ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) 03/04/2563 03/04/2563 ประกาศผลการจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
17 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563) 03/04/2563 03/04/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 12
18 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) 03/04/2563 03/04/2563 - สำนักงานตรวจสอบภายใน
19 การจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) 03/04/2563 03/04/2563 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 2 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
20 การจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) 03/04/2563 03/04/2563 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 2 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
21 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้การคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง มีนาคม พ.ศ.2563) 03/04/2563 03/04/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
22 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง เดือน ม.ค.2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 03/04/2563 02/04/2563 - แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
23 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) 03/04/2563 02/04/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
24 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2563 02/04/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
25 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563) 02/04/2563 02/04/2563 63047036161 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
26 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ ๒ ( เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ) 02/04/2563 02/04/2563 ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ ๒ แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
27 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ ๒ ( เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ) 02/04/2563 02/04/2563 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๒ แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
28 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง วงเงืนไม่เกิน 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี งปม. 2563 ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 (งานเงินทุน) 02/04/2563 02/04/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
29 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง วงเงืนไม่เกิน 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี งปม. 2563 ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 02/04/2563 02/04/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
30 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) 02/04/2563 02/04/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,635 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358