ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
5911 ซื้อว้สดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 07/12/2561 07/12/2561 435/60/62/61 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
5912 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบและอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่12(สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301ตอนบ้านไร่-การุ้ง ระหว่าง กม.98+051-กม.99+044ระยะทางยาว0.993กม.ปริมาณงาน 11,916ตร.ม. 07/12/2561 07/12/2561 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
5913 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทาหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0804 ตอน วังไผ่ - โนนปอแดง ตอน 1 ระหว่าง กม.373 + 000 - กม.375 + 000 (ขาล่อง) เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 0.897 กม. 07/12/2561 07/12/2561 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
5914 งานจ้างเหมาทำการ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 3504 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยน้ำดัง - เขาชนกัน ระหว่าง กม.36 + 000 - กม.39 + 400 เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 18,100 ตร.ม. 07/12/2561 07/12/2561 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
5915 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0501 ตอน ร้องโพธิ์ – วังทอง ตอน 2 บริเวณ กม.250+749 รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง ด้วยว 07/12/2561 07/12/2561 สทล.5.1/3095/2561 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
5916 ซื้ออุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย จำนวน 50 ชุด โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 127 ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 1 07/12/2561 07/12/2561 151/ลป.1/60/62/14 ลว. 4 ธ.ค. 61 ศูนย์สร้างทางลําปาง
5917 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ ซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี-ลำไพล ระหว่าง กม.29+371-กม.30+275 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 18,209 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 07/12/2561 07/12/2561 - แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
5918 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ ซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.28+330-กม.28+880 S/B และทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0301 ตอน ทุ่งหวัง-นาทวี ระหว่าง กม.190+411-กม.190+871 ปริมาณงาน 13,390 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 07/12/2561 07/12/2561 - แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
5919 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคประจำปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0202 ตอนดอนรัก - บือแน ระหว่าง กม.111+656 - กม.112+626 ด้าน RT. ระยะทาง 0.970 กม. ปริมาณงาน 0.970 กม. 07/12/2561 07/12/2561 - แขวงทางหลวงปัตตานี
5920 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0100 ตอนนาเกตุ - ป่าพ้อ ระหว่าง กม.10+134 - กม.13+302 (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง 2.078 กม. ปริมาณงาน 22,909 ตร.ม. 07/12/2561 07/12/2561 - แขวงทางหลวงปัตตานี
5921 งานก่อสร้าง สถานีหน่วยบริการตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ที่ กม.16 + 915 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 07/12/2561 07/12/2561 437/พ.1/e 27/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
5922 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 1 ระหว่าง กม.8 + 000 - กม. 12 + 000 (ขาล่อง) เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 1.000 กม. 07/12/2561 07/12/2561 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
5923 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 1 ระหว่าง กม.8 + 000 - กม. 12 + 000 (ขาล่อง) เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 1.000 กม. 07/12/2561 07/12/2561 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
5924 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายนเลข 1 ตอน ควบคุม 0804 ตอน วังไผ - โนนปอแดง ตอน 2 ระหว่าง กม.380 + 000 - กม.382 + 500 (ขาล่อง) เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 0.888 กม. 07/12/2561 07/12/2561 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
5925 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ ขนาด 15-20 ซม. จำนวน 700 ลบ.ม.(หลวม) เพื่อใช้ในโครงการ ทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านทิศตะวันออก) ที่ กม.8+677 (LT.,RT.) 22/12/2561 06/12/2561 eb-สพ.2/สร.7/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
แสดง 5,911 ถึง 5,925 จาก 6,544 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358