ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 จ้างงานปรับปรุงระบบอ่านระยะเพลาอัตโนมัติ (King Pin) สถานีตรวจสอบน้ำหนักอยุธยา (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 16/01/2563 16/01/2563 สคน.2/ผ./22/63 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
92 จ้างงานปรับปรุงห้องเพื่อเป็นจุดรับสมัครและบริการเติมเงินประจำ Service Area ขาเข้า บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 จำนวน 1 งาน 16/01/2563 16/01/2563 63017267138 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
93 ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงระบบอ่านระยะเพลาอัตโนมัติ (King Pin) สถานีตรวจสอบน้ำหนักนครชัยศรี (ขาเข้า) จ.นครปฐม สถานีตรวจสอบน้ำหนักนครชัยศรี (ขาออก) จ.นครปฐม 16/01/2563 16/01/2563 สคน.2/ผ./23/63 ลว.13 ม.ค.63 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
94 ประกวดราคาซื้อวัสดุลูกรังรองพื้นทาง (Soil Aggregate Subbase) ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.205/2532 ปริมาณงาน 11,818 ลบ.ม.(หลวม) ณ โครงการทางหลวงหมายเลข 1260 ตอน ศรีบุญเรือง-โรงพยาบาลสันทราย ระหว่าง กม.2+795-กม.3+100 และ กม.4+250-กม.5+262 16/01/2563 16/01/2563 eb.-ศลป...../2563 ศูนย์สร้างทางลําปาง
95 ประกวดราคาซื้องานซื้อวัสดุดินถมคันทาง (Earth Embankment , New Material) ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.102/2532 ปริมาณงาน 27,733 ลูกบาศก์เมตร (หลวม) ณ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ ระหว่าง กม.408+100 - กม.409+400 โดยกองรายทางหรือกองสต๊อกไพล์ตามจุดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/01/2563 16/01/2563 eb-ศลป. /2563 ศูนย์สร้างทางลําปาง
96 น้ำมันดีเซล 9000 ลิตร 16/01/2563 16/01/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
97 ประกวดราคาซื้องานซื้อวัสดุคัดเลือก ก (Selected Material A) ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.208/2532 ปริมาณงาน 10,312 ลูกบาศก์เมตร (หลวม) ณ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ ระหว่าง กม.408+100 - กม.409+400 โดยกองรายทางหรือกองสต๊อกไพล์ตามจุดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/01/2563 16/01/2563 eb-ศลป. /2563 ศูนย์สร้างทางลําปาง
98 ประกวดราคาซื้อ CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE ปริมาณงาน 30,150 CU.M.(LOOSE) ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอน ท่าพะเนียด - ช่อสะเดา ระหว่าง กม.14+300 - กม.28+300 22/01/2563 15/01/2563 ศกจ.(พ.1)/eb.1/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
99 งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง จำนวนรวม 9 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 สายวงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี 22/01/2563 15/01/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
100 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 16/01/2563 15/01/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
101 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1225 ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ตอน 2 ระหว่าง กม.13+000 - กม.13+800 , กม.15+000 - กม.19+200 16/01/2563 15/01/2563 151-ภย.2/35/63/41 ศูนย์สร้างทางลําปาง
102 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าถางป่า(Grass Cutting and Clearing )ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอนดอนแจง - สุพรรณบุรี ระหว่าง กม.๘๔+๒๐๐- กม.๙๗+๙๕๐,ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนสุพรรณบุรี-มะขามล้ม ระหว่าง กม.๒+๐๐๐-กม.๑๖+๐๐๐, ทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนมะขามล้ม-วัดป่าเลไลย์ ระหว่าง กม.๓๑+๘๕๖- กม.๔๒+๐๕๗ ปริมาณงาน ๒๑๔,๕๙๖ ตารางเมตร 15/01/2563 15/01/2563 441/-/63/112 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
103 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าถางป่า(Grass Cutting and Clearing )ในทางหลวงหมายเลข ๓๕๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ระหว่าง กม.๑๑+๙๖๕- กม.๒๕+๐๐๐ ตัดหญ้าร่องกลาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๔.๐๐ เมตร และตัดหญ้าไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๕.๐๐ เมตรโดยหักทางเชื่อม สะพาน และแหล่งชุมชน ปริมาณงาน ๒๑๐,๓๕๘ ตารางเมตร 15/01/2563 15/01/2563 441/-/63/111 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
104 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายเตือนพร้อมสัญญาณไฟกระพริบ ชนิดเสา Mast Arm ประเภทใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนท่าศาล-นางบวช ที่ กม.๓๔+๘๗๐ LT.และที่ กม.๓๔+๙๕๐ RT ปริมาณงาน ๒ ต้น 15/01/2563 15/01/2563 441/-63/110 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
105 จ้างดำเนินการซ่อมป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๓๕๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๔ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ที่ กม.๔๒+๙๐๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 15/01/2563 15/01/2563 441/-/63/109 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 6,604 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358