ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 11/12/2562 11/12/2562 421/60/63/9 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
2 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 11/12/2562 11/12/2562 421/60/63/8 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
3 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 5 รายการ 11/12/2562 11/12/2562 421/60/63/7 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
4 จ้างซ่อมเครื่องนับเหรียญ ยี่ห้อ PROCOIN หมายเลขครุภัณฑ์ 7420-012-00038-58,7420-012-00040-58 จำนวน 2 เครื่อง 11/12/2562 11/12/2562 260/จ./63/39 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
5 จ้างผลิตและขนส่งงาน Traffic Contron Devices for Highways under construction ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 09/12/2562 09/12/2562 153/-/63/04(ป2) ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
6 จ้างผลิตและขนส่งงาน Traffic Control Devices for Highways under Construction ในโครงการกอสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่1 โดยวิะีเฉพาะเจาะจง 09/12/2562 09/12/2562 153/-/63/03(ป1) ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2562 04/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2562 04/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำนักงานทางหลวงที่ 14
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2562 04/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2562 04/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง สำนักงานทางหลวงที่ 14
11 งานจ้างเหมาทำการงานตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางวัว - บางปะกง ระหว่าง กม.35+600 - กม.52+900 (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข 3606 ตอน บางวัว - บางควาย ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+568 (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข 3609 ตอน บางวัว - บางควาย ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+568 (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอน บางควาย - เขาดิน ระหว่าง กม.38+600 - กม.52+000 (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน บางควาย - เขาดิน ระหว่าง กม.38+600 - กม.52+000 (เป็นช่วงๆ) รวมปริมาณงานทั้งหมด 271,209 ตร.ม. 04/12/2562 04/12/2562 421/-/63/6 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
12 งานจ้างเหมาทำการงานตัดหญ้า สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงบ้านโพธิ์ 04/12/2562 04/12/2562 421/-/63/5 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
13 งานจ้างเหมาทำการงานตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน พนมสารคาม - อ่างฤาไน ระหว่าง กม.62+000 - กม.139+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงานทั้งหมด 226,346 ตร.ม. 04/12/2562 04/12/2562 421/-/63/4 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
14 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 04/12/2562 03/12/2562 555/30/63/05 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
15 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (PRINTER) 010841 ยี่ห้อ FUJI XEROX แบบ CP-305 d หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-002-07331-56 จำนวน 1 เครื่อง 03/12/2562 03/12/2562 260/จ./63/34 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 858 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358