ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
106 จ้างพิมพ์ทะเบียนใบสั่งซื้อ จำนวน 1 รายการ 15/01/2563 15/01/2563 - กองบังคับการตำรวจทางหลวง
107 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 15/01/2563 324/45/63/55 แขวงทางหลวงภูเก็ต
108 จ้างดำเนินการซ่อมป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน สระกระโจม-บ้านไร่ ที่ กม.๖๓+๙๓๐ (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 15/01/2563 15/01/2563 441/-/63/108 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
109 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างและขยายความกว้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๙ ตอน ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/01/2563 15/01/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
110 งานจัดซื้อลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างและขยายความกว้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๙ ตอน ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/01/2563 15/01/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
111 งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างและขยายความกว้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๙ ตอน ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/01/2563 15/01/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
112 จ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังผาชัน - น้ำปาด ระหว่าง กม.302+200 - กม.302+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/01/2563 15/01/2563 558/ม.2/18/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
113 จ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ ระหว่าง กม.3+700 - กม.3+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/01/2563 15/01/2563 558/ม.2/17/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
114 งานจ้างเหมาทำการตัดแต่งกิ่งไม้ ทล.3331 ระหว่าง กม.0+000 - กม.15+611 ด้านซ้ายทางและขวาทาง จำนวน 158 ต้น 15/01/2563 15/01/2563 438/ม.2/63/15 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
115 ซื้อวัสดุหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 15/01/2563 15/01/2563 554/60/63/102 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
116 จ้างดันท่อลอดสำหรับงานขยายไฟฟ้า ขนาด 140 มม. กม.73+500 ขาเข้า บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 15/01/2563 15/01/2563 63017244200 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
117 วัสดุเชื้อเพลิง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1225 ตอน ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ตอน 1 ระหว่าง กม.6+000 - กม.7+300 และ กม.9+300 - กม.13+000 15/01/2563 15/01/2563 151-ภย.1/35/63/025 ศูนย์สร้างทางลําปาง
118 จ้างงานปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน ลาดกระบัง จำนวน 1 งาน 15/01/2563 15/01/2563 63017238115 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
119 ประกวดราคาซื้อวัสดุทรายถมคันทาง (Sand Embankment) ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.103/2532 ปริมาณงาน 2,352 ลบ.ม.(หลวม) ณ โครงการทางหลวงหมายเลข 1260 ตอน ศรีบุญเรือง-โรงพยาบาลสันทราย ระหว่าง กม.2+795-กม.3+100 และ กม.4+250-กม.5+262 15/01/2563 15/01/2563 eb.-ศลป. 2/2563 ศูนย์สร้างทางลําปาง
120 ประกวดราคาซื้อวัสดุทรายถมคันทาง (Sand Embankment) ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.103/2532 ปริมาณงาน 1,813 ลบ.ม.(หลวม) ณ โครงการทางหลวงหมายเลข 127 ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 1 ระหว่าง กม.1+300-กม.2+300 15/01/2563 15/01/2563 eb.-ศลป.3/2563 ศูนย์สร้างทางลําปาง
แสดง 106 ถึง 120 จาก 6,604 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358