ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 จ้างก่อสร้างทาง จำนวน 30 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ระหว่าง กม. 9+200 - กม. 12+180 รวมระยะทาง 2.980 กม. 38,808,136.00 29/01/2564 - ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
2 โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าเเละการลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมพัฒนาทางหลวงหมายเลข 3261 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองเสือ - ปากคลอง 13 ระหว่าง กม.22+000 - กม.26+000 ต.หนองโรง อ.หนองเเค จ.สระบุรี 20,000,000.00 15/01/2564 คค.06127/พ.1/ 2 /2564 ลว.11 มกราคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
3 ซื้อหินคลุก ส่งหมวดฯ ไทรโยค จำนวน 50 ลบ.ม. 48,750.00 15/01/2564 444/60/64/102 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
4 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงและขยายถนนเพื่อพัฒนาเมืองสิงห์บุรี เชื่อมโยงสู่ค่ายบางระจันทางหลวงหมายเลข369ตอนทางเลี่ยงเมืองสิงห์บุรีระหว่างกม.0+200-กม.1+380(RT)ตำบลต้นโพธิ์อำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี 24,000,000.00 15/01/2564 คค.06127/พ.1/ 668 /2563 ลว.29 ธันวาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563) 43,460.80 15/01/2564 - แขวงทางหลวงลำพูน
6 ซื้อวัสดุลูกรังรองพื้นทาง จำนวน 18,128 ลบ.ม. (หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ระหว่าง กม. 62+175 - กม. 64+875 ช่วงที่ 2 ระยะทาง 2.700 กม. 2,809,840.00 15/01/2564 เลขที่ ศข. eb/43/2564 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
7 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 195,000.00 15/01/2564 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
8 ซื้อวัสดุลูกรังรองพื้นทาง จำนวน 18,128 ลบ.ม. (หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ระหว่าง กม. 62+175 - กม. 64+875 ช่วงที่ 2 ระยะทาง 2.700 กม. 2,809,840.00 15/01/2564 - ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 108,096.00 15/01/2564 554/60/64/84 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
10 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสี Thermoplastic Paint ในทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ลืออำนาจ - พนา ระหว่าง กม.3+885 - กม.4+615 ปริมาณงาน 317.32 ตร.ม. 122,168.20 15/01/2564 634/-/89/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 107,000.00 15/01/2564 634/60/88/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
12 จ้างพิมพ์บัตรค่าธรรมเนียมผ่านทาง จำนวน 45,000 เล่ม 481,500.00 15/01/2564 260/จ./64/39 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ (ซื้อเข้าคลัง) 106,600.00 14/01/2564 438/45/64/43 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
14 งานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0505 ตอนหนองม่วง - ลำพยนต์ ระหว่าง กม.213+000 - กม.213+975 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 52 ตัน 128,952.00 14/01/2564 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37,200.00 14/01/2564 527/60/64/124 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 19,330 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358