ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 07/04/2563 14/04/2563 313/35/128/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
2 ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ 2563ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) 07/04/2563 07/04/2563 ไตรมาส 2 (ระหว่างเดือน ม.ค.63-มี.ค.63) ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
3 รายงานไตรมาส3เดือน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2563 07/04/2563 07/04/2563 รายงานไตรมาส 2(เดือนม.ค.63-มี.ค.63) ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
4 ซื้อน้ำมันดีเซล เพื่อสำรองจ่ายให้กับเครื่องจักร/ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 07/04/2563 153/35/63/34 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 07/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ สำนักงานทางหลวงที่ 14
6 ประกาศผลผู้ชนะได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ที่ 2 07/04/2563 07/04/2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
7 จัดซื้อไฟฉุกเฉินวับวาบ ขนาด 12 โวลล์ พร้อมแบตเตอรี่ จำนวน 6 ชุด 07/04/2563 07/04/2563 421/45/63/89 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
8 การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 (งานเงินงบประมาณ) 07/04/2563 07/04/2563 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
9 การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 07/04/2563 07/04/2563 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
10 ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ 2563 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) 07/04/2563 07/04/2563 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2563) ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 03/04/2563 153/60/63/33(ว.2) ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน ช่วงทึ่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 03/04/2563 153/60/63/32(ป.2) ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
13 จ้างผลิตคานสะพาน Plank Girder เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 03/04/2563 153/-/63/13(อ) ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน ม.ค.2563 ถึง มี.ค.2563 07/04/2563 03/04/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 2 ระหว่าง เดือน ม.ค.2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 03/04/2563 03/04/2563 - แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,635 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358