ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
61 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 20/06/2562 20/06/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 20/06/2562 20/06/2562 411/60/62/343 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/06/2562 20/06/2562 411/60/62/340 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
64 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 8,000 ลิตร 20/06/2562 20/06/2562 558/60/62/157 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
65 จ้างเหมางานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยซำมะคาว - ร่องแซง ระหว่าง กม.457+240 - กม.457+346 26/06/2562 19/06/2562 627/60/62/245 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
66 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ระหว่าง กม.24+633 - กม.25+000 ระยะทางดำเนินการ 0.367 กม. ปริมาณงาน 0.367 กม. (11,168 SQ.M.) ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน 20/06/2562 19/06/2562 - แขวงทางหลวงหนองคาย
67 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนวังยาว - หนองหมู ที่ กม.241+010 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/06/2562 19/06/2562 สทล. 15 ขท. ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)/พ/138/2562 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
68 งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 16 รายการ 19/06/2562 19/06/2562 e-bidding/ค.TOR/52/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
69 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 19/06/2562 19/06/2562 533/60/309/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
70 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 19/06/2562 19/06/2562 634/35/13/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
71 งานจ้างเหมาติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารที่พักอาศัยบางวัว 19/06/2562 19/06/2562 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
72 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 220 ตอนควบคุม 0102 ตอน วังหิน - ขุขันธ์ ระหว่างกม.32+812.339 - กม.33+709 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/06/2562 19/06/2562 638/-/62/229 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
73 จ้างเหมาตรวจสอบรถบรรทุกที่ฝ่าฝืนกฎหมาย พร้อมเชื่อมต่อระบบบริหารจัดการใบสั่งจราจร (Police Ticket Manangement) บนสะพาน Directional Ramp ข้ามทางแยกต่างระดับทับช้าง 19/06/2562 19/06/2562 260/จ./62/- กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
74 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 6,000 ลิตร โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1260 ตอน ศรีบุญเรือง-โรงพยาบาลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2562 19/06/2562 151/35/62/ศส.08 ศูนย์สร้างทางลําปาง
75 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล 20,000 ลิตร) จำนวน 1 รายการ 19/06/2562 19/06/2562 ผจพ.1/ว/20/2562 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 กองการพัสดุ
แสดง 61 ถึง 75 จาก 3,748 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358