ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1126 ซื้อหมึกพิมพ์พริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2562 16/05/2562 กองฝึกอบรม
1127 ซื้อหมึกพิมพ์พริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2562 16/05/2562 กองฝึกอบรม
1128 ซื้อหมึกพิมพ์พริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2562 16/05/2562 กองฝึกอบรม
1129 กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2562 16/05/2562 กองฝึกอบรม
1130 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 16/05/2562 16/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
1131 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมแซมป้ายเกาะ, เสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์, ไฟสัญญาณจราจรพร้อมอุปกรณ์ และป้ายกลับรถ ในทางหลวงหมายเลข 314 ตอน แสนภูดาษ - ฉะเชิงเทรา ที่ กม.15+763 (เกาะกลาง) ปริมาณงาน 1 งาน 14/05/2562 14/05/2562 421/-/62/118 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
1132 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดียวพร้อมอุปกรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 3551 ตอน หนองปลาตะเพียน - หัวสำโรง ที่ กม.7+540 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/05/2562 14/05/2562 421/-/62/117 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
1133 จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2562 14/05/2562 กองฝึกอบรม
1134 จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2562 14/05/2562 กองฝึกอบรม
1135 จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2562 14/05/2562 กองฝึกอบรม
1136 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นจำนวน 5 รายการ 15/05/2562 10/05/2562 158-1.3/35/62/139 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
1137 งานจ้างเหมาทำงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 365 ตอนควบคุม 0101 ตอน ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ ระหว่าง กม.0+400 - กม.5+736 ปริมาณงาน 2 แห่ง 08/05/2562 08/05/2562 421/-/62/115 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
1138 ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2562 08/05/2562 08/05/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
1139 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึง มีนาคม 2562) 08/05/2562 08/05/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 11
1140 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุนฯ) 07/05/2562 07/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
แสดง 1,126 ถึง 1,140 จาก 1,361 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358