ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
5986 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 1, 1209, 1232, 1233, 107, 1016 จำนวน 1 รายการ 04/12/2561 04/12/2561 533/-/74/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
5987 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0103 ตอน อุ้มผาง - กะแง่คี ระหว่าง กม.190+200 - กม.192+180 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2561 04/12/2561 สทล.4 ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด).1/2475/2561 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
5988 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 219 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน ห้วยพลับพลา - สตึก ระหว่าง กม.83+035 - กม.83+680 ปริมาณงาน 0.645 กม. 04/12/2561 04/12/2561 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
5989 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง โครงการงานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ปี 2562 ของแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม 04/12/2561 04/12/2561 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
5990 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงนาตาล รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 277,420 ตารางเมตร 04/12/2561 04/12/2561 634/ - /75/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
5991 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 04/12/2561 04/12/2561 324/35/62/24 แขวงทางหลวงภูเก็ต
5992 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสิ้ว – โพธิ์ทอง ระหว่าง กม.325+360 – กม.327+000 ปริมาณงาน 22,200 ตารางเมตร 04/12/2561 04/12/2561 คค06085/พ.2/108/2561 แขวงทางหลวงจันทบุรี
5993 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ระหว่าง กม.336+800 - กม.337+875 ปริมาณงาน 22,860 ตารางเมตร 04/12/2561 04/12/2561 คค 06085/พ.2/107/2561 แขวงทางหลวงจันทบุรี
5994 โครงการพัฒนาปรับปรุงและยกระดับเส้นทางคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนควบคุม 0102 ตอนแก้วฟ้า-เขาช่องพราน ระหว่าง กม.21+008-กม.22+545 LT.,RT. ปริมาณงาน 30,522 ตารางเมตร 04/12/2561 04/12/2561 eb-รบ.36/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
5995 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ระหว่าง กม.4+880 - กม.5+460 ปริมาณงาน 11,332 ตร.ม. 04/12/2561 04/12/2561 e-ชร.1/23/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
5996 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ 04/12/2561 04/12/2561 411/45/62/80 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
5997 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.507+995 - กม.509+057 ปริมาณงาน 22,749 ตร.ม. 04/12/2561 04/12/2561 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
5998 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 04/12/2561 04/12/2561 634/60/74/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
5999 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2562 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ – ห้วยขะยุง ระหว่าง กม.307+250 - กม.308.365.500 ปริมาณงาน 22,979.300 SQ.M. 04/12/2561 04/12/2561 คค 06052/พ.1/e/27/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
6000 ซื้อวัสดุอื่น ๆ เพื่อใช้งานกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง หมายเลข 065-54632-0085-16 04/12/2561 04/12/2561 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
แสดง 5,986 ถึง 6,000 จาก 6,544 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358