ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
3301 งานจ้างเหมาบำรุงปกติ ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 3354 ตอนควบคุม 0102 ตอนสระใหญ่ - ชอนม่วง ระหว่าง กม.0+500 - กม.16+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/11/2561 29/11/2561 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
3302 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี 2562 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงบ้านคา บนทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0100 ตอนเขาวัง-เหมืองผาปกค้างคาว ที่ กม.43+550 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง 29/11/2561 29/11/2561 - แขวงทางหลวงราชบุรี
3303 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 29/11/2561 29/11/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) - กรมทางหลวง
3304 ศึกษาและพัฒนาระบบงานบำรุงรักษาทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0301,0302,0303 ตอน สาลี – สุพรรณบุรี – ศรีประจันต์ – ปากน้ำ ระหว่าง กม.48+841-กม.126+841(เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 130 29/11/2561 29/11/2561 สพ./eb/28/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
3305 จ้างเหมา รหัสงาน 21113 งานปรับระดับ ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.15+000 - กม.15+100 (ทางขนาน) ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 456 ตร.ม. 29/11/2561 29/11/2561 411/-/62/74 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
3306 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ. 2562 งานจ้างเหมาบำรุงปกติ ทล. 1113 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน เมืองเก่า - ดอนโก - ชะเลียง ระหว่าง กม.0+000 - กม.47+150 ทล. 1305 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองอ้อ - สารจิตร ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+693 29/11/2561 29/11/2561 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
3307 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 29/11/2561 29/11/2561 435/45/62/52 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
3308 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบำรุงปกติตามโครงการงานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาน้อย - บ้านค่าย กม.14+000 - กม.47+569 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2561 29/11/2561 สทล.14 ระยอง.1/173/2561 แขวงทางหลวงระยอง
3309 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3028 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางงา - บ้านหมี่ ระหว่าง กม.12+460 - กม.15+300 (เป็นช่วงๆ) 29/11/2561 29/11/2561 สห.(EB)/29/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3310 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาและบูรณาการระบบคลังข้อมูลงานวิจัยของกรมทางหลวง 29/11/2561 29/11/2561 สจ.1/พ.1/19 สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
3311 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0202 ตอนท่าเรือ - ท่าน้ำตื้น ตอน 2 ระหว่าง กม.43+971 - กม.47+598 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 5 แห่ง 29/11/2561 29/11/2561 - แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
3312 งานจ้างเหมาทาสีขาวสลับดำ Concrete Curb เกาะกลาง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุม 0101 ตอนมุกดาหาร-นาสีนวน ระหว่าง กม.0+150-กม.12+212 04/12/2561 29/11/2561 ราคากลางงานทำเครื่องหมายนำทาง แขวงทางหลวงมุกดาหาร
3313 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน อุดรธานี – น้ำสวย ระหว่าง กม. 474+409 – กม. 477+145 RT. 29/11/2561 29/11/2561 - แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
3314 ซื้อใบมีดตัดหญ้า ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 38 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2561 28/11/2561 554/30/62/12 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
3315 ซื้อน้ำมันแก๊วโซฮอล์ 95 จำนวน 2,600 ลิตร 04/12/2561 28/11/2561 554/35/62/60 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 3,301 ถึง 3,315 จาก 3,748 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358