ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
106 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 21 เครื่อง 17/06/2562 17/06/2562 260/จ./62/158 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
107 ซื้อเสื้อกันฝนชนิดพกพา จำนวน 978 ตัว 17/06/2562 17/06/2562 260/85/62/85 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
108 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 2389 ตอนแก้งคร้อ - สระพัง ระหว่าง กม.0+000 - กม.38+519 และ ทางหลวงหมายเลข 2189 ตอนนายม-หนองแวง ระหว่าง กม.9+340 - กม.36+930 เป็นแห่งๆ 24/06/2562 14/06/2562 627/60/62/239 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
109 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 24/06/2562 14/06/2562 627/45/62/240 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
110 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 24/06/2562 14/06/2562 627/60/62/237 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
111 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 24/06/2562 14/06/2562 627/60/62/238 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
112 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 24/06/2562 14/06/2562 627/70/62/233 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
113 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 24/06/2562 14/06/2562 627/60/62/235 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
114 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 24/06/2562 14/06/2562 627/60/62/236 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
115 จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าบริเวณพื้นที่ภายในด่าน , บริเวณสองข้างทาง , บริเวณใต้สะพาน และรอบบริเวณรั้วด่านสะพานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2562 14/06/2562 537/62/สพ.15 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
116 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 17/06/2562 14/06/2562 527/60/62/296 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
117 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 14/06/2562 14/06/2562 333/60/62/249 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
118 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ 14/06/2562 14/06/2562 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
119 งานซื้อ Hot Mix 14/06/2562 14/06/2562 413/60/62/220 แขวงทางหลวงอยุธยา
120 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 14/06/2562 14/06/2562 336/40/ด/36/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 3,748 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358