ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
61 ซื้อท่อ ค.ส.ล. จำนวนรวม ๓ รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ตอน จะนะ - นาทวี โดยวิธีคัดเลือก 04/12/2562 29/11/2562 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
62 งานซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและห่อลื่น จำนวน 1 รายการ 04/12/2562 29/11/2562 527/35/63/52 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
63 ซื้ออะไหล่ เพื่อใช้ซ่อมบำรุงรถขูดไสผิวถนน ยี่ห้อ WIRTGEN รุ่น W100CF หมายเลข 52-6004-16-2 03/12/2562 29/11/2562 058/งท/30/63 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
64 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2406 ตอน บ้านโคก - ธาตุกลาง ระหว่าง กม.16+000 - กม.16+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/12/2562 29/11/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
65 งานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สายทางควบคุมของแขวงอุบลราชธานีที่ 1ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.4+000 -กม.8+000 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณ 1 แห่ง 29/11/2562 29/11/2562 คค06125/พ.1/132/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 9
66 งานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สายทางควบคุมของแขวงอุบลราชธานีที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ระหว่าง กม.2+600 - กม.4+240 ปริมาณ 1 แห่ง 29/11/2562 29/11/2562 คค06125/พ.1/137/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 9
67 งานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สายทางควบคุมของแขวงอุบลราชธานีที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอนเขื่องใน - ธาตุน้อย ระหว่าง กม.12+000-กม.17+000 ปริมาณ 1 แห่ง 29/11/2562 29/11/2562 คค06125/พ.1/135/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 9
68 งานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สายทางควบคุมของแขวงอุบลราชธานีที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอนเขื่องใน - ธาตุน้อย ระหว่าง กม.12+000-กม.17+000 ปริมาณ 1 แห่ง 02/12/2562 29/11/2562 คค06125/พ.1/135/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 9
69 งานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สายทางควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2404 ตอน เขื่องใน - นาคำใหญ่ ระหว่าง กม.0+800-กม.5+000 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณ 1 แห่ง 29/11/2562 29/11/2562 คค06125/พ.1/127/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 9
70 งานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สายทางควบคุมของแขวงทางลหวงอุบลราชธานีที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 2 ระหว่าง กม.16+686 - กม.17+236 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/11/2562 29/11/2562 คค06125/พ.1/125/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 9
71 งานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สายทางควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2049 ตอน ม่วงสามสิบ - พนา ระหว่าง กม.14+000-กม.16+000 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/11/2562 29/11/2562 คค06125/พ.1/129/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 9
72 งานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สายทางควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ระหว่าง กม.223+702 - กม.225+892 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณ 1 แห่ง 29/11/2562 29/11/2562 คค06125/พ.1/131/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 9
73 งานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สายทางควบคุมของแขวงอุบลราชธานีที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2404 ตอน เขื่องใน - นาคำใหญ่ ระหว่าง กม.0+800-กม.5+00 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/11/2562 29/11/2562 คค06125/พ.1/127/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 9
74 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 29/11/2562 29/11/2562 554/70/63/63 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
75 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 29/11/2562 29/11/2562 554/60/63/61 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 5,921 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358