ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 04/12/2562 04/12/2562 คค 06012/พ.1/1158 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 62 ถึง ก.ย.62) 15/10/2562 15/10/2562 ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง กันยายน 2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 09/10/2562 09/10/2562 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. ถึง ก.ย. 62 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 02/10/2562 02/10/2562 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2562 14/09/2562 14/09/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 14/09/2562 14/09/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 10/04/2562 10/04/2562 กองการพัสดุ
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358