ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 350 มล. (Motorways) ฝาน้ำเงิน จำนวน 6,000 ขวด 22,470.00 08/07/2563 260/85/63/95 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 10,850.00 03/07/2563 554/40/63/268 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 6,420.00 03/07/2563 554/45/63/266 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 6,895.00 03/07/2563 554/45/63/267 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 6,420.00 03/07/2563 554/40/63/264 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 6,420.00 03/07/2563 554/45/63/268 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
7 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างปรับปรุงกำแพงรั้วลูกกรง เพื่อความปลอดภัยในการควบคุมการ เข้า - ออก ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน หนองขาม - พลา ระหว่าง กม.๑๑๙+๐๐๐ - กม.๑๔๗+๐๗๕ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) และ กม.๑๔๘+๐๒๕ - กม.๑๔๙+๘๕๕ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๗๑๐.๐๐ เมตร 4,500,000.00 03/07/2563 ว.63-135 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
8 ผลิตสื่อวิดีทัศน์นำเสนอคณะรัฐมนตรี "ผลการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและการบำรุงรักษา (Operation and Maintenance O&M) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี" 160,500.00 03/07/2563 260/จ./63/135 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
9 ซื้อวัสดุจราจรจำนวน 2 รายการ 32,500.00 02/07/2563 636/60/63/217 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
10 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 121,160.00 02/07/2563 638/60/63/259 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
11 จ้างเหมาทำการปรับปรุงสำนักงานหมวดทางหลวงโขงเจียม ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๒ ตอน โขงเจียม-สะพือ ที่ กม.๐+๙๒๕ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 499,800.00 02/07/2563 632/63/237 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
12 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 5 รายการ 105,580.00 02/07/2563 333/85/63/301 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
13 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน บ้านหว้า - วังไผ่ ที่ กม.340+000 (LT, RT) (สะพานเดชาติวงศ์) 793,600.00 02/07/2563 e-สพ.1/บว/61/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
14 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 8,000 ลิตร 178,240.00 02/07/2563 ราคากลาง แขวงทางหลวงเลยที่ 1
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 151,800.00 02/07/2563 260/60/63/94 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 12,615 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358