ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
2596 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 18,245.00 21/05/2562 624/ซ.62/213 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
2597 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3000 ลิตร 87,900.00 21/05/2562 624/ซ.62/212 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
2598 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร 87,600.00 21/05/2562 624/ซ.62/209 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
2599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) 97,250.00 21/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
2600 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 11,878.00 21/05/2562 310/40/62/65 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2601 จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51,000.00 17/05/2562 กองฝึกอบรม
2602 ซื้อแผ่นสะท้อนแสง (สีส้ม) 96,000.00 16/05/2562 624/ซ.62/210 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
2603 ซื้อหมึกพิมพ์พริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60,348.00 16/05/2562 กองฝึกอบรม
2604 ซื้อหมึกพิมพ์พริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60,348.00 16/05/2562 กองฝึกอบรม
2605 กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,495.00 16/05/2562 กองฝึกอบรม
2606 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 114,537.72 16/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
2607 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมแซมป้ายเกาะ, เสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์, ไฟสัญญาณจราจรพร้อมอุปกรณ์ และป้ายกลับรถ ในทางหลวงหมายเลข 314 ตอน แสนภูดาษ - ฉะเชิงเทรา ที่ กม.15+763 (เกาะกลาง) ปริมาณงาน 1 งาน 131,432.26 14/05/2562 421/-/62/118 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
2608 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดียวพร้อมอุปกรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 3551 ตอน หนองปลาตะเพียน - หัวสำโรง ที่ กม.7+540 ปริมาณงาน 1 แห่ง 37,432.54 14/05/2562 421/-/62/117 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
2609 จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24,000.00 14/05/2562 กองฝึกอบรม
2610 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นจำนวน 5 รายการ 89,280.00 10/05/2562 158-1.3/35/62/139 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
แสดง 2,596 ถึง 2,610 จาก 2,819 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358