ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 จ้างก่อสร้างงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข 336 ตอน ทางแยกต่างระดับลาดพร้าว ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/09/2562 13/09/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
92 จ้างก่อสร้างงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข 336 ตอน ทางแยกต่างระดับลาดพร้าว ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/09/2562 13/09/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
93 จ้างก่อสร้างงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยก คปอ. - สนามกีฬาธูปเตมีย์ ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/09/2562 13/09/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
94 จ้างก่อสร้างงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คันนายาว - แยกเข้ามีนบุรี ปริมาณงาน 3 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/09/2562 13/09/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
95 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างงาน R.C.MANHOLE TYPE B FOR R.C.P ศก.0.60 M. ระหว่าง กม.412+900 - กม.413+800(11), กม.55+900 - กม.57+612.500(1023) โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2562 13/09/2562 151/60/62/206 ศูนย์สร้างทางลําปาง
96 ซื้อกรวยยาง ขนาด 80 ซม. จำนวน 200 อัน เลขที่ 319/60/62/248 13/09/2562 13/09/2562 319/60/62/248 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
97 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 13/09/2562 13/09/2562 411/40/62/484 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
98 ซื้อป้ายเปลี่ยนข้อความได้และอุปกรณ์ตรวจการณ์สำหรับรถปฏิบัติการบนทางหลวงพร้อมติดตั้ง จำนวน 112 ชุด 13/09/2562 13/09/2562 S2-1/1/2562 กองการพัสดุ
99 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 45 รายการ จำนวน 110 กล่อง 17/09/2562 12/09/2562 สำนักแผนงาน
100 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 13/09/2562 12/09/2562 527/60/62/446 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
101 ซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์ สีเหลืองพร้อมเสา จำนวน 26 ชุด เลขที่ 319/45/62/245 12/09/2562 12/09/2562 319/45/62/245 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
102 วัสดุก่อสร้าง 12/09/2562 12/09/2562 180/60/62/12 สำนักสำรวจและออกแบบ
103 ซื้อแบริเออร์ชนิดเติมน้ำ สีส้ม ขนาด 50 x 100 x 200 ซม. จำนวน 50 ชิ้น เพื่อใช้งานระหว่าง กม.3+100 - กม.4+250 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1260 ตอน ศรีบุญเรือง - โรงพยาบาลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2562 12/09/2562 151/60/62/205 ศูนย์สร้างทางลําปาง
104 จ้างเหมาค่าแรง งาน R.C.DITCH LINING TYPE B เพื่อใช้ระหว่าง กม.412+900 - กม.413+800(11), กม.55+900-กม.57+612.500(1023) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2562 12/09/2562 151/-/62/204 ศูนย์สร้างทางลําปาง
105 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด โครงการวางท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 12/09/2562 12/09/2562 eb-พบ.46/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
แสดง 91 ถึง 105 จาก 5,096 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358