ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2562 14/09/2562 14/09/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 14/09/2562 14/09/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 10/04/2562 10/04/2562 กองการพัสดุ
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358