ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2563 18/03/2563 153/35/63/10 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2563 18/03/2563 647/60/63/193 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2563 18/03/2563 647/40/63/192 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2563 18/03/2563 647/40/63/191 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2563 18/03/2563 647/60/63/189 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
96 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 18/03/2563 153/60/63/28 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 18/03/2563 647/60/63/190 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 18/03/2563 647/60/63/188 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 18/03/2563 647/60/63/187 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
100 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โครงการฯ สาย 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 18/03/2563 153/60/63/11 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
101 ซื้อแบตเตอรี่เพื่อใช้กับรถยี่ห้อ ISUZU หมายเลข 44-9368-14-0,21-6682-18-9 รถยี่ห้อ NISSAN หมายเลข 44-0570-18-5, 44-0714-18-5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2563 18/03/2563 229/งท/30/63 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
102 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 2 30/03/2563 17/03/2563 153/40/63/16 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
103 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2563 17/03/2563 153/60/63/15 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2563 17/03/2563 647/40/63/184 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
105 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2563 17/03/2563 153/40/63/21 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,635 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358