ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 - เดือน ธันวาคม 2561) ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 - เดือน มีนาคม 2562) 22/04/2562 22/04/2562 ไตรมาสที่ 1,2 แขวงทางหลวงตากที่ 1
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่2(เดือน มกราคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2562) 19/04/2562 19/04/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน ธันวาคม. 2561) 19/04/2562 19/04/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562) 18/04/2562 18/04/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
5 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุง รักษาระบบไฟฟ้าของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6530-95-9 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2562 18/04/2562 310/B/-/62/40 สำนักงานทางหลวงที่ 18
6 ซื้อยางของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6530-95-0 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2562 18/04/2562 310/B/30/62/68 สำนักงานทางหลวงที่ 18
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562) 18/04/2562 18/04/2562 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ 2560 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) (งานเงินทุนฯ) 18/04/2562 18/04/2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2562) ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
9 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62 ถึง มี.ค.62 ) 17/04/2562 17/04/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
10 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดิจิตอลความเร็วสูง สี่สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2562 17/04/2562 กองฝึกอบรม
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562) 17/04/2562 17/04/2562 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561) 17/04/2562 17/04/2562 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
13 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค.2562 ถึงเดือน มี.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2562 17/04/2562 - สำนักมาตรฐานและประเมินผล
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 18/04/2562 10/04/2562 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ม.ค 62 - มี.ค.62) แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
15 ซื้อหางปลาต่อหัวกะโหลกและสายดูดน้ำ รถหมายเลขฯ 25-6655-99-0 10/04/2562 10/04/2562 324/30/62/51 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 1 ถึง 15 จาก 98 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358