ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 งานจ้างเหมาถางป่าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2348 และทางหลวงหมายเลข 2414 ปริมาณงาน 182,500.00 ตร.ม. 03/12/2562 03/12/2562 554/-/63/18 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
92 งานจ้างเหมาถางป่าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2348 และทางหลวงหมายเลข 2414 ปริมาณงาน 182,500.00 ตร.ม. 03/12/2562 03/12/2562 554/-/63/18 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
93 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 03/12/2562 03/12/2562 554/45/63/66 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
94 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 03/12/2562 03/12/2562 554/45/63/66 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
95 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร บริเวณทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนโซ่พิสัย - ปากคาด ที่ กม.34+320-35+225และทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนโนนต้อง - โซ่พิสัย ที่ กม.47+920-48+240 ปริมาณงาน สีขาว 497.50 ตร.ม. สีเหลือง 418.50 ตร.ม. 03/12/2562 03/12/2562 - แขวงทางหลวงหนองคาย
96 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจาก อุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลาง 03/12/2562 03/12/2562 สทล.8 ขท.กาฬสินธุ์/1845 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
97 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอนควบคุม 0100 ตอน โขงเจียม - สะพือ ระหว่าง กม.11+000 - กม.11+375 03/12/2562 03/12/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
98 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนใหญ่ - โขงเจียม ระหว่าง กม.100+250 - กม.100+875 03/12/2562 03/12/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
99 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 7 รายการ 03/12/2562 03/12/2562 755/45/63/47 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
100 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร 03/12/2562 03/12/2562 336/35/คจ.1/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
101 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ 03/12/2562 03/12/2562 eb2-2/ /2563 กองการพัสดุ
102 จ้างทำการตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง ด้านซ้ายทางและขวาทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ , ๓๓๐๒ และทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๓ 03/12/2562 03/12/2562 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
103 จ้างทำการตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง ด้านซ้ายทางและขวาทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ , ๓๓๐๒ และทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๓ 03/12/2562 03/12/2562 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
104 จ้างทำการตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนดงพลับ - ม่วงค่อม ระหว่าง กม.๙+๘๐๐ - กม.๔๘+๗๕๔ (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) 03/12/2562 03/12/2562 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
105 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1225 ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ตอน 2 ระหว่าง กม.13+000 - กม.13+800 , 15+000 - กม.19+200 03/12/2562 03/12/2562 151-ภย.2/35/63/7 ศูนย์สร้างทางลําปาง
แสดง 91 ถึง 105 จาก 5,992 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358