ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
3316 จ้างที่ปรึกษาการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการทางหลวงหมายเลข 4 สายชุมพร - ระนอง โดยวิธีคัดเลือก 15/02/2562 15/02/2562 สสช.1/113 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
3317 จ้างที่ปรึกษาการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางหลวงหมายเลข 101 ร้องกวาง - น่าน ตอน 2 โดยวิธีคัดเลือก 15/02/2562 15/02/2562 สสช.1/113 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
3318 จ้างที่ปรึกษาการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ตาก - แม่สอด โดยวิธีคัดเลือก 15/02/2562 15/02/2562 สสช.1/113 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
3319 แผนรายประมาณการ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงยโสธร 15/02/2562 15/02/2562 แขวงทางหลวงยโสธร
3320 จ้างที่ปรึกษาการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการต่อขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 338 สายปิ่นเกล้า - นครชัยศรี โดยวิธีคัดเลือก 15/02/2562 15/02/2562 สสช.1/113 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
3321 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 15/02/2562 15/02/2562 533/70/154/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
3322 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอน ท่าก๊อ - ดงมะดะ ระหว่าง กม.63+000 - EQ กม.63+378.262 BK / กม.63+585 AH ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/02/2562 15/02/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
3323 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยที่มีส่วนประกอบของยางพารา (เสาหลักนำทางยางพารา) ตามแบบมาตรฐานอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยที่มีส่วนประกอบของยางพารา ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ปริมาณงาน 3 แห่ง (1,413 ต้น) 15/02/2562 15/02/2562 ราคากลาง 5,229,995.73 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
3324 งานจัดพิธีเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 การส่งมอบอาคารด่านพรมแดน ฝั่งเมียนมา การจัดนิทรรศการ และการจัดทำหนังสือที่ระลึก 15/02/2562 15/02/2562 สค.6/003/2562 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
3325 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงยะลา เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,091 ต้น ปริมาณงาน 5 แห่ง 15/02/2562 15/02/2562 สทล.18 ขท.ยะลา.1/29/2562 แขวงทางหลวงยะลา
3326 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงยะลา เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,091 ต้น ปริมาณงาน 4 แห่ง 15/02/2562 15/02/2562 สทล.18 ขท.ยะลา.1/28/2562 แขวงทางหลวงยะลา
3327 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 15/02/2562 15/02/2562 336/40/ด/24/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
3328 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว 15/02/2562 15/02/2562 435/-/62/137 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
3329 งานจ้างเหมาทำการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4029 ตอนกะทู้-ป่าตอง ระหว่าง กม. 0+900-กม.1+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/02/2562 15/02/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
3330 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการฯ ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 1 15/02/2562 15/02/2562 151/ลป.1/35/62/24 ลว.15 ก.พ. 2562 ศูนย์สร้างทางลําปาง
แสดง 3,316 ถึง 3,330 จาก 5,096 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358