ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 201และทางหลวงหมายเลข 2141 ปริมาณงาน 468,022 ตร.ม. 04/12/2562 04/12/2562 554/-/63/19 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
17 ซื้อรถยก ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ตัน จำนวน 4 คัน 04/12/2562 04/12/2562 eb2-2/ /2563 กองการพัสดุ
18 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 04/12/2562 04/12/2562 638/60/63/54 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนเสียบญวน - กระบุรี ระหว่าง กม.๔๙๑+๔๐๐ - กม.๔๙๑+๘๕๐ ด้านซ้ายทาง และขวาทาง ปริมาณงาน ๗,๙๘๐.๐๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2562 04/12/2562 eb-รน1/2563 แขวงทางหลวงระนอง
20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 2 รายการ 04/12/2562 04/12/2562 634/60/26/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
21 งานจ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0100 ตอน เหมืองแพร่-นาเจริญ ตอน 2 ระหว่าง กม.27+250-กม.27+733 (LT.) 04/12/2562 03/12/2562 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
22 งานจ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2114 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย-ปากหมัน ระหว่าง กม.4+100-กม.4+532 (RT.,LT.) 04/12/2562 03/12/2562 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
23 งานจ้างเหมาหล่อและขนส่ง R.C. MANHOLE TYPE D FOR R.C.P. DIA. ๑.๒๐ M. (ไม่รวมฝาปิด) จำนวน ๖๖ บ่อ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม. ๒๑๕+๗๓๕ - กม. ๒๑๖+๖๐๐ และ ระหว่าง กม. ๒๑๙+๙๐๐ - กม. ๒๒๑+๑๓๕ รวมระยะทาง ๒.๑๐๐ กม. 03/12/2562 03/12/2562 เลขที่ ศข. eb/10/2563 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
24 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 03/12/2562 03/12/2562 554/40/63/69 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
25 งานจ้างเหมาถางป่าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2348 และทางหลวงหมายเลข 2414 ปริมาณงาน 182,500.00 ตร.ม. 03/12/2562 03/12/2562 554/-/63/18 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
26 งานจ้างเหมาถางป่าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2348 และทางหลวงหมายเลข 2414 ปริมาณงาน 182,500.00 ตร.ม. 03/12/2562 03/12/2562 554/-/63/18 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
27 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 03/12/2562 03/12/2562 554/45/63/66 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
28 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 03/12/2562 03/12/2562 554/45/63/66 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
29 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร บริเวณทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนโซ่พิสัย - ปากคาด ที่ กม.34+320-35+225และทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนโนนต้อง - โซ่พิสัย ที่ กม.47+920-48+240 ปริมาณงาน สีขาว 497.50 ตร.ม. สีเหลือง 418.50 ตร.ม. 03/12/2562 03/12/2562 - แขวงทางหลวงหนองคาย
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจาก อุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลาง 03/12/2562 03/12/2562 สทล.8 ขท.กาฬสินธุ์/1845 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 16 ถึง 30 จาก 5,921 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358