ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุม 0101 ตอน มุกดาหาร-นาสีนวน ระหว่าง กม.5+400-กม.6+410 ปริมาณงาน 1 แห่ง (e22) 35,000,000.00 23/09/2565 สทล.3/พ.5.1/22/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
2 จ้างก่อสร้างโครการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยน้ำริน ตอน 2 ระหว่าง กม.25+163-กม.27+569 15,000,000.00 28/09/2565 สทล.4 (วผ.)/111 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
3 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยบง ระหว่าง กม.10+100-กม.12+700 15,500,000.00 28/09/2565 สทล.4 (วผ.)/112 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
4 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ตอน 2 ระหว่าง กม.125+350-กม.125+650 14,999,000.00 28/09/2565 สทล.4 (วผ.)/ แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
5 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.41+925-กม.43+400 14,000,000.00 28/09/2565 สทล.4 (วผ.)/100 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
6 งานจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เขาคราม-ตลาดเก่า ระหว่าง กม.๙๖๐+๓๐๐ – กม.๙๖๒+๑๑๗ (LT.,RT.) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 14,999,000.00 29/09/2565 6/2566 แขวงทางหลวงกระบี่
7 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่ระมาด-ห้วยส้มป่อย ระหว่าง กม.4+925-กม.7+300 23,500,000.00 28/09/2565 สทล.4 (วผ.)/088 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
8 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยน้ำริน ตอน 3 ระหว่าง กม.46+690-กม.47+840 9,000,000.00 28/09/2565 สทล.4 ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด).2/124 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
9 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0103 ตอน อุ้มผาง-กะแง่คี ตอน 1 ที่ กม.156+925 1,000,000.00 28/09/2565 สทล.4 ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด).2/126 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
10 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ตอน 5 ระหว่าง กม.93+240-กม.93+280 2,000,000.00 28/09/2565 สทล.4 ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด).2/127 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0103 ตอน อุ้มผาง-กะแง่คี ตอน 2 ระหว่าง กม.192+200-กม.192+400 และ กม.195+800-กม.195+975 4,000,000.00 28/09/2565 สทล.4 ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด).2/125 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
12 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)-แม่ละเมา ระหว่าง กม.0+500-กม.3+000 1,950,000.00 28/09/2565 สทล.4 ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด).2/128 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
13 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนควบคุม 0203 ตอน ฆะมัง – พิจิตร ระหว่าง กม.104+560 - กม.106+065 14,700,000.00 29/09/2565 65097225549 แขวงทางหลวงพิจิตร
14 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยน้ำริน ตอน 1 ระหว่าง กม.11+857-กม.17+100 36,000,000.00 28/09/2565 สทล.4 (วผ.)/098 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
15 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 223 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาแก-บ้านต้อง ระหว่าง กม.45+615-กม.45+985 ทางหลวงหมายเลข 2033 ตอนควบคุม 0101 ตอน นาแก-นาเหนือ ระหว่าง กม.0+860-กม.1+185 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) (e21) 30,000,000.00 22/09/2565 สทล.3/พ.5.1/21/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 32,992 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.