ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
61 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 15/01/2563 14/01/2563 336/40/ด/14/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
62 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 15/01/2563 14/01/2563 336/45/ด/14/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 15/01/2563 14/01/2563 336/60/42/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
64 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 2) 14/01/2563 14/01/2563 คค 06114.2/eb./2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
65 จ้างเหมา งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3119 ตอน แยกเคหะร่มเกล้า - ลาดกระบัง ระหว่าง กม.5+309 - กม.9+900 ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - ประเวศ ระหว่าง กม.51+850 - กม.53+552 ปริมาณงาน 1,290 ตร.ม. 14/01/2563 14/01/2563 411/-/63/93 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
66 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 14/01/2563 14/01/2563 441/35/63/09 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
67 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการฯ ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 1 14/01/2563 14/01/2563 151/ลป.1/35/63/19 ลว.14 ม.ค. 2563 ศูนย์สร้างทางลําปาง
68 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 14/01/2563 14/01/2563 634/35/05/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
69 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 28 รายการ 14/01/2563 14/01/2563 260/40/63/30 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
70 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 13/01/2563 13/01/2563 554/60/63/101 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
71 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 6,000 ลิตร โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1260 ตอน ศรีบุญเรือง-โรงพยาบาลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2563 13/01/2563 151/35/63/ศส.5 ศูนย์สร้างทางลําปาง
72 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1225 ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ตอน 2 ระหว่าง กม.13+000 - กม.13+800 , กม.15+000 - กม.19+200 13/01/2563 10/01/2563 151-ภย.2/35/63/37 ศูนย์สร้างทางลําปาง
73 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/01/2563 10/01/2563 336/60/41/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
74 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าถางป่า(Grass Cutting and Clearing )ในทางหลวงหมายเลข ๓๕๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๔ ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ระหว่าง กม.๓๕+๐๐๐- กม.๔๕+๗๒๓ และทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ตอนเก้าห้อง-บางแม่หม้าย ระหว่าง กม.๐+๐๐๐- กม.๑๘+๖๐๐ ปริมาณงาน ๒๒๖,๐๐๘ ตารางเมตร 10/01/2563 10/01/2563 441/-/63/98 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
75 จ้างเหมาทำการซ่อมเสาไฟฟ้า High Mast สูง ๒๐ เมตร (ท่อนล่าง) ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอนสาลี-สุพรรณบุรี ระหว่าง กม.๕๐+๑๔๐( ด้านซ้ายทาง ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/01/2563 10/01/2563 441/-/63/95 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 6,544 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358