ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2563 30/03/2563 153/60/63/27(อ) ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
47 จัดซื้อยาง CMS-2h บรรจุ DRUM ขนาด 200 กก/ถัง (มอก.371-2530) 30/03/2563 30/03/2563 421/60/63/85 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
48 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 30/03/2563 30/03/2563 421/60/63/85 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
49 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โครงการฯ สาย 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2563 27/03/2563 153/60/63/19 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
50 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู -เชียงคาน ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2563 27/03/2563 153/35/63/29 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 26/03/2563 647/60/63/201 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 26/03/2563 647/60/63/204 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 26/03/2563 647/60/63/202 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
54 จ้างเหมาทำความสะอาดประจำเดือนเมษายน 2563 - มิถุนายน 2563 01/04/2563 26/03/2563 สบ1/180/40/63/24 สำนักสำรวจและออกแบบ
55 จ้างเหมาทำความสะอาดต่อเนื่อง เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2563 01/04/2563 26/03/2563 สบ.1/180/40/63/24 สำนักสำรวจและออกแบบ
56 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2563 26/03/2563 153/60/63/18 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
57 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โครงการฯ สาย 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2563 25/03/2563 153/60/63/17 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
58 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2563 25/03/2563 153/35/63/30 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 25/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 14
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 25/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 14
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,635 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358