ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562 16/09/2562 สำนักบริหารบำรุงทาง
77 ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน (เครื่องยนต์ 4 จังหวะ) จำนวน 457 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/09/2562 16/09/2562 62097292040 กองการพัสดุ
78 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0402 ตอนหินกอง-ปากข้าวสาร ระหว่าง กม.102+600-กม.103+000 (ทางขนานขาเข้า กทม. เป็นช่วงๆ) 16/09/2562 16/09/2562 432/จ/62/420 แขวงทางหลวงสระบุรี
79 โครงการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยดูดซับแรงปะทะที่บริเวณช่องเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง 16/09/2562 16/09/2562 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
80 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสำนักงานแขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอนดงจำปา - แยก รพ.อานันทมหิดล ที่ กม.๑๕๒+๖๒๙ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 16/09/2562 16/09/2562 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
81 จ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 16/09/2562 16/09/2562 260/จ./62/ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
82 ซื้อกระดาษ Thermal ขนิด 58 แกรม ขนาด 80-150 มม. พิมพ์ด้านหลัง 1 สี 16/09/2562 16/09/2562 260/40/62/127 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
83 จ้างทำแผงกั้นพร้อมป้ายจราจร และป้ายพลาสติกสำหรับตั้งพื้นสามารถเคลื่อนที่ได้ จำนวน 2 รายการ 16/09/2562 16/09/2562 260/จ./62/ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
84 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน R.C.PIPE CULVERTS AND R.C.HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (เพิ่มเติม) จำนวน 13 ราย ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ทางแยกปากกิเลน -น้ำตกไทรโยคใหญ่ ระหว่าง กม.92+850 - กม.96+950 17/09/2562 13/09/2562 158/60/62/29 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
85 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 17/09/2562 13/09/2562 527/60/62/453 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
86 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 17/09/2562 13/09/2562 527/60/62/452 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
87 จ้างก่อสร้างงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข 302 ตอน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สี่แยกแคราย ปริมาณงาน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/09/2562 13/09/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
88 จ้างก่อสร้างงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข 302 ตอน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สี่แยกแคราย ปริมาณงาน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/09/2562 13/09/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
89 จ้างก่อสร้างงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข 302 ตอน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สี่แยกแคราย ปริมาณงาน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/09/2562 13/09/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
90 จ้างก่อสร้างงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ทางแยกต่างระดับอยุธยา-อยุธยา ปริมาณงาน 3 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/09/2562 13/09/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 5,096 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358