ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
2611 งานจ้างเหมาทำงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 365 ตอนควบคุม 0101 ตอน ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ ระหว่าง กม.0+400 - กม.5+736 ปริมาณงาน 2 แห่ง 374,130.00 08/05/2562 421/-/62/115 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
2612 ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2562 30,665.00 08/05/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
2613 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึง มีนาคม 2562) 64,507.54 08/05/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 11
2614 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุนฯ) 7,427.83 07/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
2615 น้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ 40,218.60 07/05/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
2616 งานจ้างเหมาทำงานตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน พนมสารคาม - อ่างฤาไน ระหว่าง กม.62+000 - กม.139+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 226,346.00 ตร.ม. 90,538.40 03/05/2562 421/-/62/111 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
2617 การจัดจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562 30,000.00 03/05/2562 สำนักสำรวจและออกแบบ
2618 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กรวย) 11,520.00 03/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กรวย) สำนักงานทางหลวงที่ 14
2619 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,250.00 03/05/2562 310/40/62/59 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2620 ซื้อน้ำดื่ม 7,740.00 02/05/2562 กองฝึกอบรม
2621 จ้างเหมาบริการ ซ่อม บำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6530-95-9 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,800.00 02/05/2562 310/B/-/62/46 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2622 จ้างเหมาบริการ ซ่อม บำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6530-95-9 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,800.00 02/05/2562 310/B/-/62/46 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2623 ซื้อแบตเตอรี่ของรถบรรทุกกะบะเท หมายเลข 23-6052-95-7 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,200.00 02/05/2562 310/B/30/62/76 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2624 จ้างเหมาบริการ ซ่อม บำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ของรถลากจุง หมายเลข 61-6018-94-2 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,200.00 02/05/2562 310/B/-/62/47 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2625 ซื้ออะไหล่ของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข 82-6031-94-2 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,820.00 02/05/2562 310/B/30/62/74 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 2,611 ถึง 2,625 จาก 2,819 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358