ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายกา่ร 19/11/2561 19/11/2561 428//45/62/16 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ จ้างเหมาทำความสะอาด ไหล่ทางด้านซ้าย และด้านขวา ไหล่ทางร่องกลางเกาะกลางซ้ายและขวา และสะพาน Over Pass ทั้งบนและล่าง ทล. ๓, ทล.๓๖๑๑, ทล. ๓๖๐๘ 19/11/2561 19/11/2561 428/-/62/15 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
3 ประกวดราคาซื้อสะพานเหล็กแบบถอดประกอบได้ ชนิด SSR. (Single Single Reinforced) ความยาว 100 ฟุต จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/11/2561 19/11/2561 e-สพ.1/18/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1(พิจิตร)
4 จ้างเหมาตัดหินแข็ง (HARD ROCK EXCAVATION) ปริมาณงาน 2,000 ลูกบาศก์เมตร (แน่น) ระหว่าง กม.412+900 - กม.413+800 (ทล.11) และ กม.55+900 - กม.57+612.500 (ทล.1023) โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)508 19/11/2561 19/11/2561 eb-ศลป. /2562 ศูนย์สร้างทางลําปาง
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 19/11/2561 19/11/2561 441/35/62/03 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
6 ประกวดราคาซื้อวัสดุหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) ปริมาณงาน 3,157 ลูกบาศก์เมตร (หลวม) ณ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1225 สายภูแยง – ปางช้าง – นาบัว ระหว่าง กม.13+800–กม.15+000 โดยกองรายทางหรือกองสต๊อกไฟล์ตามจุดที่กำหนด 19/11/2561 19/11/2561 eb-ศลป. /2562 ศูนย์สร้างทางลําปาง
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 19/11/2561 19/11/2561 618606245 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
8 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2561 19/11/2561 ศูนย์สร้างทางสงขลา
9 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2561 19/11/2561 ศูนย์สร้างทางสงขลา
10 วื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2561 19/11/2561 426/85/62/38 แขวงทางหลวงระยอง
11 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 19/11/2561 19/11/2561 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
12 ซื้อยาง 19/11/2561 19/11/2561 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
13 จ้างเหมาทำการซ่อมศาลาที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง 19/11/2561 19/11/2561 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
14 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าและทำความสะอาดเก็บขยะในสายทาง (Grass Cutting and Clearing) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน หนองขาม - พัทยา, ทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง ระหว่าง กม.๙๘+๖๔๔ - กม.๑๒๕+๘๖๕, กม.๐+๐๐๐ - กม.๘+๐๙๑ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงานรวม ๕,๘๒๘,๙๐๐.๐๐ ตร.ม. 19/11/2561 19/11/2561 ว.040-62 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
15 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าและทำความสะอาดเก็บขยะในสายทาง (Grass Cutting and Clearing) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน หนองรี - หนองขาม และตอน ทางต่างระดับหนองข้างคอก - ทางต่างระดับคีรี ระหว่าง กม.๗๓+๐๐๐ - กม.๙๘+๖๔๔, กม.๐+๐๐๐ - กม.๓+๗๒๘ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงานรวม ๕,๘๙๖,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. 19/11/2561 19/11/2561 ว.039-62 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 221 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358