กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องจักร หมายเลข 41-5099-79-2 ยี่ห้อ CATERPILLAR รุ่น 120G จำนวน 2 ลูก 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,600.00 08/08/2566 320/30/66/52/336 สำนักงานทางหลวงที่ 16
2 ซื้อน้ำดื่มถังใสขนาด 20 ลิตร (3,696 ถัง) และถังน้ำดื่มชนิดถังใสขนาด 20 ลิตร(18 ถัง) 156,198.00 28/09/2566 260/85/66/194 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
3 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 709,500.00 27/09/2566 ผจพ.1/ว/21/2566 กองการพัสดุ
4 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล บี ๗) เพื่อใช้งานที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๒ ตอน ท่าม่วง - หนองตากยา 944,200.00 14/09/2566 158/35/66/201 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
5 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล บี ๗) เพื่อใช้งานที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑ ตอน เตาปูน - เบิกไพร 889,608.00 14/09/2566 158/35/66/200 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
6 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot-Mix Recycling) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน พิมพา - หนองข้างคอก ระหว่าง กม.๖๖+๕๐๐ - กม.๖๘+๕๐๐ RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๔๕,๕๗๐.๐๐ ตร.ม. 20,145,000.00 29/09/2566 ว.67-093 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
7 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (POROUS ASPHALT CONCRETE) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน บางปะอิน - แขวงรามอินทรา ระหว่าง กม.๔๒+๐๐๐ - กม.๔๒+๘๐๐ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๓๓,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. 17,280,000.00 29/09/2566 ว.67-073 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
8 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (POROUS ASPHALT CONCRETE) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ถนนศรีนครินทร์ - แขวงคลองสองต้นนุ่น ระหว่าง กม.๖+๒๐๐ - กม.๗+๙๐๐ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๓๐,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. 19,840,000.00 29/09/2566 ว.67-072 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
9 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 496,150.00 29/09/2566 260/60/66/197 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
10 ซื้อโคมไฮเบย์ LED จำนวน 40 โคม 278,000.00 29/09/2566 260/45/66/196 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
11 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในบริเวณกรมทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ช่วงเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2566 2,890,800.00 26/09/2566 สลน.1/- สำนักงานเลขานุการกรม
12 จัดซื้อกรวยจราจรติดแถบสะท้อนแสง และเสาล้มลุกสีส้ม จำนวน 2 รายการ 498,250.00 28/09/2566 260/85/66/195 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
13 จ้างเหมาบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและบริการ Internet Service ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 (ระยะเวลา 3 เดือน) 642,000.00 21/09/2566 - สำนักอำนวยความปลอดภัย
14 จ้างเหมาเช่าบริการสำหรับระบบสำรวจปริมาณจราจรชนิดติดตั้งถาวรและศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 (ระยะเวลา 3 เดือน) 381,948.00 21/09/2566 - สำนักอำนวยความปลอดภัย
15 ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 3600 ลิตร 107,820.00 27/09/2566 329/35/66/333 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 40,567 รายการ