ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 จ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ในทางหลวงหมายเลข 316 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาไร่ยา-จันทบุรี ที่ กม.5+198 25/06/2562 20/06/2562 423/-/62/225 แขวงทางหลวงจันทบุรี
47 จ้างเหมาขุดลอกท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 321 ระหว่าง กม.2+760-กม.2+940 ซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/06/2562 20/06/2562 336/นฐ/10/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
48 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 21/06/2562 20/06/2562 336/85/123/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
49 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 21/06/2562 20/06/2562 336/85/124/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
50 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลข 7430-005-00917-59 จำนวน 1 เครื่อง 21/06/2562 20/06/2562 336/-/ด/39/62 แขวงทางหลวงนครปฐม
51 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/06/2562 20/06/2562 527/60/62/306 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
52 งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ 21/06/2562 20/06/2562 527/-/62/305 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
53 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนบ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 ระหว่าง กม.131+175 - กม.134+025 21/06/2562 20/06/2562 151-บก.1/35/62/128 ศูนย์สร้างทางลําปาง
54 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 21/06/2562 20/06/2562 527/60/62/307 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
55 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน ชนิดล้อ ๕ แฉก มีพนักพิง มีเท้าแขน ปรับสูง- ต่ำได้ จำนวน ๔๐ ตัว) 20/06/2562 20/06/2562 441/20/62/359 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
56 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ 20/06/2562 20/06/2562 441/20/62/360 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
57 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่่ายไฟฟ้า 20/06/2562 20/06/2562 520-62117 สำนักงานทางหลวงที่ 1
58 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 20/06/2562 20/06/2562 e-สพ.1/วส/32/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
59 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/06/2562 20/06/2562 533/60/312/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
60 ครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3303 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางระจัน-โพทะเล ระหว่าง กม.10+443-กม.10+730 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/06/2562 20/06/2562 สห.(EB)/35/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 46 ถึง 60 จาก 3,748 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358