ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
2701 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 55,840.00 10/04/2562 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
2702 ซื้ออะไหล่จำนวน 6 รายการ 37,120.00 10/04/2562 158-1.3/30/62/138 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
2703 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 58,795.35 10/04/2562 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ม.ค 62 - มี.ค.62) แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
2704 ซื้อหางปลาต่อหัวกะโหลกและสายดูดน้ำ รถหมายเลขฯ 25-6655-99-0 6,741.00 10/04/2562 324/30/62/51 แขวงทางหลวงภูเก็ต
2705 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 6,480.00 10/04/2562 310/40/62/47 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2706 ซื้อหินคลุก 85,000.00 09/04/2562 624/ซ.62/171 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
2707 ซื้อ Hot mix 90,000.00 09/04/2562 624/ซ.62/169 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
2708 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39,288.67 09/04/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
2709 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 47,536.99 09/04/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
2710 การจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2562) 241,212.50 09/04/2562 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 2 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
2711 ซื้อใบมีดจำนวน 6 รายการ 19,200.00 09/04/2562 158-1.3/30/62/137 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
2712 ซื้ออะไหล่จำนวน 9 รายการ 52,800.00 09/04/2562 158-1.3/30/62/136 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
2713 ซื้อแบตเตอรี่จำนวน 3 รายการ 22,915.00 09/04/2562 158-1.3/30/62/135 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
2714 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและของใช้โรงงาน 6,860.00 09/04/2562 แขวงทางหลวงนครพนม
2715 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-8668-08-3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,800.00 09/04/2562 644/30/62/090 แขวงทางหลวงนครพนม
แสดง 2,701 ถึง 2,715 จาก 2,819 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358