ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
106 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ 497,960.00 02/06/2564 - แขวงทางหลวงหนองคาย
107 จ้างก่อสร้างงานซ่อมโครงสร้างสะพาน โครงการงานกิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน แยกนพวงศ์ - บางเลน ระหว่าง กม.๓๓+๗๗๗ - กม.๔๑+๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,592,054.00 02/06/2564 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
108 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 257,530.00 02/06/2564 632/64/009 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
109 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 5,175.00 02/06/2564 336/60/103/2564 แขวงทางหลวงนครปฐม
110 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 8,240.00 02/06/2564 336/60/102/2564 แขวงทางหลวงนครปฐม
111 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 240,000.00 02/06/2564 สำนักสำรวจและออกแบบ
112 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 2012 ตอน บ้านสามแยก - วิเชียรบุรี ที่ กม.6+507 6,599,700.00 02/06/2564 e-สพ.1/วช/75/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 254,264.10 01/06/2564 647/35/64/253 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
114 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 107,185.00 01/06/2564 634/60/210/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
115 จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสงบน CURB ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ระหว่าง กม.๗๔+๕๐๐-กม.๕๐+๓๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๒,๒๔๐ ตัว 492,800.00 01/06/2564 632/64/204 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
116 งานรั้วบริเวณสำนักงานหมวดทางหลวงภูเรือ 397,970.13 01/06/2564 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
117 งานจ้างเหมาทำกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน(งานฉุกเฉิน) ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอนกุดชุม - เลิงนกทา ระหว่าง กม.38+675-กม.38+759 1,636,000.00 01/06/2564 ราคากลาง แขวงทางหลวงมุกดาหาร
118 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานฉุกเฉิน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3501 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง-บางหลวงโดด ระหว่าง กม.8+500-กม.9+897 ปริมาณงาน 1 แห่ง 9,999,000.00 01/06/2564 ประกาศราคากลาง แขวงทางหลวงอ่างทอง
119 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยบง ระหว่าง กม.2+348-กม.2+790 RT. จังหวัดตาก 2,101,200.00 01/06/2564 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
120 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 300,595.00 01/06/2564 552/45/64/156 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 106 ถึง 120 จาก 21,435 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358