ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ปี 64(ต.ค.-ธ.ค. 63) 1,380.00 02/02/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
17 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) 79,233.64 02/02/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,720.00 01/02/2564 647/60/64/133 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26,000.00 01/02/2564 647/60/64/132 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 228,519.90 01/02/2564 647/35/64/131 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
21 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) 97,568.00 01/02/2564 ไตรมาสที่ 1(ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563) แขวงทางหลวงมุกดาหาร
22 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563) 37,730.82 01/02/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 16
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23,400.00 29/01/2564 647/60/64/129 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39,000.00 29/01/2564 647/60/64/130 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49,500.00 29/01/2564 647/60/64/128 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
26 64027106591 49,500.00 29/01/2564 647/60/64/128 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,500.00 28/01/2564 647/85/64/127 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,460.00 28/01/2564 647/60/64/125 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39,000.00 28/01/2564 647/60/64/126 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 73,500.00 28/01/2564 647/35/64/124 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 16 ถึง 30 จาก 2,727 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358