ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ปรับปรุงการแบ่งทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 309 ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ผลผลิต 1 แห่ง 21,000,000.00 03/02/2566 ราคากลาง แขวงทางหลวงอ่างทอง
2 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่-สะพานแม่กลาง ระหว่าง กม.๔๗+๖๓๔ - กม.๔๗+๖๓๕,กม.๕๓+๒๙๙-กม.๕๓+๓๐๐ และทางหลวงหมายเลข ๑๐๑๐ ตอน ปากทางท่าลี่-ร้องธาร ระหว่างกม.๑+๒๔๙-กม.๑+๒๕๐ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 7,000,000.00 31/01/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
3 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โครงการงานกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน สะพานพุแค - แยกมะนาวหวาน 647,400.00 03/02/2566 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
4 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จังหวัดตาก ยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1002 ตอน ตาก - วังม่วง (ปรับปรุงจุดกลับรถ ที่ กม.533+343) ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ปริมาณงาน 1 แห่ง 2,800,000.00 30/01/2566 - แขวงทางหลวงตากที่ 1
5 งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๖ รายการ โครงการงานกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน สะพานพุแค - แยกมะนาวหวาน 10.56 03/02/2566 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
6 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จังหวัดตาก ยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1003 ตอน วังม่วง - แม่เชียงรายบน (ปรับปรุงจุดกลับรถ ที่ กม.543+485) ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปริมาณงาน 1 แห่ง 3,780,000.00 30/01/2566 - แขวงทางหลวงตากที่ 1
7 จ้างหล่อผลิตแผ่นPRECAST PANEL พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0602 ตอน วังยาว - หนองหมู 4,988,160.00 03/02/2566 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
8 จ้างก่อสร้างตอม่อสะพาน จำนวน 5 รายการ กิจกรรมพัฒนาสะพานและอาคารระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 3467 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครหลวง - ท่าเรือ 2,886,944.00 03/02/2566 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
9 จ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง บนทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0204 ตอน หนองสามพราน - แก่งประลอม ระหว่าง กม.91+850 - กม.92+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10,400,000.00 26/01/2566 ราคากลางค่าก่อสร้างที่พักริมทาง แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 125,100.00 01/02/2566 634/60/137/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
11 ซื้อวัสดุทรายถมคันทาง SAND EMBANKMENT ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.103/2532 ปริมาณงาน 1,050 ลบ.ม.(หลวม) ระหว่าง กม.56+200 - กม.58+000 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1020 ตอนโป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู 112,350.00 11/01/2566 151/60/66/19 ศูนย์สร้างทางลำปาง
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 169,010.88 01/02/2566 60/66/158 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
13 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 14 รายการ 101,020.00 03/02/2566 634/60/134/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
14 งานจ้างก่อสร้าง งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0301 ตอน ทุ่งหวัง-นาทวี ระหว่าง กม.182+261-กม.215+467 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 4 รายการ 2,000,000.00 03/02/2566 สข.2/คัดเลือก 22/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
15 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,850.00 03/02/2566 557/70/66/163 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 37,616 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.