ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
106 จ้างงานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงานด่านฯ บางปะกง 2 (Anex) จำนวน 1 งาน 03/12/2562 03/12/2562 260/จ./63/ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
107 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ตอน 1 ระหว่าง กม.15+000 - กม.17+795 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/12/2562 02/12/2562 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
108 งานจ้างเหมาผลิตเสาเข็ม ขนส่งเสาเข็มไปหน้างาน พร้อมตอกและตัดหัวเสาเข็ม งานแบริ่งยูนิต ที่ สะพาน กม.29+714.477 และ ที่ สะพาน กม.29+947.930 จำนวน 2 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 สาย วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2562 02/12/2562 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
109 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 6 รายการ 03/12/2562 02/12/2562 536/60/63/017 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
110 :ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 03/12/2562 02/12/2562 336/35/24/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
111 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2214 ตอน นากระแซง - บ้านดวน ระหว่าง กม.38+000 - กม.40+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/12/2562 02/12/2562 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
112 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 03/12/2562 02/12/2562 ช.34 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
113 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อฟื้นฟูคืนสู่สภาพยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0200 ตอน ซำหวาย - บุณฑริก ระหว่าง กม.74+000 - กม.75+250 และ กม.79+000 - กม.81+000 02/12/2562 02/12/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
114 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2396 ตอนควบคุม 0102 ตอน ป่าไม้ - หนองแสง ระหว่าง กม.33+500 - กม.35+000 และ กม.39+000 - กม.40+000 02/12/2562 02/12/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
115 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2182 ตอนควบคุม 0102 ตอน โนนเรียง - หนองแสง ระหว่าง กม.38+200 - กม.40+625 02/12/2562 02/12/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
116 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0701 ตอน นากระแซง - เดชอุดม - อุบลราชธานี - วารินชำราบ ระหว่าง กม.418+300 - กม.420+000 02/12/2562 02/12/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
117 งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลาง ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี – ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.45+716 – กม.46+375 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/12/2562 02/12/2562 คค 06124/พ.1/....../2562 สำนักงานทางหลวงที่ 8
118 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพ อย่างยั่งยืนทางหลวงหมายเลข 2269 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนใหม่ – หนองคู ระหว่าง กม.1+525 - กม.2+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/12/2562 02/12/2562 คค 06049/พ.1/e/37/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
119 แผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2259 ตอน เสลภูมิ - คำโพนสูง ระหว่าง กม.10+150 - กม.11+000 02/12/2562 02/12/2562 แขวงทางหลวงยโสธร
120 แผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านย่อ - บ้านสวน ระหว่าง กม.195+800 - กม.196+300 02/12/2562 02/12/2562 แขวงทางหลวงยโสธร
แสดง 106 ถึง 120 จาก 5,992 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358