ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
2716 จ้างเหมาบริการ ซ่อม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบตัวถังและกะบะของรถบรรทุกกะบะเท หมายเลข 23-6049-95-1 จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 228,700.00 09/04/2562 310/B/-/62/39 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2717 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62 ถึง มี.ค.62) 31,662.00 09/04/2562 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
2718 งานจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ระหว่าง กม.346+525 - กม.346+650 ปริมาณงาน 1,270 ตารางเมตร 432,252.30 05/04/2562 423/-/62/206 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2719 จ้างซ่อมจำนวน 1 รายการ 6,300.00 05/04/2562 158-1.3/-/62/134 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
2720 จ้างซ่อมจำนวน 3 รายการ 37,000.00 05/04/2562 158-1.3/-/62/133 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
2721 ซื้อแบตเตอรี่จำนวน 2 รายการ 27,000.00 05/04/2562 158-1.3/30/62/132 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
2722 ซื้ออะไหล่จำนวน 12 รายการ 70,930.00 05/04/2562 158-1.3/30/62/131 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
2723 ป้ายไวนิล จำนวน 5 รายการ 12,690.00 05/04/2562 421/60/62/85 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
2724 บาริเออร์น้ำพลาสติกสีส้ม ขนาด 50x200x100 ซม. จำนวน 13 อัน 97,500.00 05/04/2562 421/60/62/84 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
2725 เกล็ดดูดซับน้ำ น้ำมัน กรด ด่าง สารเคมี ถุงละ 50 ปอนด์ 22 กิโล จำนวน 35 ถุง 168,525.00 05/04/2562 421/60/62/86 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
2726 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 62,690.00 05/04/2562 421/45/62/88 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
2727 ป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ 14,100.00 05/04/2562 421/60/62/91 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
2728 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 13,858.50 05/04/2562 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2729 อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จำนวน 2 รายการ 23,850.00 05/04/2562 421/60/62/90 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
2730 เกร็ดดูดซับน้ำ น้ำมัน กรด ด่าง สารเคมี ถุงละ 50 ปอนด์ 22 กิโล จำนวน 30 ถุง 144,450.00 05/04/2562 421/60/62/92 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
แสดง 2,716 ถึง 2,730 จาก 2,819 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358