ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
61 จ้างงานปรับปรุงอาคารสำนักงานด่านฯ บางปะกง 1 (Anex) และห้องสุขา Canopy Type ขาเข้า 458,144.73 04/08/2563 260/จ./63/158 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 491,250.00 04/08/2563 323 แขวงทางหลวงกระบี่
63 จ้างติดตั้ง CCTV บริเวณจุดกลับรถ กม.57+000L บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 326,026.70 04/08/2563 260/จ./63/156 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
64 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 129,000.00 03/08/2563 552/60/63/225 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
65 ซื้อซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว พร้อมค่าขนส่ง จำนวน 7,700 ลิตร เป็นเงินจำนวน 170,382.50 บาท เงื่อนไขตามใบเสนอราคาเลขที่ 3000070929 ลว. 3 ส.ค. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 170,382.52 03/08/2563 410/35/63/70 สำนักงานทางหลวงที่ 13
66 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 118,800.00 03/08/2563 628/45/63/149 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
67 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 134,250.00 03/08/2563 628/60/63/148 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
68 งานจ้างเหมาทำงานสีตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา - นครหลวง ระหว่าง กม.23+800 - กม.24+200 (ด้านซ้ายทาง), กม.24+200 - กม.24+600 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 126 ตร.ม. 66,150.00 03/08/2563 413/จ/63/300 แขวงทางหลวงอยุธยา
69 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 1.00 03/08/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม แขวงทางหลวงราชบุรี
70 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 25,728.00 03/08/2563 ช.226 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
71 ซื้อหิน จำนวน 2 รายการ 187,264.00 03/08/2563 ราคากลาง แขวงทางหลวงเลยที่ 1
72 จ้างงานปรับปรุงพื้นที่ภายในสำนักงานฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน ลาดกระบัง 498,116.25 03/08/2563 260/จ./63/155 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
73 จ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน นากระแซง-เดชอุดม ที่ กม.๓๘๒+๒๐๙ ปริมาณงาน ๑ หลัง 150,000.00 03/08/2563 632/63/259 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
74 จ้างเหมาก่อสร้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน นากระแซง-เดชอุดม ที่ กม.๓๙๒+๗๑๕ ปริมาณงาน ๑ หลัง 150,000.00 03/08/2563 632/63/260 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
75 จ้างชุบกัลวาไนซ์พร้อมติดหนวดกุ้ง จำนวน 7100 กก. 163,300.00 03/08/2563 755/-/63/672 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 12,987 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358