ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 ซื้อเก้าอี้ขาเหล็ก จำนวน 30 ตัว 11/09/2562 10/09/2562 336/คภ/6/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
47 ซื้อเก้าอี้ทำงานไม่มีเท้าแขน จำนวน 10 ตัว 11/09/2562 10/09/2562 336/คภ/4/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
48 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 30 ตู้ 11/09/2562 10/09/2562 336/คภ/3/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
49 ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 5 เครื่อง 11/09/2562 10/09/2562 336/คภ/2/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
50 ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง 11/09/2562 10/09/2562 336/คภ/1/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 11/09/2562 10/09/2562 336-60-166-2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
52 งานซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ 11/09/2562 10/09/2562 527/80/62/443 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
53 งานซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 11/09/2562 10/09/2562 527/40/62/442 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
54 งานซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ 11/09/2562 10/09/2562 527/80/62/444 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
55 งานซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 11/09/2562 10/09/2562 527/40/62/441 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
56 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างงาน R.C.DITCH LINING TYPE B ระหว่าง กม.412+900 - กม.413+800(11), กม.55+900 - กม.57+612.500(1023) โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2562 10/09/2562 151/60/62/202 ศูนย์สร้างทางลําปาง
57 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 10/09/2562 10/09/2562 441/35/62/29 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
58 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 รายการ 10/09/2562 10/09/2562 4309062192 สำนักงานทางหลวงที่ 11
59 จ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน จำนวน 3 สายทาง 10/09/2562 10/09/2562 สทล.18 ขท.ยะลา.1/494/2562 แขวงทางหลวงยะลา
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2562 10/09/2562 สำนักบริหารบำรุงทาง
แสดง 46 ถึง 60 จาก 4,996 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358