ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
5641 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 29/11/2561 29/11/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
5642 ศึกษาและพัฒนาระบบงานบำรุงรักษาทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0301,0302,0303 ตอน สาลี – สุพรรณบุรี – ศรีประจันต์ – ปากน้ำ ระหว่าง กม.48+841-กม.126+841(เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 130 29/11/2561 29/11/2561 สพ./eb/28/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
5643 จ้างเหมา รหัสงาน 21113 งานปรับระดับ ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.15+000 - กม.15+100 (ทางขนาน) ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 456 ตร.ม. 29/11/2561 29/11/2561 411/-/62/74 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
5644 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ. 2562 งานจ้างเหมาบำรุงปกติ ทล. 1113 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน เมืองเก่า - ดอนโก - ชะเลียง ระหว่าง กม.0+000 - กม.47+150 ทล. 1305 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองอ้อ - สารจิตร ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+693 29/11/2561 29/11/2561 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
5645 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 29/11/2561 29/11/2561 435/45/62/52 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
5646 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบำรุงปกติตามโครงการงานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาน้อย - บ้านค่าย กม.14+000 - กม.47+569 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2561 29/11/2561 สทล.14 ระยอง.1/173/2561 แขวงทางหลวงระยอง
5647 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3028 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางงา - บ้านหมี่ ระหว่าง กม.12+460 - กม.15+300 (เป็นช่วงๆ) 29/11/2561 29/11/2561 สห.(EB)/29/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
5648 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาและบูรณาการระบบคลังข้อมูลงานวิจัยของกรมทางหลวง 29/11/2561 29/11/2561 สจ.1/พ.1/19 สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
5649 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0202 ตอนท่าเรือ - ท่าน้ำตื้น ตอน 2 ระหว่าง กม.43+971 - กม.47+598 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 5 แห่ง 29/11/2561 29/11/2561 - แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
5650 งานจ้างเหมาทาสีขาวสลับดำ Concrete Curb เกาะกลาง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุม 0101 ตอนมุกดาหาร-นาสีนวน ระหว่าง กม.0+150-กม.12+212 04/12/2561 29/11/2561 ราคากลางงานทำเครื่องหมายนำทาง แขวงทางหลวงมุกดาหาร
5651 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน อุดรธานี – น้ำสวย ระหว่าง กม. 474+409 – กม. 477+145 RT. 29/11/2561 29/11/2561 - แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
5652 ซื้อใบมีดตัดหญ้า ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 38 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2561 28/11/2561 554/30/62/12 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
5653 ซื้อน้ำมันแก๊วโซฮอล์ 95 จำนวน 2,600 ลิตร 04/12/2561 28/11/2561 554/35/62/60 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
5654 งานซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 04/12/2561 28/11/2561 527/35/62/58 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
5655 งานซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ 04/12/2561 28/11/2561 527/70/62/57 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แสดง 5,641 ถึง 5,655 จาก 6,099 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358