563 สทล.9ขท.อจ.1.3/พ.1/296 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
108 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 1,759,238.00 16/04/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.63 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
109 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 2,804,617.00 15/04/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
110 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 153,579,085.82 13/04/2563 พ./106/2563 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
111 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 123,311,068.40 10/04/2563 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/518 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
112 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 3,441,679.90 10/04/2563 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
113 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มี.ค.63 1.00 08/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
114 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 0.00 07/04/2563 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
115 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 1,300,965.50 07/04/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
116 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 47,386,800.00 07/04/2563 - กองการพัสดุ
117 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 1,966,546.50 07/04/2563 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/481 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
118 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 0.00 07/04/2563 เดือนมีนาคม 2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
119 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมี.ค 1,176,482.82 07/04/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมี.ค แขวงทางหลวงอ่างทอง
120 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 0.00 03/04/2563 สทล.6.1/ม.2/1421 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 106 ถึง 120 จาก 835 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358