ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
2671 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดียวพร้อมอุปกรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 3121 ตอน บางคล้า - แปลงยาว ที่กม.11+405 ปริมาณงาน 1 แห่ง 37,432.54 23/04/2562 421/-/62/106 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
2672 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมแซมฐานยึดเสาไฟฟ้า ค.ส.ล. และโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คลองหลวงแพ่ง - ฉะเชิงเทรา ที่กม.68+140 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 11,687.00 23/04/2562 421/-/62/105 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
2673 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม 2562) 17,893.00 23/04/2562 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
2674 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562) 13,970.00 23/04/2562 - แขวงทางหลวงหนองคาย
2675 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561) 20,089.00 23/04/2562 - แขวงทางหลวงหนองคาย
2676 ซื้อป้ายไวนิล 49,788.00 22/04/2562 624/ซ.62/188 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
2677 ซื้อผงซับน้ำมัน 99,000.00 22/04/2562 624/ซ.62/187 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
2678 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกปริ้นเตอร์) 6,460.00 22/04/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) สำนักงานทางหลวงที่ 14
2679 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกปริ้นเตอร์) 8,250.00 22/04/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) สำนักงานทางหลวงที่ 14
2680 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 - เดือน ธันวาคม 2561) ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 - เดือน มีนาคม 2562) 2,373,089.01 22/04/2562 ไตรมาสที่ 1,2 แขวงทางหลวงตากที่ 1
2681 ซื้อกรวยยาง 97,200.00 19/04/2562 624/ซ.62/181 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
2682 ซื้อ hot mix 95,000.00 19/04/2562 624/ซ.62/180 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
2683 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่2(เดือน มกราคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2562) 104,247.85 19/04/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
2684 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน ธันวาคม. 2561) 123,669.24 19/04/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
2685 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 99,950.00 18/04/2562 624/ซ.62/179 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 2,671 ถึง 2,685 จาก 2,819 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358