ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2562 25/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 14
1142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2562 25/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 14
1143 จ้างเหมาเครื่องหมายจราจร (Rumble strip) หมวดฯ ละหาน, หมวดฯ ชัยภูมิ 06/08/2562 23/07/2562 626/60/จ/41/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
1144 จ้างซ่อมและตรวจเช็คระยะรถยนต์ ทะเบียน 3กฌ-1193 กทม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2562 23/07/2562 - กองบังคับการตำรวจทางหลวง
1145 ประกาศผู้ชนะได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ที่3 23/07/2562 23/07/2562 62077427554 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
1146 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒) 23/07/2562 23/07/2562 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
1147 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 23/07/2562 23/07/2562 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
1148 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 23/07/2562 23/07/2562 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
1149 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) 23/07/2562 23/07/2562 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
1150 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑) 23/07/2562 23/07/2562 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
1151 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 23/07/2562 23/07/2562 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
1152 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 23/07/2562 23/07/2562 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
1153 จัดซื้อธง จำนวน 2 รายการ 25/07/2562 22/07/2562 421/40/62/172 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
1154 จัดซื้อผ้าต่วนระบาย จำนวน 2 รายการ 24/07/2562 22/07/2562 421/60/62/171 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
1155 จัดซื้อป้ายไวนิลทรงพระเจริญ พร้อมโครงเหล็ก ขนาด 3 x 6 ม. 24/07/2562 22/07/2562 421/60/62/170 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
แสดง 1,141 ถึง 1,155 จาก 1,635 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358