ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 68,023.00 16/04/2564 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
2 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ) 8,382.80 16/04/2564 - กองบังคับการตำรวจทางหลวง
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 47,569.20 16/04/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 แขวงทางหลวงอ่างทอง
4 ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส 13,876.00 09/04/2564 กองฝึกอบรม
5 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 88,698.30 09/04/2564 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) 48,943.72 09/04/2564 - แขวงทางหลวงอยุธยา
7 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๒ ระหว่าง ( เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 174,453.28 09/04/2564 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๔ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
8 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) 104,658.00 09/04/2564 - แขวงทางหลวงนราธิวาส
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564) 141,552.00 09/04/2564 64047144538 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
10 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 113,996.45 09/04/2564 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 2 แขวงทางหลวงนครปฐม
11 ประกาศไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม ปี 2564) 23,943.75 09/04/2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
12 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 งานเงินทุนหมุนเวียน (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) 376,858.00 09/04/2564 - แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
13 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน ม.ค. 64 ถึงเดือน มี.ค. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 117,175.00 08/04/2564 64047126608 แขวงทางหลวงสระบุรี
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2564 108,132.80 08/04/2564 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
15 การจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาศที่ 2 ระหว่าง เดือนมกราคม2564 ถึง เดือนมีนาคม2564 123,555.00 08/04/2564 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,819 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358