ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
76 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 234,000.00 31/07/2563 514/60/63/503 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
77 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 117,400.00 31/07/2563 411/45/63/367 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
78 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 36,760.00 31/07/2563 428/40/63/251 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
79 โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรมป้ายเตือนความเร็วระบบตรวจวัดแบบอัตโนมัติ Your Speed ทางหลวง หมายเลข 101 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครชุม - น้ำดิบ ที่ กม.15+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 2,140,000.00 31/07/2563 ราคากลาง แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
80 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมศาลาทางหลวง ทล.2 ตอน หินลาด-โนนสะอาด ที่ กม.392+278 (ด้านขวาทาง) 125,000.00 31/07/2563 จ.225 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
81 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 15000 ลิตร 335,926.50 31/07/2563 755/35/63/659 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
82 จ้างงานปรับปรุงระบบห้องน้ำ ระบบสุขาภิบาล พื้นที่รอบอาคารสำนักงานหน่วยสอบสวนตำรวจทางหลวงมาบประชัน จำนวน 1 งาน 296,672.63 31/07/2563 260/จ./63/154 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
83 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 2,700 ลิตร 59,778.00 31/07/2563 ราคากลาง แขวงทางหลวงเลยที่ 1
84 ซื้อวัสดุ Hot Mix จำนวน 7 ตัน 13,020.00 31/07/2563 554/60/63/296 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
85 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เพิ่มเติมบนสะพาน และทางแยกต่างระดับ ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน หนองขาม - พลา กม.๑๒๒+๙๐๐ - กม.๑๔๗+๐๗๕ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) และ กม.๑๔๘+๐๒๕ - กม.๑๔๙+๘๕๕ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๖๑ ต้น 3,800,000.00 31/07/2563 ว.63-146 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
86 จ้างเหมาผสมและบดอัดหินคลุกพื้นทาง (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) ปริมาณงาน 3,564 ลูกบาศก์เมตร (แน่น) ระหว่าง กม.26+450 - กม.28+750 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1270 ตอน กองลอย - แม่แฮใต้ 452,628.00 30/07/2563 - ศูนย์สร้างทางลําปาง
87 ซื้อกล่องใส่เอกสารพลาสติก จำนวน 50 ใบ เพื่อสำรองไว้ในคลัง ให้หน่วยงานต่างๆ ของศูนย์สร้างทางลำปาง 13,500.00 30/07/2563 - ศูนย์สร้างทางลําปาง
88 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทล.23 ตอน บ้นไผ่ - ไพศาล 499,920.00 30/07/2563 628/63/56 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
89 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง 201,844.80 30/07/2563 411/35/63/362 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
90 ซื้อลวดเหล็กอัดแรงตีเกลียว จำนวน 20 ตัน เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1295 ตอน กกไม้แดง - เนินมะปราง ที่ กม.21+166 905,720.00 30/07/2563 e-สพ.1/กก/64/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 12,971 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358