ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
106 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด โครงการวางท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 12/09/2562 12/09/2562 eb-พบ.45/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
107 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด โครงการวางท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตำบล บ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 12/09/2562 12/09/2562 eb-พบ.44/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
108 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด โครงการวางท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 12/09/2562 12/09/2562 eb-พบ.43/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
109 ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 12/09/2562 12/09/2562 158/10/62/165 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
110 ซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า พร้อมใบมีดดันดินแบบปรับเลื่อนได้ จำนวน 9 คัน 12/09/2562 12/09/2562 eb2-2/..../2563 กองการพัสดุ
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ 12/09/2562 12/09/2562 ผจพ.1/ว/28/2562 กองการพัสดุ
112 จ้างงานปรับปรุงห้องเพื่อเป็นจุดรับสมัครและบริการเติมเงินประจำด่านฯ ทับช้าง 1 จำนวน 1 งาน 12/09/2562 12/09/2562 260/62/จ./ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
113 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ 12/09/2562 12/09/2562 กองการพัสดุ
114 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0402 ตอนหินกอง-ปากข้าวสาร ระหว่าง กม.102+600-กม.103+000 (ทางขนานขาเข้า กทม. เป็นช่วงๆ) 16/09/2562 11/09/2562 432/จ/62/420 แขวงทางหลวงสระบุรี
115 งานซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 12/09/2562 11/09/2562 527/35/62/445 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
116 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0202 ตอนดอนยาง - บ้านดี ระหว่าง กม.93+358 - กทซ94+202 ระยะทาง 0.844 กม.ปริมาณงาน 0.844 กม. จำนวน 10 รายการ 12/09/2562 11/09/2562 เอกสารจัดจ้างปน 52/2562 แขวงทางหลวงปัตตานี
117 ซื้อเก้าอี้พลาสติก แบบมีพนักพิงจำนวน 220 ตัว 11/09/2562 11/09/2562 636/40/62/211 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
118 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าถางป่า(Grass Cutting and Clearing )ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สาลี-สุพรรณบุรี ระหว่าง กม.๔๘+๘๔๑- กม.๕๗+๔๘๐ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนสาลี-ไผ่กองดิน ระหว่าง กม.๓๐+๐๐๐- กม.๓๖+๖๒๖ ปริมาณ งาน ๒๐๗,๗๐๖.๕๐ ตร.ม. 11/09/2562 11/09/2562 441/-/62/517 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
119 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าถางป่า(Grass Cutting and Clearing )ในทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ ตอน สระกระโจม-บ้านไร่ ระหว่าง กม.๓๘+๐๐๐- กม.๖๐+๐๐๐ ตัดหญ้าไหล่ทาง เฉลี่ยกว้างข้างละ ๓.๕๐ ม. และด้านซ้ายทาง ๑.๕๐ ม.โดยหักทางเชื่อม สะพาน และแหล่งชุมชน ปริมาณงาน ๘๕,๐๓๘ ตร.ม. 11/09/2562 11/09/2562 441/-/62/516 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
120 ซื้อรถขูดไสผิวถนน ความกว้างของเพลาขูดไส (DRUM) ขนาดไม่น้อยกว่า 500 มม. จำนวน 2 คัน 11/09/2562 11/09/2562 eb2-2/..../2563 กองการพัสดุ
แสดง 106 ถึง 120 จาก 5,096 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358