ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ประกวดราคาซิ้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (เครื่องยนต์ 4 จังหวะ) จำนวน 1,352 เครื่อง 17/09/2562 17/09/2562 eb1/......../2563 กองการพัสดุ
2 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน - อุ้มผาง ระหว่าง กม.147+125 - กม.147+145 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/09/2562 17/09/2562 ตก.2/e37/2562 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ที่ กม.148+800 17/09/2562 17/09/2562 ตก.2/e36/2562 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
4 ซื้อรถยก ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ตัน จำนวน 4 คัน 17/09/2562 17/09/2562 eb2-2/......./2563 กองการพัสดุ
5 ซื้อกล้องระดับและกล้องสำรวจแบบประเมินผลรวม จำนวน 2 รายการ 17/09/2562 16/09/2562 62097365890 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
6 ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน (เครื่องยนต์ 4 จังหวะ) จำนวน 457 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/09/2562 16/09/2562 62097292040 กองการพัสดุ
7 โครงการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยดูดซับแรงปะทะที่บริเวณช่องเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง 16/09/2562 16/09/2562 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
8 จ้างก่อสร้างงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข 302 ตอน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สี่แยกแคราย ปริมาณงาน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/09/2562 13/09/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
9 จ้างก่อสร้างงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข 302 ตอน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สี่แยกแคราย ปริมาณงาน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/09/2562 13/09/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
10 จ้างก่อสร้างงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข 302 ตอน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สี่แยกแคราย ปริมาณงาน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/09/2562 13/09/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
11 จ้างก่อสร้างงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ทางแยกต่างระดับอยุธยา-อยุธยา ปริมาณงาน 3 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/09/2562 13/09/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
12 จ้างก่อสร้างงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข 336 ตอน ทางแยกต่างระดับลาดพร้าว ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/09/2562 13/09/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
13 จ้างก่อสร้างงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยก คปอ. - สนามกีฬาธูปเตมีย์ ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/09/2562 13/09/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
14 จ้างก่อสร้างงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คันนายาว - แยกเข้ามีนบุรี ปริมาณงาน 3 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/09/2562 13/09/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
15 ซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า พร้อมใบมีดดันดินแบบปรับเลื่อนได้ จำนวน 9 คัน 12/09/2562 12/09/2562 eb2-2/..../2563 กองการพัสดุ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,516 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358