ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
5626 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 22 รายการ 123,269.00 02/03/2563 552/60/63/108 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
5627 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่น ด้านทิศตะวันตก ตอน 3 ระหว่าง กม.4+761 - กม.12+512 (เป็นช่วงๆ) 4,999,000.00 02/03/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
5628 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 102,350.00 02/03/2563 552/60/63/111 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
5629 แก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอนควบคุม 0100 ตอน สนามกีฬาธูปเตมีย์-ลำลูกกา ตอน 2 ระหว่าง กม.2+094-กม.9+000 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 12,539 เมตร 6,000,000.00 02/03/2563 63027452619 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
5630 วัสดุเชื้อเพลิง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1225 ตอน ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ตอน 1 ระหว่าง กม.6+000 - กม.7+300 และ กม.9+300 - กม.13+000 236,700.00 02/03/2563 151-ภย.1/35/63/047 ศูนย์สร้างทางลําปาง
5631 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 61,200.00 02/03/2563 647/45/63/162 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
5632 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก - บ้านฝาง ตอน 1 ระหว่าง กม.514+556 - กม.519+288 (LT.) 16,000,000.00 02/03/2563 สทล.7ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ).1/บ.1/28/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
5633 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2440 ตอน ทางพาด - พล ตอน 2 ระหว่าง กม.29+944 - กม.30+898 20,000,000.00 02/03/2563 คค 06042/พ.1/EB/5/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
5634 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2440 ตอน ทางพาด - พล ตอน 1 ระหว่าง กม.21+185 - กม.22+050 15,000,000.00 02/03/2563 คค 06042/พ.1/EB/4/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
5635 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก - บ้านฝาง ตอน 2 ระหว่าง กม.500+378 - กม.504+800 (LT.) 15,000,000.00 02/03/2563 สทล.7ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ).1/บ.1/29/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
5636 น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 222,741.90 02/03/2563 336/35/60/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
5637 ซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน 800 ลิตร 26,648.00 02/03/2563 336/35/59/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
5638 ซื้ออะไหล่ เพื่อซ่อมรถยี่ห้อ HAMM รุ่น 2420D หมายเลข 31-0546-95-3 706,152.00 02/03/2563 015/63 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
5639 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอัฒจันทร์ประธานทิศตะวันตก (ส่วนที่เหลือ) และงานวัสดุครุภัณฑ์รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑ งาน โครงการก่อสร้างสนามกีฬา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,715,354.82 02/03/2563 eb-ศลป. /2563 ศูนย์สร้างทางลําปาง
5640 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงสิงห์บุรี สาย 32 ตอนสิงห์เหนือ-โพนางดำออก ที่ กม.103+160 ปริมาณงาน 1 แห่ง 1,000,000.00 02/03/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 5,626 ถึง 5,640 จาก 12,614 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358