ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
12961 โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองน่าน 25,000,000.00 12/02/2563 63027178640 สำนักสำรวจและออกแบบ
12962 โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 420 กับทางหลวงหมายเลข 401 (แยกท่ากูบ) และจุดตัดถนนเทศบาล (แยกตาปาน) 9,000,000.00 12/02/2563 63027183844 สำนักสำรวจและออกแบบ
12963 โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 304 กับทางหลวงหมายเลข 3245 (แยกพนมสารคาม) และทางหลวงหมายเลข 3076 9,000,000.00 12/02/2563 63027184506 สำนักสำรวจและออกแบบ
12964 โรางการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) 9,000,000.00 12/02/2563 63027182154 สำนักสำรวจและออกแบบ
12965 โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 กับทางหลวงหมายเลข 226 (แยกหัวทะเล) 9,000,000.00 12/02/2563 63027185132 สำนักสำรวจและออกแบบ
12966 โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา (ด้านเหนือ) 31,000,000.00 12/02/2563 63027177276 สำนักสำรวจและออกแบบ
12967 โครงการสำรวจและออกแบบและศึกษาความเหมาะสมทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่จากทางหลวงหมายเลข 202 บรรจบสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่วที่ 6 (อุบลราชธานี) 36,000,000.00 12/02/2563 63027177759 สำนักสำรวจและออกแบบ
12968 โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 348 กับทางหลวงหมายเลข 2073 (แยกนางรอง) 13,000,000.00 12/02/2563 63027187529 สำนักสำรวจและออกแบบ
12969 โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม (ด้านเหนือ) 29,000,000.00 12/02/2563 63027173153 สำนักสำรวจและออกแบบ
12970 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 104,000.00 12/02/2563 411/45/63/130 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
12971 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ 101,200.00 12/02/2563 615/45/63/87 แขวงทางหลวงสุรินทร์
12972 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) รวม 4 รายการ 128,000.00 12/02/2563 615/60/63/88 แขวงทางหลวงสุรินทร์
12973 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ 1,012,000.00 12/02/2563 615/45/63/87 แขวงทางหลวงสุรินทร์
12974 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๒ รายการ ดังนี้ วัสดุคัดเลือก ก จำนวน ๒,๐๓๒ ลบ.ม.(หลวม) และวัสดุรองพื้นทางมวลรวม จำนวน ๔,๓๕๒ ลบ.ม.(หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง ในทางหลวงหมายเลข ๒๙๓ ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ส่วนที่ ๓ ระหว่าง กม. ๑๗+๒๐๐ - กม. ๑๗+๙๐๐ (จุดกลับรถใต้สะพานข้ามทางรถไฟที่ กม. ๑๗+๖๐๕ ) หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด 1,290,096.00 12/02/2563 ศข.eb/12/2563 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
12975 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40,510.00 12/02/2563 331/45/049/2563 แขวงทางหลวงระนอง
แสดง 12,961 ถึง 12,975 จาก 19,511 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358