ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
3316 งานซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 04/12/2561 28/11/2561 527/35/62/58 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
3317 งานซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ 04/12/2561 28/11/2561 527/70/62/57 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
3318 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 30/11/2561 28/11/2561 411/35/62/64 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
3319 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ปีงบประมาณ 2562 งานปรับปรุงสะพานและท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ที่ กม.108+395 (เภสัชอ่างทอง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/11/2561 28/11/2561 - แขวงทางหลวงราชบุรี
3320 งานจ้างเหมาทำากรเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง - ท่าท้อน ระหว่าง กม.17+500 - กม.19+000 RT. ปริมาณงาน 19,221.00 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 28/11/2561 28/11/2561 สข1/34/2561 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
3321 งานจ้างเหมาทำการเสริืมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอนม คลองวง-ท่าท้อน ระหว่าง กม.17+500 - กม.19+000 RT. ปริมาณงาน 19,221.00 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 28/11/2561 28/11/2561 สข1/35/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
3322 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401,1402 ตอน พรุพ้อ–เนินพิชัย-คลองหวะ ระหว่าง กม.1249+100 – กม.1249+910 RT. ปริมาณงาน 10,455.00 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ 28/11/2561 28/11/2561 สข1/35/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
3323 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 28/11/2561 28/11/2561 411/35/62/64 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
3324 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๑ ตอน อ่าวเคย – บางนายสี ระหว่าง กม.๗๕๙+๔๗๐– กม.๗๖๐+๘๕๐ RT. ปริมาณงานทั้งสิ้น ๔๗ ต้น 28/11/2561 28/11/2561 แขวงทางหลวงพังงา
3325 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวจราจร (Improvement of Surface) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง ที่ กม.๖๓+๐๐๐ ด้านขวาทาง (บริเวณทางเข้า - ออก หน่วยงาน ส.ทล.๒ กก.๘ (บางนา) ปริมาณงาน ๒,๒๔๐.๐๐ ตร.ม. 28/11/2561 28/11/2561 ว.053-62 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
3326 ประกวดราคาเช่ายานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 28/11/2561 28/11/2561 eb2-2/.../2562 กองการพัสดุ
3327 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้าง APPROACH CONCRETEBARRIER ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน บางปะกง - หนองรี ระหว่าง กม.๓๕+๐๐๐ - กม.๖๕+๐๐๐ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑๐๕ แห่ง 28/11/2561 28/11/2561 ว.052-62 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
3328 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2561 28/11/2561 634/45/67/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
3329 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2561 28/11/2561 514/60/62/66 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
3330 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก - ท่าเรือ ระหว่าง กม.18+592 - กม.32+360 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 5 แห่ง 28/11/2561 28/11/2561 - แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
แสดง 3,316 ถึง 3,330 จาก 3,748 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358