ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,200.00 06/01/2564 647/60/64/97 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
107 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 83,667.00 06/01/2564 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
108 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563) 28,293.00 06/01/2564 - แขวงทางหลวงอยุธยา
109 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 งานเงินทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27,274.47 06/01/2564 - แขวงทางหลวงพังงา
110 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 งานนอกเงินทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64,312.90 06/01/2564 - แขวงทางหลวงพังงา
111 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 73,130.00 06/01/2564 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
112 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค.2563 ถึงเดือน ธ.ค.2563 (เงินงบประมาณ) 21,976.00 06/01/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
113 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค.2563 ถึงเดือน ธ.ค.2563 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 18,290.90 06/01/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
114 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่...๑.... (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – ธันวาคม ๒๕๖๓) 55,400.00 06/01/2564 ไตรมาสที่1/2564 แขวงทางหลวงกระบี่
115 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ตค.2563 ถึง เดือน ธ.ค. 2563 ไตรมาส 1 142,121.60 06/01/2564 สทล.15ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน).๑/พ.๒/- แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
116 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563) 92,245.00 06/01/2564 64017056282 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
117 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563 82,053.00 06/01/2564 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมไฟกระพริบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32,252.00 05/01/2564 647/-/64/96 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
119 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 ระหว่างเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2563 95,441.88 05/01/2564 ผู้ชนะการเสนอราคาแบบรายไตรมาส 1 ( ต.ค.-ธ.ค.63) ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
120 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง (ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค.63-ธ.ค.63) 23,003.00 05/01/2564 (ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค.63-ธ.ค.63) ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
แสดง 106 ถึง 120 จาก 2,727 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358