ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 จ้างซ่อมและตรวจเช็คระยะรถยนต์วิทยุ ทะเบียน ฎท-๒๔๓๘ กทม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2562 24/06/2562 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
2 จ้างซ่อมรถยนต์วิทยุ ทะเบียน ฎท-๒๔๓๖ กทม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2562 24/06/2562 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
3 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2562 24/06/2562 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
4 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน ๘ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2562 24/06/2562 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
5 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 24/06/2562 24/06/2562 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม พ.ศ 2562 - มีนาคม พ.ศ.2562) แขวงทางหลวงมหาสารคาม
6 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2561 ถึงเดือน ธ.ค. 2561 24/06/2562 24/06/2562 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม พ.ศ 2561 - ธันวาคม พ.ศ.2561) แขวงทางหลวงมหาสารคาม
7 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2561 ถึงเดือน ก.ย. 2561 24/06/2562 24/06/2562 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม พ.ศ 2561 - กันยายน พ.ศ.2561) แขวงทางหลวงมหาสารคาม
8 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2561 ถึงเดือน มิ.ย. 2561 24/06/2562 24/06/2562 ไตรมาสที่3 (เมษายน พ.ศ 2561 - มิถุนายน พ.ศ.2561) แขวงทางหลวงมหาสารคาม
9 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2561 ถึงเดือน มี.ค. 2561 24/06/2562 24/06/2562 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม พ.ศ 2561 - มีนาคม พ.ศ.2561) แขวงทางหลวงมหาสารคาม
10 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2560 ถึงเดือน ธ.ค. 2560 24/06/2562 24/06/2562 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม พ.ศ 2560 - ธันวาคม พ.ศ.2560) แขวงทางหลวงมหาสารคาม
11 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ส.ค. 2560 ถึงเดือน ต.ค. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2562 24/06/2562 ไตรมาสที่ 4 (สิงหาคม พ.ศ 2560 - กันยายน พ.ศ.2560) แขวงทางหลวงมหาสารคาม
12 จ้างซ่อมเมนไฟในตู้ควบคุมโรงจอดรถ กองบังคับการตำรวจทางหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2562 21/06/2562 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
13 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2562 21/06/2562 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
14 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2562 21/06/2562 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
15 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2562 21/06/2562 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 282 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358