ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
76 ซื้อปูน Non-Shrink น้ำหนักบรรจุถุงละ 25 กก. จำนวน 1500 ถุง 19/06/2562 19/06/2562 755/60/62/638 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
77 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าและแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา - นครหลวง ที่ กม.25+150 , กม.52+750 (บรอเวณทางเข้าและทางออกคู่ขนาน) โดยทำการRELOCATION OF EXISTING 9.00 M. MOUNTING HEIGHT,SINGLE BRACKET ROADWAY LIGHTING 19/06/2562 19/06/2562 413/จ/62/222 แขวงทางหลวงอยุธยา
78 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างศาลาทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0405 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงระหว่าง กม.360+480-กม.361+780 ปริมาณงาน 3 แห่ง 19/06/2562 19/06/2562 554/-/62/78 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
79 ซื้อตู้ลำโพงเสียงกลาง ขนาด 15 นิ้ว สองทาง 1000 วัตต์ จำนวน 1 ตู้ 26/06/2562 18/06/2562 535/20/62/366 แขวงทางหลวงพะเยา
80 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 24/06/2562 18/06/2562 627/60/62/242 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
81 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 19/06/2562 18/06/2562 336/40/ด/38/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
82 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 19/06/2562 18/06/2562 336/40/ด/37/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
83 งานซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 19/06/2562 18/06/2562 527/35/62/300 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
84 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 19/06/2562 18/06/2562 527/60/62/299 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
85 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 19/06/2562 18/06/2562 527/60/62/298 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
86 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงศรีวิไล แขวงทางหลวงบึงกาฬ ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ที่ กม.102+526 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 18/06/2562 18/06/2562 คค 06024/ผ/81/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
87 จ้างเหมาติดตั้งป้ายเตือนแนวทางพร้อมเสาเหล็ก ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองแงะ-นาทวี ระหว่าง กม.5+850-กม.12+400 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 51.30 ตร.ม. 319/-/62/165 18/06/2562 18/06/2562 319/-/62/165 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
88 ประกาศราคากลาง hot mix 18/06/2562 18/06/2562 447/60/62/325 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
89 จ้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและกันซึม อาคารสถานีตำรวจทางหลวง สทล.1 กก.8 บก.ทล. 18/06/2562 18/06/2562 260/จ./62 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
90 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างงาน R.C.DITCH LINING TYPE B ระหว่าง กม.412+900 - กม.413+800(11), กม.55+900-กม.57+612.500 (1023)โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ตอนปางเคาะ - ปางมะโอ 18/06/2562 18/06/2562 151/60/62/135 ศูนย์สร้างทางลําปาง
แสดง 76 ถึง 90 จาก 3,748 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358