ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมแก้ไขท่อระบายน้ำและไหล่ทางทรุดตัวจากน้ำกัดเซาะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2562 18/06/2562 514/-/62/447 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
92 ซื้ออะไหล่เพื่อใช้ซ่อมเครื่องจักรยี่ห้อ KOMATSU รุ่น PC200-6 หมายเลข 82-6073-02-6 18/06/2562 18/06/2562 สก.ค.(งท.)/024/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
93 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 18/06/2562 17/06/2562 639/สม/70/62/89 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
94 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร โครงการฯ ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2562 17/06/2562 151/ปอ./35/62/23 ศูนย์สร้างทางลําปาง
95 จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงธัญบุรี(ต่างระดับลำลูกกา) 17/06/2562 17/06/2562 260/จ./62/ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
96 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ 17/06/2562 17/06/2562 336/45/122/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
97 จ้างซ่อมและเปลี่ยนเสาไฟสัญญาณกระพริบ , ป้ายเตือนสิ่งกีดชวางและป้ายเครื่องหมายลูกศรคู่ ทางหลวงหมายเลข 4 ที่ กม.56+600(เกาะคู่ขนานฝั่งขาออก) ปรมาณงาน 1 แห่ง 17/06/2562 17/06/2562 336/-/17/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
98 วัสดุเชื้อเพลิง โครงการก่อสร้างทางตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 ระหว่าง กม.143+000 - กม.146+650 17/06/2562 17/06/2562 151-บก.2/35/62/127 ศูนย์สร้างทางลําปาง
99 งานโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ ตำบลกระดังงาและตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 17/06/2562 17/06/2562 - แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
100 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 17/06/2562 17/06/2562 755/60/62/632 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
101 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 17/06/2562 17/06/2562 555/30/62/76 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
102 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 17/06/2562 17/06/2562 555/30/62/73 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
103 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 17/06/2562 17/06/2562 555/30/62/72 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
104 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1181 ตอน แม่แก้วเหนือ - ใหม่ใน ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+000 ปริมาณงาน 20 ต้น 17/06/2562 17/06/2562 533/-/297/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
105 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร (พร้อมบรรจุกล่อง) จำนวน 2,000 รีม 17/06/2562 17/06/2562 260/40/62/86 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
แสดง 91 ถึง 105 จาก 3,748 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358