ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบเดือน ธันวาคม 2565 0.00 02/01/2566 สำนักงานตรวจสอบภายใน
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 0.00 01/11/2565 สทล.7 ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)/พ.5.1/- แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบรปะมาณ พ.ศ. 2565 0.00 03/10/2565 สำนักงานตรวจสอบภายใน
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 0.00 01/10/2564 แขวงทางหลวงชุมพร
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 0.00 28/09/2565 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
6 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 0.00 10/11/2564 - สำนักงานตรวจสอบภายใน
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 0.00 01/10/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 0.00 16/07/2564 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน 2564) 0.00 14/07/2564 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
10 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้ารงในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 0.00 16/06/2564 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับกการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคมพ.ศ. 2564) 0.00 20/05/2564 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับกการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) 0.00 20/05/2564 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 0.00 05/05/2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษยน 64 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
14 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0.00 21/04/2564 - กองการพัสดุ
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้าง (สขร.1) 0.00 16/04/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 29 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.