ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
76 งานจ้างเหมาตัดหญ้าลาดคันทาง ๒ ข้างทาง สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงศีขรภูมิ แขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน ๒๕๘,๐๐๐ ตร.ม. 04/12/2562 04/12/2562 615/-/63/12 แขวงทางหลวงสุรินทร์
77 งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.90+400-กม.40+425 04/12/2562 04/12/2562 - แขวงทางหลวงน่านที่ 2
78 งานจัดซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปและไม้อัดยาง จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๙ ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2562 04/12/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
79 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๙ ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2562 04/12/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
80 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๙ ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2562 04/12/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
81 งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๙ ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2562 04/12/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
82 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 201และทางหลวงหมายเลข 2141 ปริมาณงาน 468,022 ตร.ม. 04/12/2562 04/12/2562 554/-/63/19 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
83 ซื้อรถยก ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ตัน จำนวน 4 คัน 04/12/2562 04/12/2562 eb2-2/ /2563 กองการพัสดุ
84 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 04/12/2562 04/12/2562 638/60/63/54 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
85 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนเสียบญวน - กระบุรี ระหว่าง กม.๔๙๑+๔๐๐ - กม.๔๙๑+๘๕๐ ด้านซ้ายทาง และขวาทาง ปริมาณงาน ๗,๙๘๐.๐๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2562 04/12/2562 eb-รน1/2563 แขวงทางหลวงระนอง
86 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 2 รายการ 04/12/2562 04/12/2562 634/60/26/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
87 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 11/12/2562 03/12/2562 527/60/63/55 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
88 งานจ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0100 ตอน เหมืองแพร่-นาเจริญ ตอน 2 ระหว่าง กม.27+250-กม.27+733 (LT.) 04/12/2562 03/12/2562 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
89 งานจ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2114 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย-ปากหมัน ระหว่าง กม.4+100-กม.4+532 (RT.,LT.) 04/12/2562 03/12/2562 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
90 งานจ้างเหมาหล่อและขนส่ง R.C. MANHOLE TYPE D FOR R.C.P. DIA. ๑.๒๐ M. (ไม่รวมฝาปิด) จำนวน ๖๖ บ่อ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม. ๒๑๕+๗๓๕ - กม. ๒๑๖+๖๐๐ และ ระหว่าง กม. ๒๑๙+๙๐๐ - กม. ๒๒๑+๑๓๕ รวมระยะทาง ๒.๑๐๐ กม. 03/12/2562 03/12/2562 เลขที่ ศข. eb/10/2563 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
แสดง 76 ถึง 90 จาก 5,993 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358