ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 5 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) 16/01/2563 16/01/2563 ศูนย์สร้างทางลําปาง
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 1/2563 (ต.ค.2562 - ธ.ค.2562) 16/01/2563 16/01/2563 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 16/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 14
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 16/01/2563 16/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
5 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 16/01/2563 15/01/2563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 14
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563) 15/01/2563 15/01/2563 รายงานไตมาสที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 1
7 ประกาศผู้ชนะได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 1 15/01/2563 15/01/2563 63017246558 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 15/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง สำนักงานทางหลวงที่ 14
9 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 15/01/2563 15/01/2563 421/45/63/29 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 15/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน สำนักงานทางหลวงที่ 14
11 จัดซื้อยาง CRS-2 บรรจุ DRUM 200 กก./ถัง (มอก.371-2530) จำนวน 30 ถัง 15/01/2563 15/01/2563 421/60/63/30 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 15/01/2563 14/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/01/2563 14/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง สำนักงานทางหลวงที่ 14
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ระหว่าง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) 14/01/2563 14/01/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัด แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
15 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๑ ระหว่าง ( เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 14/01/2563 14/01/2563 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๑ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,153 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358