ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
2626 งานจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ระหว่าง กม.346+525 - กม.346+650 ปริมาณงาน 1,270 ตารางเมตร 432,252.30 05/04/2562 423/-/62/206 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2627 จ้างซ่อมจำนวน 1 รายการ 6,300.00 05/04/2562 158-1.3/-/62/134 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
2628 จ้างซ่อมจำนวน 3 รายการ 37,000.00 05/04/2562 158-1.3/-/62/133 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
2629 ซื้อแบตเตอรี่จำนวน 2 รายการ 27,000.00 05/04/2562 158-1.3/30/62/132 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
2630 ซื้ออะไหล่จำนวน 12 รายการ 70,930.00 05/04/2562 158-1.3/30/62/131 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
2631 ป้ายไวนิล จำนวน 5 รายการ 12,690.00 05/04/2562 421/60/62/85 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
2632 บาริเออร์น้ำพลาสติกสีส้ม ขนาด 50x200x100 ซม. จำนวน 13 อัน 97,500.00 05/04/2562 421/60/62/84 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
2633 เกล็ดดูดซับน้ำ น้ำมัน กรด ด่าง สารเคมี ถุงละ 50 ปอนด์ 22 กิโล จำนวน 35 ถุง 168,525.00 05/04/2562 421/60/62/86 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
2634 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 62,690.00 05/04/2562 421/45/62/88 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
2635 ป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ 14,100.00 05/04/2562 421/60/62/91 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
2636 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 13,858.50 05/04/2562 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2637 อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จำนวน 2 รายการ 23,850.00 05/04/2562 421/60/62/90 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
2638 เกร็ดดูดซับน้ำ น้ำมัน กรด ด่าง สารเคมี ถุงละ 50 ปอนด์ 22 กิโล จำนวน 30 ถุง 144,450.00 05/04/2562 421/60/62/92 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
2639 ตู้เปิด - ปิดไฟทางระบบป้องกันไฟดูด ไฟซ็อต ไฟเกิน ไฟรั่ว เมนเบรกเกอร์ 2 โพล 125 แอมป์ ลูกย่อย 1 โพล 50-80 แอมป์ จำนวน 4 ตัว แบบดับเบิ้ลคอนแทค ทนกระแสไฟไม่น้อยกว่า 390 AC1 264,000.00 05/04/2562 421/45/62/87 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
2640 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา รายไตรมาส 2 130,255.45 05/04/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายไตรมาส 2 แขวงทางหลวงตราด
แสดง 2,626 ถึง 2,640 จาก 2,727 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358