ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอนสุพรรณบุรี –ศรีประจันต์ ที่ กม.๑๐๒+๒๐๐ ร่องกลาง ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 16/01/2563 16/01/2563 441/-/63/117 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
17 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง (ช่วงที่ 2) 16/01/2563 16/01/2563 คค 06114.2/eb./2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
18 ผลการขายครุภัณฑ์เครื่องมือโรงงานชำรุด (งานนอกเงินทุนฯป จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 16/01/2563 ตามบันทึกที่ ศ.สท.หล่มสัก 1.3/10 ลว. 7 ม.ค. 63 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
19 จ้างเหมางานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0501 ตอน ท่าพระ - ขอนแก่น ระหว่าง กม.331+581 - กม.331+750 LT. 16/01/2563 16/01/2563 จ69 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
20 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 16/01/2563 16/01/2563 554/-/63/11 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
21 ไฟกระพริบ Solar Cell ขนาด 300 มม.รุ่น LED 172 หลอดสีเหลือง พร้อมเสา ขนาด4x4.00 ม. จำนวน 4 ชุด 16/01/2563 16/01/2563 337/45/61/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
22 จ้างงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบอำนวยความปลอดภัยของสถานีตรวจสอบน้ำหนักแก่งคอย (ขาเข้า) จ.สระบุรี สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองแค (ขาเข้า) จ.สระบุรี 16/01/2563 16/01/2563 สคน.2/ผ./21/63 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
23 ไฟกระพริบ Solar Cell ขนาด 300 มม.รุ่น LED 172 หลอดสีเหลือง พร้อมเสา ขนาด4x4.00 ม. จำนวน 4 ชุด 16/01/2563 16/01/2563 337/45/61/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
24 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง (ช่วงที่ 1) 16/01/2563 16/01/2563 คค 06114.2/eb./2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
25 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 1) 16/01/2563 16/01/2563 คค 06114.2/eb./2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
26 ประกวดราคาซื้อวัสดุลูกรังรองพื้นทาง (Soil Aggregate Subbase) ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.205/2532 ปริมาณงาน 8,619 ลบ.ม.(หลวม) ณ โครงการทางหลวงหมายเลข 127 ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 ระหว่าง กม.3+950-กม.5+100 16/01/2563 16/01/2563 eb.-ศลป...../2563 ศูนย์สร้างทางลําปาง
27 ประกวดราคาซื้อวัสดุคัดเลือก "ก" (Selected Material 'A') ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.208/2532 ปริมาณงาน 7,126 ลบ.ม.(หลวม) ณ โครงการทางหลวงหมายเลข 127 ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 ระหว่าง กม.3+950-กม.5+100 16/01/2563 16/01/2563 eb.-ศลป...../2563 ศูนย์สร้างทางลําปาง
28 ประกวดราคาซื้องานซื้อวัสดุทรายถมคันทาง (Sand Embankment) ตามมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.103/2532 ปริมาณงาน 1,232 ลูกบาศก์เมตร (หลวม) ณ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 127 ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 ระหว่าง กม.3+950 - กม.5+100 โดยกองรายทางหรือกองสต๊อกไพล์ตามจุดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/01/2563 16/01/2563 eb-ศลป. /2563 ศูนย์สร้างทางลําปาง
29 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 16/01/2563 16/01/2563 638/35/63/6 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
30 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 16/01/2563 16/01/2563 638/35/63/6 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 6,544 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358