ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
61 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 25/03/2563 25/03/2563 421/45/63/82 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
62 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 2 รายการ 25/03/2563 25/03/2563 555/30/63/45 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
63 น้ำมันหล่อลื่น 2 รายการ 25/03/2563 25/03/2563 555/35/63/44 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
64 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2563 24/03/2563 153/60/63/29 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
65 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2563 24/03/2563 153/60/63/16 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
66 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2563 24/03/2563 153/40/63/15 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2563 24/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง สำนักงานทางหลวงที่ 14
68 จ้างงานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0302 ตอน ฉะเชิงเทรา - เสม็ดเหนือ ที่ กม.80-668 (คลองหัวสวน) และ ระหว่าง กม.80+000 - กม.81+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/03/2563 24/03/2563 421/-/63/80 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดบวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2563 24/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2563 24/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่นฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
71 จ้างงานจ้างเหมาทำการงานตัดหญ้า ในพื้นที่ควบคุมของหมวดทางหลวงบางคล้า 24/03/2563 24/03/2563 421/-/63/81 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
72 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2563 23/03/2563 153/35/63/14 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2563 23/03/2563 647/60/63/199 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
74 จัดซื้อ 215/70 R16C จำนวน 4 เส้น 23/03/2563 23/03/2563 421/30/63/42 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
75 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 23/03/2563 23/03/2563 421/30/63/43 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,635 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358