ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 850.00 09/07/2563 555/30/63/77 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
2 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 1,495.00 09/07/2563 555/30/63/66 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
3 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ควบคุม 0502 ตอน บ้านโตก-บุ่งน้ำเต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 409,600.00 03/07/2563 153/60/63/67 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2563 106,609.00 03/07/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ระหว่าง เดือน เม.ย 2563 ถึง เดือน มิ.ย. 2563 30,047.63 03/07/2563 63077063422 แขวงทางหลวงหนองคาย
6 การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ระหว่าง เดือน เม.ย 2563 ถึง เดือน มิ.ย. 2563 (งานเงินงบประมาณ) 91,345.00 03/07/2563 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
7 การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 ถึง เดือน มิ.ย. 2563 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 5,554.40 03/07/2563 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
8 ผลประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายไตรมาสที่ 3 (เดือนเม.ย.-มิ.ย.63) 17,469.86 03/07/2563 ผลผู้ชนะการเสนอราคา รายไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.63) ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ควบคุม 0502 ตอน บ้านโตก-บุ่งน้ำเต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 498,150.00 02/07/2563 153/60/63/66 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
10 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เมษายน 2563 ถึงเดือน มิถุนายน 2563 12,359.60 02/07/2563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
11 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563) 21,086.90 02/07/2563 สำนักสำรวจและออกแบบ
12 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56,410.03 02/07/2563 ไตรมาส 3 แขวงทางหลวงระนอง
13 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 52,160.00 02/07/2563 - แขวงทางหลวงมหาสารคาม
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563) 122,910.00 02/07/2563 63077023445 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
15 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 121,317.81 02/07/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,128 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358