ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 20/08/2562 19/08/2562 421/45/62/198 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
2 การจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาศที่ 3 (เดือน เมษายน 2562 ถึงเดือน มิถุนายน 2562) 20/08/2562 19/08/2562 ไตรมาส 3 / 2562 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
3 การจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) 20/08/2562 19/08/2562 ไตรมาส 2 /2562 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
4 จ้างซ่อมหลังคาอาคาร 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2562 19/08/2562 - กองบังคับการตำรวจทางหลวง
5 จ้างเปลี่ยนกรอบหลุยส์พระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมอุปกรณ์หน้ากองบังคับการตำรวจทางหลวง 19/08/2562 19/08/2562 - กองบังคับการตำรวจทางหลวง
6 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร 19/08/2562 19/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน 19/08/2562 19/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานทางหลวงที่ 14
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2562 19/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2562 19/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2562 19/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 14
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฎาคม 2562 18/08/2562 16/08/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
12 จัดซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็็ว จำนวน 30 ลิตร 17/08/2562 16/08/2562 512/35/62/329 แขวงทางหลวงตากที่ 1
13 จัดซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็็ว จำนวน 30 ลิตร 17/08/2562 16/08/2562 5123562/330 แขวงทางหลวงตากที่ 1
14 จัดซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็็ว จำนวน 30 ลิตร 17/08/2562 16/08/2562 วัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงตากที่ 1
15 จัดซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็็ว จำนวน 30 ลิตร 17/08/2562 16/08/2562 วัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงตากที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 561 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358