ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 น้ำมันดีเซล 17/01/2563 24/01/2563 313/35/062/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 17/01/2563 17/01/2563 41/60/63/105 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
3 จ้างพิมพบัตรค่าธรรมเนียมผ่านทางธัญบุรี 1 (ขาเข้า) จำนวน 3 รายการ 17/01/2563 17/01/2563 63017301293 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
4 จ้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักเก้าเลี้ยว (ขาเข้า) จ.นครสวรรค์ สถานีตรวจสอบน้ำหนักชัยบาดาล (ขาเข้า) จ.ลพบุรี สถานีตรวจสอบน้ำหนักบรรพตพิสัย (ขาเข้า) จ.นครสวรรค์ สถานีตรวจสอบน้ำหนักวิเชียรบุรี (ขาเข้า) จ.เพชรบูรณ์ 17/01/2563 17/01/2563 สคน.2/ผ./32/63 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 17/01/2563 17/01/2563 755/45/63/114 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
6 ประกวดราคาจ้างงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบอำนวยความปลอดภัยของสถานีตรวจสอบน้ำหนักนครชัยศรี (ขาเข้า) จ.นครปฐม 17/01/2563 17/01/2563 สคน.2/ผ./28/63 ลว.13 ม.ค.63 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
7 จ้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักกำแพงเพชร (ขาเข้า) จ.กำแพงเพชร สถานีตรวจสอบน้ำหนักกำแพงเพชร (ขาออก) จ.กำแพงเพชร สถานีตรวจสอบน้ำหนักแม่ใจ (ขาเข้า) จ.พะเยา 17/01/2563 17/01/2563 สคน.2/ผ./29/63 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
8 ซื้อลวดเหล็กอัดแรงตีเกลียว จำนวน 16 ตัน เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ที่ กม.6+123 17/01/2563 17/01/2563 e-สพ.1/คน/9/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
9 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ที่ กม.6+123 17/01/2563 17/01/2563 e-สพ.1/คน/8/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
10 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ที่ กม.6+123 17/01/2563 17/01/2563 e-สพ.1/คน/8/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
11 งานจัดซื้อแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปขนาด ๐.๓๕ x ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๒,๓๐๐ ตร.ม. เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๙ ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/01/2563 17/01/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 17/01/2563 17/01/2563 634/45/85/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
13 จ้างงานปรับปรุงตู้ไฟฟ้าประจำชั้นและสายป้อน จำนวน 1 งาน 17/01/2563 17/01/2563 63017285132 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
14 ประกวดราคาซื้อวัสดุลูกรังรองพื้นทาง (Soil Aggregate Subbase) ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.205/2532 ปริมาณงาน 13,440 ลบ.ม.(หลวม) ณ โครงการทางหลวงหมายเลข 1225 ตอน ภูแยง-ปางช้าง-นาบัว ตอน 2 ระหว่าง กม.13+000-กม.13+800 และ กม.15+000-กม.19+200 17/01/2563 17/01/2563 eb.-ศลป...../2563 ศูนย์สร้างทางลําปาง
15 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายเตือนพร้อมสัญญาณไฟกระพริบ ชนิดเสา Mast Arm ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนมะขามล้ม-วัดป่าเลไลยก์ ที่ กม.๔๑+๙๐๐และทางหลวงหมายเลข ๓๔๓๑ ตอนควบคุม๐๑๐๒ตอนแยกโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช- ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ที่ กม.๓+๘๕๐ LT., กม.๔+๑๕๐ RT.ปริมาณงาน ๓ ต้น 16/01/2563 16/01/2563 441/-/63/115 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 6,544 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358