ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ไตรมาสที่ 4 กรกฏาคม - กันยายน 2562 21/10/2562 21/10/2562 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
2 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่4 18/10/2562 18/10/2562 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562) 18/10/2562 18/10/2562 - ศูนย์สร้างทางลําปาง
4 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 17/10/2562 17/10/2562 กง.1/8/2563 กองการเงินและบัญชี
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือปีงบประมาณ 2562 ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 17/10/2562 17/10/2562 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2562) เ ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ 2562 ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 17/10/2562 17/10/2562 ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2562 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
7 ประกาสผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคา 2562 ถึง เดือน กันยายน 2562) 15/10/2562 12/10/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562) 11/10/2562 11/10/2562 62107143954 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562) 11/10/2562 11/10/2562 62107143639 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562) 11/10/2562 11/10/2562 62107143186 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2562 11/10/2562 62107141804 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค. - เดือน ก.ย. 2562) 11/10/2562 11/10/2562 62107138417 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
13 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน กค.62-กย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รายไตรมาส) 11/10/2562 11/10/2562 ไตรมาส4/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562) 11/10/2562 11/10/2562 - แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
15 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนฯ) ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือน กันยายน 2562 10/10/2562 10/10/2562 ประกาศผลผู้ชนะไตรมาสที่ 4 (งานเงินทุนฯ) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 763 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358