ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอนห้วยคล้อ-เลิงนกทา ระหว่าง กม.131+200-กม.131+600 (บ้านหวาย),ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอนกุดชุม-เลิงนกทา ระหว่าง กม.47+050-กม.48+500 25/03/2562 25/03/2562 ราคากลางงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง 2116,2169 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0401 ตอนเขาหินซ้อน - ลาดตะเคียน ระหว่าง กม.137+991 - กม.138+091 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2562 25/03/2562 สทล.10.2/4/2562 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
3 จ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 414 ตอน คลองวง-ท่าท้อน ระหว่างกม.2+750-กม.24+315 25/03/2562 25/03/2562 311/-/62/107 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
4 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม.346+100-กม.346+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2562 25/03/2562 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
5 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม.352+400-กม.354+600 ปริมาณงาน 2 แห่ง 25/03/2562 25/03/2562 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
6 จ้างก่อสร้างติดตั้งไฟสัญญาณจราจร 25/03/2562 25/03/2562 สทล.8 ขท.กาฬสินธุ์/33/2562 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
7 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม.346+450-กม.347+550 ปริมาณงาน 2 แห่ง 25/03/2562 25/03/2562 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
8 งานทาสี Concrete Curb เกาะกลาง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0402 ตอนนาโพธิ์-ห้วยสะแบก ระหว่าง กม.456+580 – 480+931(เป็นช่วงๆ) ,ทางหลวงหมายเลข 2047 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอนกุดโจด-กุดแห่ ระหว่าง กม.0+000-กม.0+020(เป็นช่วงๆ) ,ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 25/03/2562 25/03/2562 ราคากลางงานทาสี Concrete Curb เกาะกลาง สาย212,2047 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
9 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม.349+520-กม.351+355 ปริมาณงาน 2 แห่ง 25/03/2562 25/03/2562 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
10 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน รหัส 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง ระหว่าง กม.6+200 - กม.28+476 (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข 1184 ตอน แม่อาว - ดอนมูล ระหว่าง กม.20+660 - กม.34+475 ปริมาณงาน 2 แห่ง (1,800 อัน) 25/03/2562 25/03/2562 - แขวงทางหลวงลำพูน
11 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 7 รายการ 25/03/2562 25/03/2562 533/40/194/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
12 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุมที่ 0201 ตอน นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู ที่ กม.40+035 25/03/2562 25/03/2562 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
13 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 25/03/2562 25/03/2562 554/-/62/48 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
14 จ้างซ่อมและเปลี่ยนป้ายเตือนที่กลับรถข้างหน้าและป้ายเตือนทางแยกข้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ สาย 346 ที่ กม.56+600(เกาะกลางถนน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2562 25/03/2562 336/-/14/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
15 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ความสูง 9.00 ม. ตามมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ DWG.NO.EE-101-105 ชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์ – ทรัพย์ทวี ระหว่าง กม.37+330 – กม.38+905 (EB) ปริมาณงาน 46 ต้น 25/03/2562 25/03/2562 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,398 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358