ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
106 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2563 17/03/2563 153/60/63/20 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 17/03/2563 647/45/63/186 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
108 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2563 17/03/2563 153/60/63/28 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
109 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2563 17/03/2563 153/60/63/28 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
110 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โครงการฯ สาย 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2563 17/03/2563 153/60/63/9 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
111 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2563 17/03/2563 153/60/63/26(อ) ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
112 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานซ่อมแซมหลังคาอาคารฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2563 17/03/2563 153/60/63/25 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
113 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 18/03/2563 17/03/2563 555/30/63/41 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2563 17/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำนักงานทางหลวงที่ 14
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2563 17/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำนักงานทางหลวงที่ 14
116 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 17/03/2563 17/03/2563 555/30/63/43 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
117 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 17/03/2563 17/03/2563 555/30/63/42 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
118 วัสดุคอมพิวเตอร์ 17/03/2563 17/03/2563 555/30/63/41 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
119 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 17/03/2563 17/03/2563 555/30/63/39 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
120 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 17/03/2563 17/03/2563 555/30/63/38 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,635 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358