ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3314 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอนท่าช้าง-ป๊อกแป๊ก-สันมะค่า ระหว่าง กม.3+200-กม.8+416 (เป็นช่วงๆ) 25/06/2562 23/11/2562 ราคากลาง ประกาศเลขที่ สบ(E)/2/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
2 จ้างเหมาซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2562 19/11/2562 ราคากลาง แขวงทางหลวงภูเก็ต
3 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 20 ลบ.ม. 319/60/63/18 19/11/2562 19/11/2562 319/60/63/18 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 73 รายการ 19/11/2562 19/11/2562 สบ.1/180/40/63/7 สำนักสำรวจและออกแบบ
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 19/11/2562 19/11/2562 554/60/63/43 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 19/11/2562 19/11/2562 554/60/63/44 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
7 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/11/2562 19/11/2562 3336/60/10/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
8 วัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ 19/11/2562 19/11/2562 414/40/63/24 แขวงทางหลวงนครนายก
9 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 19/11/2562 19/11/2562 336/85/9/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง 19/11/2562 19/11/2562 426/60/63/12 แขวงทางหลวงระยอง
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง 19/11/2562 19/11/2562 426/60/63/12 แขวงทางหลวงระยอง
12 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้า (Grass Cutting and Clearing) และทำการเก็บเศษหญ้า, ขยะ พร้อมขนทิ้ง ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน บางปะกง - หนองรี ระหว่าง กม.๓๕+๐๐๐ - กม.๗๓+๐๐๐ ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นช่วง ๆ และตอนทางต่างระดับบางวัว - ทางต่างระดับบางควาย ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๔+๐๐๐ ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นช่วง ๆ ปริมาณงานรวม ๑๔,๖๐๒,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. 19/11/2562 19/11/2562 ว.63-035 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
13 จ้างซ่อมถอดเปลี่ยนชุดหัวฉีดน้ำมันพร้อมอะไหล่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2562 18/11/2562 718/-/63/50 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 18/11/2562 18/11/2562 411/45/63/29 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
15 ซื้อรถโดยสารแบบตู้ (ดีเซล) จำนวน 3 คัน 18/11/2562 18/11/2562 eb1/13/2563 กองการพัสดุ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 5,642 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358