ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (หมวดทางหลวงแม่ลาน้อย) 32,400.00 02/06/2564 526/60/64/181 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
92 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 111,500.00 02/06/2564 634/60/216/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
93 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 302,020.00 02/06/2564 628/60/64/98 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
94 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน. 5,500.00 02/06/2564 554/-/64/64 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
95 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ค่าแผ่นยางธรรมชาติหุ้มกำแพงคอนกรีต เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 107 ระหว่าง กม.23+800 – กม.25+000 และทางหลวงหมายเลข 1317 ระหว่าง กม.7+000 - กม.12+500 (เป็นแห่ง ๆ) 926,960.00 02/06/2564 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
96 จ้างเหมา งานป้ายและเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางควาย ระหว่าง กม.17+315 - กม.18+760 ปริมาณงาน 1 แห่ง 265,713.40 02/06/2564 411/-/64/290 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
97 จ้างก่อสร้างงานติดเป้าฯ 143,000.00 02/06/2564 528/-/64/137 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
98 จ้างซ่อมและเปลี่ยนไฟสัญญาณจราจร สาย 346 ที่ กม.51+500(แยกบางไผ่นารถ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 188,400.00 02/06/2564 336/นฐ/7/2564 แขวงทางหลวงนครปฐม
99 จ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจร สาย 346 ที่ กม.51+500(แยกบางไผ่นารถ) ปริมาณงาน 2 ต้น 247,300.00 02/06/2564 336/นฐ/6/2564 แขวงทางหลวงนครปฐม
100 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ ปี พ.ศ.2563 ค่าแผ่นยางธรรมชาติหุ้มกำแพงคอนกรีต เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 107ระหว่าง กม.23+800– กม.25+000และทางหลวงหมายเลข 1317 ระหว่าง กม.7+000 - กม.12+500 (เป็นแห่งๆ) 926,960.00 02/06/2564 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
101 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 215,010.00 02/06/2564 755/60/64/671 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
102 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 44,200.00 02/06/2564 554/45/64/201 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
103 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.3+660 - กม.5+935 (เป็นช่วง ๆ) 7,200,000.00 02/06/2564 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
104 จ้างก่อสร้างยกสะพานและติดตั้งแผ่นยางรองคาน ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์ - กองบิน 41 ที่ กม.558+370 (LT,RT) 9,500,000.00 02/06/2564 e-สพ.1/อบ/76/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
105 จ้างก่อสร้างงานทำระบบอัดแรงคานช่วง ๓๐.๐๐ เมตร จำนวน ๖ คาน โครงการงานกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,465,731.30 02/06/2564 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 21,435 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358