ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
5971 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 งานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 1263 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปางอุ๋ง - แม่นาจร ระหว่าง กม.30+000 - กม.66+725 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 36.725 กิโลเมตร 06/12/2561 04/12/2561 คค. 06007/พ.1/383/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
5972 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) 06/12/2561 04/12/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
5973 ซื้อวัสดุเชื้อเพลงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล 06/12/2561 04/12/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
5974 ซื้อวัสดุเชื้อเพลงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล 06/12/2561 04/12/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
5975 ประกวดราคาจ้างทำงานจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.75+400 - กม.78+000 04/12/2561 04/12/2561 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
5976 ประกวดราคาจ้างทำงานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปงสนุก - น่าน ระหว่าง กม.78+956 - กม.80+800 04/12/2561 04/12/2561 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
5977 ประกวดราคาจ้างทำงานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1162 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไผ่งาม - น้ำมวบ ระหว่าง กม.20+000 - กม.22+450 04/12/2561 04/12/2561 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
5978 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12ตอนคำพอก-มุกดาหาร,ทางหลวงหมายเลข 2292 ตอนสงเปือย-โนนตูม,ทางหลวงหมายเลข 2370 ตอนนิคมคำสร้อย409800-หนองสูง 04/12/2561 04/12/2561 ราคากลางงานซ่อมแซมศาลาทางหลวง แขวงทางหลวงมุกดาหาร
5979 งานจ้างเหมาทาสีขาวสลับดำ Concrete Curb เกาะกลาง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ระหว่าง กม.413+670 -กม.428+610 (เป็นแห่งๆ) 04/12/2561 04/12/2561 ราคากลางงานทาสีขาวสลับดำ Concrete Curb สาย 212 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
5980 งานจ้างเหมาทาสีขาวสลับดำ Concrete Curb เกาะกลาง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ระหว่าง กม.413+670 -กม.428+610 (เป็นแห่งๆ) 04/12/2561 04/12/2561 ราคากลางงานทาสีขาวสลับดำ Concrete Curb สาย 212 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
5981 งานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน ลำลูกกา - คลอง 16 ระหว่าง แกม.12+348 - กม.39+206 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/12/2561 04/12/2561 นย./e/13/2562 แขวงทางหลวงนครนายก
5982 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0101 ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.9+200-กม.10+300 04/12/2561 04/12/2561 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
5983 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ระหว่าง กม.336+800 - กม.337+875 ปริมาณงาน 22,860 ตารางเมตร 04/12/2561 04/12/2561 คค06085/พ.2/107/2561 แขวงทางหลวงจันทบุรี
5984 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.13+900 - กม.17+000 ปริมาณงาน 18,600 ตร.ม. 04/12/2561 04/12/2561 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/322/2561 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
5985 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0103 ตอน แม่สลิดหลวง - แม่เงา ระหว่าง กม.138+430 - กม.140+310 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2561 04/12/2561 สทล.4 ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด).1/2431/2561 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 5,971 ถึง 5,985 จาก 6,544 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358