ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 ซื้อแบริเออร์ที่กั้นใส่น้ำสีส้ม ขนาดกว้าง 52x104x80 ซม. จำนวน 100 อัน 19/09/2562 19/09/2562 260/85/62/132 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ 19/09/2562 19/09/2562 260/40/62/133 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
18 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร (พร้อมบรรจุกล่อง) จำนวน 1,000 รีม 19/09/2562 19/09/2562 260/40/62/131 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
19 ซื้อน้ำมันเครื่อง จำนวน 2 รายการ 19/09/2562 19/09/2562 336/35/178/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
20 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 19/09/2562 19/09/2562 336/60/177/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
21 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 19/09/2562 19/09/2562 411/35/62/487 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
22 จัดซื้อวัสดุสำนักงานรวม 22 รายการ 19/09/2562 19/09/2562 260/40/62/130 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
23 งานปรับปรุง ซ่อมแซม และเสริมกำลังคานสะพานที่ชำรุดเสียหาย ทางแยกต่างระดับร่มเกล้า บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 19/09/2562 19/09/2562 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
24 ประกวดราคาซือเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (เครื่องยนต์ 2 จังหวะ) จำนวน 1,108 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/09/2562 19/09/2562 eb1/ /2562 กองการพัสดุ
25 ซื้อวัสดุสำนักงาน 25 รายการ 19/09/2562 19/09/2562 สำนักแผนงาน
26 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 ksc มีส่วมผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 450 กก./ลบม. จำนวน 140 ลบม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2562 19/09/2562 755/60/62/946 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
27 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 19/09/2562 19/09/2562 ผจพ.1/ว/32/2562 กองการพัสดุ
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 19/09/2562 18/09/2562 336/60/176/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 19/09/2562 18/09/2562 336/60/174/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
30 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 19/09/2562 18/09/2562 336/60/173/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 5,096 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358