ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
2581 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ เป็นเงินจำนวน 7,340.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,340.00 28/05/2562 310/40/62/69 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2582 ป้ายไวนิลโครงเหล็ก “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ” ขนาด 3 x 6 ม. จำนวน 1 แผ่น 5,540.00 28/05/2562 421/60/62/121 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
2583 จัดซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน 3,000 ลิตร 109,710.00 28/05/2562 421/35/62/126 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
2584 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร 84,150.00 27/05/2562 310/35/62/68 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2585 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ (งานเงินทุนฯ) 34,000.00 24/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำนักงานทางหลวงที่ 14
2586 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบมีดฯ (งานเงินทุนฯ) 12,720.00 24/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบมีดพร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทางหลวงที่ 14
2587 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง (งานเงินทุนฯ) 7,543.50 24/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง สำนักงานทางหลวงที่ 14
2588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์ (งานเงินทุนฯ) 15,200.00 23/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำนักงานทางหลวงที่ 14
2589 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) 14,400.00 23/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
2590 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) 11,700.00 23/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
2591 ประกาศผลซื้อวัสดุการเกษตร 86,100.00 22/05/2562 447/70/62/295 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
2592 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งาน SIDE DITCH LINING TYPE II ระหว่าง กม.5+100 - กม.6+700 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 127 ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 1 124,310.00 22/05/2562 151/60/62/214 ศูนย์สร้างทางลําปาง
2593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) 26,550.00 22/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
2594 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) 36,443.67 22/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
2595 ซื้ออะไหล่ของรถบริการอัดฉีด หมายเลข 27-6035-18-0 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,720.00 22/05/2562 310/B/30/62/80 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 2,581 ถึง 2,595 จาก 2,819 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358