ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ วังสำราญ - วังสะพุง ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 01/04/2563 153/60/63/18 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
32 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โครงการฯ สาย 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 01/04/2563 153/60/63/21 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2563 01/04/2563 153/60/63/20 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
34 รายงานไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. 63 - เดือน มี.ค. 63) 02/04/2563 01/04/2563 รายงานไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. 63 - เดือน มี.ค. 63) สำนักงานทางหลวงที่ 14
35 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) 01/04/2563 01/04/2563 - แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
36 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส2 01/04/2563 01/04/2563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส2 แขวงทางหลวงอ่างทอง
37 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2563 01/04/2563 01/04/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
38 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563) 01/04/2563 01/04/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 31/03/2563 647/60/63/207 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
40 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563) 03/04/2563 31/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 12
41 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค.. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2563 31/03/2563 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม พ.ศ 2563 - มีนาคม พ.ศ.2563) แขวงทางหลวงมหาสารคาม
42 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2563 31/03/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
43 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2563 31/03/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
44 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 30/03/2563 153/35/63/20 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
45 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้งานซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ภายในของศูนย์สร้างทางหล่มสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2563 30/03/2563 153/45/63/30 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,635 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358