ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
2656 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 60,410.27 26/04/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
2657 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2561 ถึงเดือน ธ.ค. 2561 46,206.62 26/04/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
2658 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่าง ม.ค.2562ถึง มีนาคม 2562 237,118.61 26/04/2562 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่2 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
2659 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2562) 82,353.00 26/04/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส สำนักงานทางหลวงที่ 14
2660 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2562) 58,462.00 25/04/2562 ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62 - มี.ค.62) สำนักงานทางหลวงที่ 12
2661 ซื้อไฟฟ้า 4 รายการ 99,880.00 25/04/2562 624/ซ.62/190 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
2662 ซื้อ Hot mix 90,000.00 25/04/2562 624/ซ.62/189 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
2663 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน พ.ย. 2561 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54,375.50 25/04/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
2664 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง มีนาคม 2562) 162,402.66 24/04/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 1
2665 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera รุ่น FS6030 23,433.00 24/04/2562 กองฝึกอบรม
2666 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562) 35,289.60 24/04/2562 - แขวงทางหลวงหนองคาย
2667 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561) 30,137.70 24/04/2562 - แขวงทางหลวงหนองคาย
2668 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคา พ.ศ.2562) 75,935.43 24/04/2562 62047324895 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
2669 ซื้อหมึก Toner Hp 30X(CF230X) จำนวน 1 รายการ 6,380.00 24/04/2562 310/40/62/50 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2670 งานจ้างเหมาทำงานตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0300 ตอน แปลงยาว - เขาหินซ้อน ระหว่าง กม.106+700 - กม.139+855 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 264,795.50 ตร.ม. 105,918.20 23/04/2562 421/-/62/107 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
แสดง 2,656 ถึง 2,670 จาก 2,819 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358