ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
5641 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2422 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าปากช่อง ระหว่าง กม.16+000 - กม.17+737 ปริมาณงาน 33,003 ตร.ม. 12,500,000.00 02/03/2563 สทล.10.2/30/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
5642 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ระหว่าง กม.๖๐+๓๐๐ - กม.๖๒+๐๗๐ LT. ระยะทาง ๑.๗๗๐ กม. ปริมาณงาน ๑๙,๔๗๐ ตร.ม. 12,500,000.00 02/03/2563 สทล.10.2/14/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
5643 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๘๙+๓๐๐ - กม.๒๙๒+๕๗๖ RT. ระยะทาง ๓.๒๗๖ กม. ปริมาณงาน ๓๗,๘๒๐ ตร.ม. 15,000,000.00 02/03/2563 สทล.10.2/72/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
5644 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2563 รหัสงาน 25200 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3453 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าไม้ - ตะคร้ำเอน ระหว่าง กม.3+925 - กม.5+260 ปริมาณงาน 16,020 ตร.ม. แขวงทางหลวงกาญจนบุรี 15,000,000.00 02/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 12
5645 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๐๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ระกา - กระสัง ระหว่าง กม.๔๕+๔๙๐ กม.๔๖+๔๙๖ ปริมาณงาน ๑๙,๖๐๕ ตารางเมตร 11,000,000.00 02/03/2563 สทล.10.2/49/2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
5646 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ส้มป่อย - ละหานทราย ระหว่าง กม.๑๐+๑๒๐ - กม.๑๒+๔๗๐ ปริมาณงาน ๑๘,๙๔๐ ตารางเมตร 11,000,000.00 02/03/2563 สทล.10.2/46/2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
5647 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน ลำปลายมาศ - หนองม้า ระหว่าง กม.๙๑+๓๙๓ - กม.๙๒+๘๖๖ ปริมาณงาน ๒.๙๔๖ กม. 24,000,000.00 02/03/2563 สทล.10.2/47/2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
5648 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายเตือนพร้อมสัญญาณไฟกระพริบ ชนิดเสา Mast Arm ประเภทใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอนสาลี - สุพรรณบุรี ที่ กม.๗๒+๗๒๐ (ปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์) ปริมาณงาน ๒ ต้น 176,840.00 02/03/2563 441/-/63/162 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
5649 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2436 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านแวง - แยกโชว์รูม ตอน 1 ระหว่าง กม.9+200 - กม.10+375 ปริมาณงาน 11,860 ตารางเมตร 11,000,000.00 02/03/2563 สทล.10.2/44/2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
5650 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองกี่ - นางรอง ระหว่าง กม.๑๐๓+๔๐๐ - กม.๑๐๔+๕๑๐ LT. ปริมาณงาน ๑๒,๒๖๐ ตารางเมตร 11,000,000.00 02/03/2563 สทล.10.2/53/2563 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
5651 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายเตือนพร้อมสัญญาณไฟกระพริบ ชนิดเสา Mast Arm ประเภทใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๘๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนวัดป่าเลไลยก์ - โพธิ์พระยา ที่ กม.๐+๐๐๐ (ลักษณะเป็นสามแยก) ปริมาณงาน ๑ ต้น 88,428.00 02/03/2563 441/-/63/164 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
5652 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2117 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตะโก - เขาพนมรุ้ง ระหว่าง กม.8+566 - กม.11+966 ปริมาณงาน 25,665 ตารางเมตร 11,000,000.00 02/03/2563 สทล.10.2/37/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
5653 จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน หนองสนวน - หนองต้อ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๒๓+๗๘๕ – กม.๑๒๕+๖๙๕ ปริมาณงาน ๑๙,๒๒๕ ตารางเมตร 11,000,000.00 02/03/2563 สทล.10.2/48/2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
5654 จ้างเหมาก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ สาย 32 ตอน สิงห์เหนือ-โพนางดำออก ระหว่าง กม.95+220-กม.96+120(RT) ปริมาณงาน 13,876 ตารางเมตร 9,000,000.00 02/03/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
5655 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน รหัสงาน 11100 งาน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3211 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าหันคา - กะบกเตี้ย ระหว่าง กม.24+000 - กม.26+785 ปริมาณงาน 1 แห่ง (2.785 กม) แขวงทางหลวงชัยนาท 30,000,000.00 02/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 12
แสดง 5,641 ถึง 5,655 จาก 12,614 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358