ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ 1 (เดือน ตุลาคม 63 - เดือน ธันวาคม 63) 148,505.00 15/01/2564 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 / 2564 แขวงทางหลวงนครปฐม
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563) 19,733.00 15/01/2564 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 175,631.40 14/01/2564 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
4 ประกาศสัญญาข้อตกลงรายไตรมาสที่ 1 68,876.00 14/01/2564 ประกาศสัญญาข้อตกลงรายไตรมาสที่ 1 แขวงทางหลวงตราด
5 ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส) ต.ค.63 - ธ.ค. 63 119,426.20 13/01/2564 ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส) ต.ค.63 - ธ.ค. แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
6 ประกาศประจำไตรมาส เดิอน ตุลาคม - เดือน ธันวาคม 2563 70,741.00 13/01/2564 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 1 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563) 47,068.00 12/01/2564 - แขวงทางหลวงลำพูน
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563) 47,068.00 12/01/2564 - แขวงทางหลวงลำพูน
9 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) 185,958.00 12/01/2564 ไตรมาสที่1 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563) 43,460.80 11/01/2564 - แขวงทางหลวงลำพูน
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563) 25,870.00 11/01/2564 ไตรมาสที่ 1 (เงินทุนฯ) ตุลาคม - ธันวาคม 2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563) 37,302.00 11/01/2564 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563) 43,460.80 11/01/2564 - แขวงทางหลวงลำพูน
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563) 43,460.80 11/01/2564 - แขวงทางหลวงลำพูน
15 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค.2563 ถึงเดือน ธ.ค.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38,807.00 11/01/2564 - แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,649 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358