ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
5911 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2563 รหัสงาน 25200 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3453 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าไม้ - ตะคร้ำเอน ระหว่าง กม.3+925 - กม.5+260 ปริมาณงาน 16,020 ตร.ม. แขวงทางหลวงกาญจนบุรี 15,000,000.00 03/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 12
5912 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0700 ตอน ภูสวรรค์-เลย ระหว่าง กม.395+025-กม.396+025 ปริมาณงาน 1 แห่ง 500,000.00 03/03/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
5913 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยเชียงดา-ปากชม ตอน 2 ระหว่าง กม.145+655-กม.146+419 ปริมาณงาน 1 แห่ง 500,000.00 03/03/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
5914 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยเชียงดา-ปากชม ตอน 1 ระหว่าง กม.144+350-กม.145+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง 500,000.00 03/03/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
5915 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2019 ตอนควบคุม 0100 ตอน โป่งวัว–อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ระหว่าง กม.3+625-กม.4+625 ปริมาณงาน 1 แห่ง 500,000.00 03/03/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
5916 จ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0102 ตอน หินหล่อง - ด่านขุนทด ระหว่าง กม.39+685 - กม.40+910 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25,000,000.00 03/03/2563 สทล.10.2/83/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
5917 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2208 สาย บ.โคกขมิ้น - บ.ระกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 480,000,000.00 03/03/2563 สท.1/-/2563 สำนักก่อสร้างทางที่ 1
5918 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย อ.เฉลิมพระเกียรติ - อ.จักราช - อ.ห้วยแถลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 800,000,000.00 03/03/2563 สท.1/-/2563 สำนักก่อสร้างทางที่ 1
5919 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 950,000,000.00 03/03/2563 สท.1/-/2563 สำนักก่อสร้างทางที่ 1
5920 แผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทล.1046 ตอน ทุ่งยั้ง - ดงสระแก้ว ระหว่าง กม.0+000-กม.14+596 (LT.,RT.เป็นช่วงๆ) และ ทล.1196 ตอน วังโป่ง - ด่านแม่คำมัน ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000-กม.25+850 (LT.,RT.เป็นช่วงๆ) 3,000,000.00 03/03/2563 63027119192 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
5921 จ้างเหมาทำการงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0204 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ระหว่าง กม.117+000 - กม.119+800 RT. ปริมาณงาน 2.800 กิโลเมตร (ต่อ 2 ช่องจราจร) 28,000,000.00 03/03/2563 สทล.10.2/29/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
5922 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ระหว่าง กม.๗๔+๔๘๒ - กม.๗๕+๒๗๑ ระยะทาง ๐.๗๘๙ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑๘,๗๐๐ ตร.ม. 25,000,000.00 03/03/2563 สทล.10.2/38/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
5923 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ 930,000.00 03/03/2563 สข1/2/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
5924 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจัง - ศรีเทพ ตอน 5 ระหว่าง กม.87+092-กม.87+932,กม.98+994-กม.99+504 3,840,000.00 03/03/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
5925 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 สำนักงานทางหลวง ที่ 18 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ 1,000,000.00 03/03/2563 สข1/3/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 5,911 ถึง 5,925 จาก 12,987 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358