ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 85,929.24 01/04/2564 437/ไตรมาส4 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
2 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือนเม.ย.2564 ถึงเดือน มิ.ย.2564 5,489.10 13/09/2564 - สำนักมาตรฐานและประเมินผล
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564) 61,396.00 31/08/2564 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
4 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ต.ค.2563 ถึงเดือน ส.ค.2564 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 139,943.84 30/08/2564 64087658199 สำนักงานทางหลวงที่ 3
5 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ต.ค.2563 ถึงเดือน ส.ค.2564 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 46,105.00 27/08/2564 64087613110 สำนักงานทางหลวงที่ 3
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(งานเงินทุน) ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. 2564 ถึง มิ.ย. 2564 8,400.00 26/08/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) 72,942.50 23/08/2564 คค 06022/พ.5.2/2564/003 แขวงทางหลวงนครพนม
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจัาง ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย.2564 ถึง มิถุนายน 2564 27,351.00 01/07/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่2 เดือน ม.ค. 2564 ถึง มี.ค. 2564 39,132.00 01/04/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำรายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564 ถึง เดือนมิถุนายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63,896.51 23/07/2564 พ1/64/305 แขวงทางหลวงแพร่
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 111,639.52 17/08/2564 สทล.18 ขท.ยะลา 1.3/712 แขวงทางหลวงยะลา
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 128,165.05 17/08/2564 สทล.18 ขท.ยะลา 1.3/713 แขวงทางหลวงยะลา
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 73,748.08 17/08/2564 สทล.18 ขท.ยะลา 1.3/714 แขวงทางหลวงยะลา
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2564 ถึง เดือน มิถุนายน 2564) 62,199.00 11/08/2564 - แขวงทางหลวงอยุธยา
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ( เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564) 85,337.80 04/08/2564 - แขวงทางหลวงตรัง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 3,009 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358