ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 03/12/2562 02/12/2562 ช.34 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
47 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อฟื้นฟูคืนสู่สภาพยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0200 ตอน ซำหวาย - บุณฑริก ระหว่าง กม.74+000 - กม.75+250 และ กม.79+000 - กม.81+000 02/12/2562 02/12/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
48 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2396 ตอนควบคุม 0102 ตอน ป่าไม้ - หนองแสง ระหว่าง กม.33+500 - กม.35+000 และ กม.39+000 - กม.40+000 02/12/2562 02/12/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
49 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2182 ตอนควบคุม 0102 ตอน โนนเรียง - หนองแสง ระหว่าง กม.38+200 - กม.40+625 02/12/2562 02/12/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
50 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0701 ตอน นากระแซง - เดชอุดม - อุบลราชธานี - วารินชำราบ ระหว่าง กม.418+300 - กม.420+000 02/12/2562 02/12/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
51 งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลาง ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี – ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.45+716 – กม.46+375 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/12/2562 02/12/2562 คค 06124/พ.1/....../2562 สำนักงานทางหลวงที่ 8
52 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพ อย่างยั่งยืนทางหลวงหมายเลข 2269 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนใหม่ – หนองคู ระหว่าง กม.1+525 - กม.2+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/12/2562 02/12/2562 คค 06049/พ.1/e/37/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
53 แผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2259 ตอน เสลภูมิ - คำโพนสูง ระหว่าง กม.10+150 - กม.11+000 02/12/2562 02/12/2562 แขวงทางหลวงยโสธร
54 แผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านย่อ - บ้านสวน ระหว่าง กม.195+800 - กม.196+300 02/12/2562 02/12/2562 แขวงทางหลวงยโสธร
55 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร รวม 1 รายการ 02/12/2562 02/12/2562 333/35/63/38 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
56 วัสดุเชื้อเพลิง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1225 ตอน ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ตอน 1 ระหว่าง กม.6+000 - กม.7+300 และ กม.9+300 - กม.13+000 02/12/2562 02/12/2562 151-ภย.1/35/63/011 ศูนย์สร้างทางลําปาง
57 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี-ลำไพล ระหว่าง กม.17+000-กม.20+500 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,333.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/63/29 02/12/2562 02/12/2562 319/-/63/29 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
58 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4,000 ลิตร โครงการฯ ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 1 02/12/2562 02/12/2562 151/ลป.1/35/63/11 ศูนย์สร้างทางลําปาง
59 จ้างงานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ Surface Leveling ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนแยกนิคมสร้างตนเอง - แยกพัฒนานิคม ระหว่าง กม.๒๑+๒๐๐ - กม. ๒๑+๖๕๐ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๔๔ ตัน 02/12/2562 02/12/2562 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
60 น้ำมันเบนซิน จำนวน 800 ลิตร 02/12/2562 02/12/2562 336/35/23/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 5,921 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358