ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 งานกำแพงกันเศษวัสดุตกหล่นบนราวสะพานแบบโปร่ง (ACRYLIC PANEL PROTECTION GUARD) ทางหลวงหมายเลข 350 ตอนควบคุม 0100 ตอน รัชดาภิเษก- รามอินทรา ระหว่าง กม.3+690-กม.3+790 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) ปริมาณงาน 200 เมตร 19/11/2562 19/11/2562 62117074744 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
2 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้า (Grass Cutting and Clearing) และทำการเก็บเศษหญ้า, ขยะ พร้อมขนทิ้ง ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน บางปะกง - หนองรี ระหว่าง กม.๓๕+๐๐๐ - กม.๗๓+๐๐๐ ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นช่วง ๆ และตอนทางต่างระดับบางวัว - ทางต่างระดับบางควาย ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๔+๐๐๐ ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นช่วง ๆ ปริมาณงานรวม ๑๔,๖๐๒,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. 19/11/2562 19/11/2562 ว.63-035 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
3 จ้างตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 23.00 ม. จำนวน 138 ต้น 16/11/2562 15/11/2562 62117217721 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
4 ซื้อเหล็กเส้นข้ออ้อย จำนวน 6 รายการ 16/11/2562 15/11/2562 62117218667 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
5 ซื้อเหล็กเส้นข้ออ้อย จำนวน 6 รายการ 16/11/2562 15/11/2562 62117218667 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
6 ซื้อเหล็กเส้นข้ออ้อย จำนวน 5 รายการ 16/11/2562 15/11/2562 62117227431 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
7 ซื้อแผ่นยางรองคาน จำนวน 2 รายการ 16/11/2562 15/11/2562 62117229259 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
8 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 15/11/2562 15/11/2562 eb1/ /2563 กองการพัสดุ
9 ซื้อวัสดุดินถมคันทาง จำนวน 67,616 ลบ.ม.(หลวม) (คุณสมบัติตามมาตรฐานที่ ทล.-ม. 102/2532 CBR ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔ ) โดยขนส่งกองรายทาง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ส่วนที่ 3 ด้านทิศตะวันออก ระหว่าง กม. 17+200 - กม. 17+900 (จุดกลับรถใต้สะพานข้ามทางรถไฟที่ กม. 17+605) หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด 15/11/2562 15/11/2562 - ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
10 ซื้อวัสดุดินถมคันทาง จำนวน 87,235 ลบ.ม.(หลวม) (คุณสมบัติตามมาตรฐานที่ ทล.-ม. 102/2532 CBR ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔ ) โดยขนส่งกองรายทาง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ส่วนที่ 4 ด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม. 2+250 - กม. 3+800 ระยะทาง 1.550 กม. ด้านทิศตะวันออก ระหว่าง กม. 4+700 - กม. 6+729 ระยะทาง 2.029 หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด 15/11/2562 15/11/2562 - ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
11 ซื้อวัสดุดินถมคันทาง จำนวน 87,235 ลบ.ม.(หลวม) (คุณสมบัติตามมาตรฐานที่ ทล.-ม. 102/2532 CBR ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔ ) โดยขนส่งกองรายทาง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ส่วนที่ 4 ด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม. 2+250 - กม. 3+800 ระยะทาง 1.550 กม. ด้านทิศตะวันออก ระหว่าง กม. 4+700 - กม. 6+729 ระยะทาง 2.029 หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด 15/11/2562 15/11/2562 - ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
12 จ้างเหมาหล่อและขนส่ง R.C. MANHOLE TYPE D FOR R.C.P. DIA. ๑.๒๐ M. (ไม่รวมฝาปิด) จำนวน ๖๖ บ่อ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม. ๒๑๕+๗๓๕ - กม. ๒๑๖+๖๐๐ และ ระหว่าง กม. ๒๑๙+๙๐๐ - กม. ๒๒๑+๑๓๕ รวมระยะทาง ๒.๑๐๐ กม. 15/11/2562 15/11/2562 - ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
13 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้า (Grass Cutting and Clearing) และทำการเก็บเศษหญ้า, ขยะ พร้อมขนทิ้ง ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง ที่ กม.๓๖+๐๐๐ - กม.๖๕+๓๒๕ ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน ๙,๑๗๗,๓๙๙.๐๐ ตร.ม. 14/11/2562 14/11/2562 ว.63-022 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
14 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้า (Grass Cutting and Clearing) และทำการเก็บเศษหญ้า, ขยะ พร้อมขนทิ้ง ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน บางปะอิน - คลองพระยาสุเรนทร์ ที่ กม.๐+๐๐๐ - กม.๓๖+๐๐๐ ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน ๘,๙๑๗,๖๕๖.๐๐ ตร.ม. 14/11/2562 14/11/2562 ว.63-021 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
15 ซื้อวัสดุดินถมคันทาง จำนวน ๘๐,๒๘๙ ลบ.ม. (หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ช่วงที่ ๒ ระหว่าง กม. ๒๑๙+๙๐๐ - กม. ๒๒๑+๑๓๕ หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด 14/11/2562 14/11/2562 - ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,650 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358