ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1295 ตอน กกไม้แดง - เนินมะปราง ที่ กม.21+166 2,590,314.00 30/07/2563 e-สพ.1/กก/63/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
92 งานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร โครงการทางหลวงหมายเลข 1260 ตอน ศรีบุญเรือง-โรงพยาบาลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 121,680.00 30/07/2563 151/35/63/ศส.21 ศูนย์สร้างทางลําปาง
93 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 23-6157-97-5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 116,500.00 30/07/2563 63077525481 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
94 จ้างเหมางานบำรุงรักษาต้นไม้(ตัดแต่งต้นไม้) สาย 4 ตอนพระประโทน-สระกระเทียม ระหว่าง กม.53+300-กม.67+334 ด้านซ้ายทางและขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 372,936.00 30/07/2563 336/นฐ/12/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
95 จ้างรื้อย้ายคานสะพานเดิม ช่วง 20 เมตร จำนวน 1 งาน 200,625.00 30/07/2563 755/-/63/658 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
96 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 119,575.00 30/07/2563 755/60/63/655 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
97 จ้างเหมาทำการถางป่า ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์ - ทรัพย์ทวี ระหว่าง กม.42+200 - กม.44+250 เป็นช่วงๆ 451,000.00 29/07/2563 329/-/63/198 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
98 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้า ในสายทางความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ) 464,009.70 29/07/2563 329/-/63/202 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
99 งานจ้างเหมาทำการปรับระดับ ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์ - ทรัพย์ทวี ระหว่าง กม.71+225 - กม.71+375 (WB) 490,575.00 29/07/2563 329/-/63/200 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
100 งานจ้างเหมาทำการตัดดิน ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์ - ทรัพย์ทวี ระหว่าง กม.37+200 - กม.60+000 เป็นช่วงๆ 468,000.00 29/07/2563 329/-/63/199 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
101 จ้างเปลี่ยน รถหมายเลข 44-9255-13-8 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,300.00 29/07/2563 644/30/63/105 แขวงทางหลวงนครพนม
102 ซื้อวัสดุลูกรังหรือวัสดุมวลรวม ปริมาณงาน 800 ลบ.ม. โครงการพัฒนาชุมชมด้านคมนาคมเพื่อแก้ปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+205 464,000.00 29/07/2563 158/60/63/57 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
103 จ้างก่อสร้างโครงการเจาะน้ำบาดาลและจัดทำประปาบริการประชาชนหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงเกาะคา 700,000.00 29/07/2563 คค 06011(พ.1)/1500,1501,1502 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
104 จ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ระหว่าง กม.32+500 - กม.32+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30,000,000.00 29/07/2563 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
105 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 200,592.90 29/07/2563 441/35/63/26 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 12,971 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358