ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 433/35/62/143 02/01/2562 28/01/2562 433/35/62/143 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2562 งานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 2125 ตอน บ้านไฮ - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.35+235 และทางหลวงหมายเลข 2360 ตอน หนองบาง - น้ำเกลี้ยง ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+330 ปริมาณงาน 2 แห่ง 16/01/2562 16/01/2562 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
3 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๑๐,๐๐๐ ลิตร เพื่อใช้งานของ สทล.๑๕ และส่วนเครื่องกล 16/01/2562 16/01/2562 330/35/62/16 สำนักงานทางหลวงที่ 15
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ส่วนไฟฟ้า 16/01/2562 16/01/2562 330/45/62/15 สำนักงานทางหลวงที่ 15
5 จ้างเหมาติดตั้งไฟกระพริบ SOLAR CELL ชนิด 2 หัวบนเสาสูง (Mast Arm) พร้อมอุปกรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ที่ กม.177+584 (LT.), กม.177+984 (RT.), กม.180+440 (LT.) และกม.180+840 (RT.) รวมปริมาณงาน 4 แห่ง 16/01/2562 16/01/2562 611/-/62/101 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
6 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 7,100 ลิตร จำนวน 1 งาน 16/01/2562 16/01/2562 320/35/11/62 สำนักงานทางหลวงที่ 16
7 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง ในพื้นที่ควบคุมของหมวดทางหลวงโขงเจียม ปริมาณงานทั้งสิ้น ๒๒๒,๘๓๗.๗๐ ตร.ม 16/01/2562 16/01/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ 16/01/2562 16/01/2562 632/62/139 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
9 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING) ทล.347 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางกระสั้น-บางปะหัน ตอน 1 ระหว่าง กม.39+410-กม.40+125 (ด้านซ้ายทาง) , กม.41+200-กม.44+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณ.าน 38,225 ตร.ม. 16/01/2562 16/01/2562 เผยแพร่ราคากลาง-งานปรับปรุงผิวทางฯ IN-PLANT แขวงทางหลวงอยุธยา
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 16/01/2562 16/01/2562 435/60/62/103 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
11 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 16/01/2562 16/01/2562 533/35/115/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 16/01/2562 16/01/2562 533/35/115/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
13 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (ASPHALT HOT MIX IN - PLACE RECYCLING) ทล.347 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางกระสั้น-บางปะหัน ตอน 2 ระหว่าง กม.21+390-กม.23+300 (ด้านซ้ายทาง) , กม.28+500-กม.29+200 ปริมาณงาน 35,210 ตร.ม. 16/01/2562 16/01/2562 เผยแพร่ราคากลาง-งานปรับปรุงผิวทางฯ IN-PLACE แขวงทางหลวงอยุธยา
14 งานก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๒ (ลำนารายณ์) เพื่องานจ้างเหมาทำการผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทาง จำนวน ๑,๒๔๓ ต้น 16/01/2562 16/01/2562 ลบ.2/eb/22/62 ลว 16 ม.ค.62 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
15 งานจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม. 2+300 – กม.4+800 ปริมาณงาน 2.500 กม. 16/01/2562 16/01/2562 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,183 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358