ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1126 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 210 ตอนวังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 94,360.00 03/02/2563 153/60/63/19 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
1127 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเจาะจง 17,000.00 03/02/2563 647/60/63/140 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
1128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,000.00 03/02/2563 647/60/63/140 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
1129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,955.00 03/02/2563 647/60/63/139 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
1130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,705.00 03/02/2563 647/60/63/138 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
1131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 75,600.00 03/02/2563 647/45/63/137 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
1132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27,200.00 03/02/2563 647/60/63/136 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
1133 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562-มกราคม 2563) 6,490,290.45 03/02/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
1134 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 16,903.43 03/02/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานทางหลวงที่ 14
1135 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562) 92,129.00 03/02/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
1136 รายไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562-ธันวาคม พ.ศ.2562) 14,711.00 03/02/2563 สำนักสำรวจและออกแบบ
1137 จ้างซ่อมเครื่องจักร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33,346.55 31/01/2563 153/-/63/10 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
1138 จ้างซ่อมเครื่องจักร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,930.00 31/01/2563 153/-/63/11 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
1139 จ้างซ่อมเครื่องจักร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33,346.55 31/01/2563 153/-/63/10 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
1140 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 94,710.00 31/01/2563 153/30/63/52 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
แสดง 1,126 ถึง 1,140 จาก 2,393 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358