ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
61 งานจ้างเหมาตีเส้นสีจราจร THERMOPLASTIC PAINT ปริมาณงาน 835 ตารางเมตร ระหว่าง กม.3+100 - กม.4+250 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1260 ตอน ศรีบุญเรือง - โรงพยาบาลสันทราย 18/09/2562 16/09/2562 151/-/62/323 ศูนย์สร้างทางลําปาง
62 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่ต่ำกว่า 30 MPA. (รูปลูกบาศก์) ปริมาณงาน 200 ลบ.ม. เพื่อใช้ในงานก่อสร้างงาน RETAINING WALL TYPE 4A, 4B, 4C1, 4C2 ระหว่าง กม.412+900 - กม.413+800(11) และ กม.55+900 - กม.57+612.5(1023) 17/09/2562 16/09/2562 151/60/62/207 ศูนย์สร้างทางลําปาง
63 งานซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 17/09/2562 16/09/2562 527/40/62/458 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
64 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 17/09/2562 16/09/2562 527/60/62/456 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
65 งานซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ 17/09/2562 16/09/2562 527/45/62/454 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
66 ซื้อกล้องระดับและกล้องสำรวจแบบประเมินผลรวม จำนวน 2 รายการ 17/09/2562 16/09/2562 62097365890 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
67 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 16/09/2562 16/09/2562 336/60/169/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
68 จ้างปูผิวจราจร Asphalt Concrete พร้อม TACT COAT หนาเฉลี่ย 5 ซม. จำนวน 1 งาน 16/09/2562 16/09/2562 755/-/62/931 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
69 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 15000 ลิตร 16/09/2562 16/09/2562 755/35/62/930 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
70 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 60,000 ลิตร 16/09/2562 16/09/2562 755/35/62/923 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
71 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 45,000 ลิตร 16/09/2562 16/09/2562 755/35/62/922 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
72 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 45,000 ลิตร 16/09/2562 16/09/2562 755/35/62/921 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
73 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 30,000 ลิตร 16/09/2562 16/09/2562 755/35/62/920 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
74 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 45,000 ลิตร 16/09/2562 16/09/2562 755/35/62/919 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
75 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 30,000 ลิตร 16/09/2562 16/09/2562 755/35/918 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 5,096 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358