ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าและทางถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง - หนามแท่ง ระหว่าง กม.16+000 - กม.76+174 และทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง - สองคอน ระหว่าง กม.16+000 - กม.26+600 รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 291,100 ตารางเมตร 130,995.00 10/08/2563 634/-/305/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
17 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทรายหยาบ และหินย่อย จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ขุนยวม - ปางอุ๋ง ที่ กม.18+580 3,846,500.00 10/08/2563 e-สพ.1/ขป/66/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
18 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 8,000 ลิตร 183,040.00 10/08/2563 554/35/63/305 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 36,480.00 10/08/2563 554/60/63/304 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวรน 2 รายการ 201,900.00 10/08/2563 333/60/63/349 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
21 งานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร โครงการทางหลวงหมายเลข 1260 ตอน ศรีบุญเรือง-โรงพยาบาลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 119,880.00 07/08/2563 151/35/63/ศส.23 ศูนย์สร้างทางลําปาง
22 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑ รายการ โครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 733,152.00 07/08/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
23 งานจ้างก่อสร้างทำระบบอัดแรงคาน I-Girder ความยาวช่วง ๒๕.๐๐ เมตร จำนวน ๒๔ คาน โครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,757,478.00 07/08/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
24 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับกู้ภัย จำนวน 5 รายการ 287,240.00 07/08/2563 260/85/63/106 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
25 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอนควบคุม 0100 ตอน จตุรพักตรพิมาน - ปทุมรัตต์ ตอน 1 ระหว่าง กม.11+375 - กม.14+800 ปริมาณงาน 30,737 ตร.ม. เวลาทำการ 90 วัน 9,980,000.00 07/08/2563 คค 06049/พ.1/e/45/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
26 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 99,896.00 07/08/2563 413/จ/63/304 แขวงทางหลวงอยุธยา
27 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง สาย 32 ตอนควบคุม 0302 ตอนสิงห์ใต้-สิงห์เหนือ ที่ กม.87+342 9,999,000.00 07/08/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
28 จ้างซ่อมลิฟต์อาคารสำนักเครื่องกลและสื่อสาร 623,324.40 07/08/2563 ผ.งป./001/63 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
29 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4133 ตอน ท่าโรงช้าง - ควนสามัคคี ที่ กม.1+125 LT 5,180.00 07/08/2563 329/-/63/197 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
30 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 57 รายการ 500,000.00 06/08/2563 180/40/63/41 สำนักสำรวจและออกแบบ
แสดง 16 ถึง 30 จาก 12,987 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358