ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
5626 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/12/2561 29/11/2561 527/60/62/60 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
5627 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 04/12/2561 29/11/2561 527/60/62/59 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
5628 โครงการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2079 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ห้วยจริง - ศีขรภูมิ ระหว่าง กม.34+225 - กม.36+175 ปริมาณงาน 1.950 กม. 03/12/2561 29/11/2561 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
5629 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุมที่ 0301 ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.175+520 - กม.176+225 ปริมาณงาน 0.705 กม. 03/12/2561 29/11/2561 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
5630 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุมที่ 0303 ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ระหว่าง กม.178+865 - กม.179+545 ปริมาณงาน 0.680 กม. 03/12/2561 29/11/2561 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
5631 จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข 2283 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน สังขะ - บ้านด่าน ระหว่าง กม.14+940 - กม.17+682 ปริมาณงาน 25,081 ตร.ม. 03/12/2561 29/11/2561 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
5632 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมศาลาทางหลวง ปริมาณงาน 8 แห่ง 03/12/2561 29/11/2561 413/จ/62/67 แขวงทางหลวงอยุธยา
5633 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ทางแยกต่างระดับบางวัว - ทางแยกต่างระดับบางควาย ที่ กม.๔+๐๐๐ ทางแยกต่างระดับบางควาย ด้านขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๒,๗๘๐.๐๐ ตร.ม. 29/11/2561 29/11/2561 ว.054-62 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
5634 งานจ้างเหมาทำการ บูรณะทรัพย์สินทางหลวงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ (ตอน 1 - ตอน 2) ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.3+217 - กม.3+903 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/11/2561 29/11/2561 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/326/2561 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
5635 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทรัพย์สินทางหลวงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต – น้ำพร้า (ตอน 1 - ตอน 4) ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.4+090 - กม.40+690 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/11/2561 29/11/2561 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/329/2561 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
5636 งานจ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง 29/11/2561 29/11/2561 311/-/62/34 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
5637 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 29/11/2561 29/11/2561 441/35/62/04 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
5638 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 29/11/2561 29/11/2561 333/60/62/80 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
5639 งานจ้างเหมาบำรุงปกติ ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 3354 ตอนควบคุม 0102 ตอนสระใหญ่ - ชอนม่วง ระหว่าง กม.0+500 - กม.16+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/11/2561 29/11/2561 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
5640 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี 2562 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงบ้านคา บนทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0100 ตอนเขาวัง-เหมืองผาปกค้างคาว ที่ กม.43+550 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง 29/11/2561 29/11/2561 - แขวงทางหลวงราชบุรี
แสดง 5,626 ถึง 5,640 จาก 6,099 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358