ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
61 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 330,000.00 07/06/2564 411/60/64/292 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
62 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 288,600.00 07/06/2564 411/45/64/291 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
63 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 จำนวน 9,000 ลิตร 254,070.00 07/06/2564 413/35/64/21 แขวงทางหลวงอยุธยา
64 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1225 ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ตอน 2 ระหว่าง กม.19+200 - กม.24+200 112,360.00 07/06/2564 151-ภย.2/35/64/211 ศูนย์สร้างทางลําปาง
65 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองแวง - ท่ากกแดง ระหว่าง กม.52+000 - กม.54+117 ปริมาณงาน 19,113 ตร.ม. 9,439,000.00 07/06/2564 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 14,400.00 07/06/2564 527/60/64/203 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
67 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 257,698.80 07/06/2564 615/35/64/151 แขวงทางหลวงสุรินทร์
68 งานจ้างเหมาปะซ่อม ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง-ท่าท้อน ที่ กม.17+402-กม.17+652 LT.(รวมทางคู่ขนาน) 499,765.00 07/06/2564 311/-/64/171 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
69 จ้างพิมพ์บัตรค่าธรรมเนียมผ่านทาง ราคา 30 บาท จำนวน 40,000 เล่ม 428,000.00 07/06/2564 260/จ./64/89 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
70 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 498,950.00 07/06/2564 336/45/104/2564 แขวงทางหลวงนครปฐม
71 จ้างงานปรับปรุงอาคารสำนักงานด่านฯ พนัสนิคม (TYPE A) 484,769.28 07/06/2564 260/จ./64/88 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
72 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1270 ตอน กองลอย - แม่แฮใต้ ตอน 1 204,680.00 04/06/2564 151/ลป.1/35/64/51 ลว.11 มิ.ย. 2564 ศูนย์สร้างทางลําปาง
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,300.00 04/06/2564 647/60/64/258 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
74 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 113,850.00 04/06/2564 634/60/218/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
75 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 255,420.00 04/06/2564 552/35/64/161 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 21,435 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358