ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 จ้างที่ปรึกษาการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายวงแหวนกาญจนาภิเษก ด้านตะวันตก 23/05/2562 23/05/2562 สำนักแผนงาน
2 จ้างปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาอาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่แฟลตปทุมธานี 23/05/2562 23/05/2562 260/จ./62/ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 23/05/2562 23/05/2562 411/60/62/290 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
4 ซื้อลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 นน. ขดละ 5 กก. มอก.138 จำนวน 650 ขด 23/05/2562 23/05/2562 755/60/62/553 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
5 จ้างก่อสร้างงานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ระหว่าง กม.๖๕+๐๖๒ - กม.๖๖+๐๐๐ LT. และ กม.๗๒+๓๓๕ - กม.๗๒+๙๐๐ LT. ระยะทาง ๑.๕๐๓ กม. ปริมาณงาน ๕,๕๔๓ ตร.ม. 23/05/2562 23/05/2562 คค.06058/ผ./136/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
6 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301,0302 ตอนสระกระเทียม-คลองอีจาง-หลุมดิน ที่ กม.68+500 และที่ กม.84+171 ปริมาณงาน 2 แห่ง 23/05/2562 23/05/2562 - แขวงทางหลวงราชบุรี
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1225 ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ระหว่าง กม.13+800 - กม.15+000 23/05/2562 23/05/2562 151-ภย./35/62/083 ศูนย์สร้างทางลําปาง
8 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0401 ตอน ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ระหว่าง กม.266+456-กม.298+157 ปริมาณงาน 257,402 ตร.ม. 23/05/2562 23/05/2562 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งาน SIDE DITCH LINING TYPE II ระหว่าง กม.5+100 - กม.6+700 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 127 ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 1 23/05/2562 22/05/2562 151/60/62/214 ศูนย์สร้างทางลําปาง
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 23/05/2562 22/05/2562 552/35/62/259 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)
11 ซื้อฝารองนั่งโถสุขภัณฑ์ 23/05/2562 22/05/2562 260/60/62/72 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
12 จ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ตอน 12 ระหว่าง กม.30+875 - กม.31+125 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/05/2562 22/05/2562 558/ม.2/35/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
13 จ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ตอน 10 ระหว่าง กม.28+500 - กม.28+855 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/05/2562 22/05/2562 อต.2/ม.2/33/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
14 จ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ตอน 9 ระหว่าง กม.24+050 - กม.24+175 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/05/2562 22/05/2562 558/ม.2/32/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
15 จ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ตอน 11 ระหว่าง กม.29+075 - กม.29+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/05/2562 22/05/2562 558/ม.2/34/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 3,321 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358