ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 16 รายการ 26/06/2562 26/06/2562 260/85/62/90 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
17 งานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด บนทางหลวงหมายเลข 3119 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกเคหะร่มเกล้า–ลาดกระบัง ระหว่าง กม.5+700 - กม.6+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/06/2562 25/06/2562 คค 06074/(พ)/5.1/39/2562 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
18 จ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 37 ตอนวังโบสถ์ - ปราณบุรี ที่ กม.45+650 - กม.45+715 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/06/2562 25/06/2562 พ./142/2562 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
19 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ 25/06/2562 25/06/2562 411/60/62/353 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
20 งานจ้างซ่อมเครื่องมือทดสอบความแข็ง จำนวน 1 งาน 25/06/2562 25/06/2562 190/-/62/60 สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
21 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 25/06/2562 25/06/2562 441/35/62/23 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
22 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ฝ่ายอำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ที่ กม.65+800 ด้านซ้ายทาง จำนวน 1 หลัง 25/06/2562 25/06/2562 สส(จ/157/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
23 จ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง ตอนคลองวง-ท่าท้อน ระหว่างกม.2+750-24+315 25/06/2562 25/06/2562 311/-/62/187 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
24 จ้างเหมาปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเก็บฯแขวงฯปทุมธานี 25/06/2562 25/06/2562 260/จ./62 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
25 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 25/06/2562 24/06/2562 336/35/125/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
26 ประกวดราคาจ้างทำงานจ้างเหมาขุดล้อมย้ายต้นไม้และนำกลับไปปลูกใหม่ ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดอนไชย-ผาเวียง ระหว่าง กม.8+600 - กม.17+000 ปริมาณงาน 151 ต้น 24/06/2562 24/06/2562 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
27 จ้างเหมา งานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง ระหว่าง กม.35+950 - กม.36+160 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/06/2562 24/06/2562 411/-/62/351 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 24/06/2562 24/06/2562 411/60/62/350 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
29 งานจ้างติดตั้งระบบพ่นฝ่อยละอองน้ำแรงดันบริเวณด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 24/06/2562 24/06/2562 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
30 ซื้อลวดเหล็กตีเกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว จำนวน 6 ตัน 24/06/2562 24/06/2562 755/60/62/648 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 3,748 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358