ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน
1 ประกวดราคาซื้อสะพานเหล็กแบบถอดประกอบได้ ชนิด SSR. (Single Single Reinforced) ความยาว 100 ฟุต จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/11/2561 19/11/2561 e-สพ.1/18/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1(พิจิตร)
2 จ้างเหมาตัดหินแข็ง (HARD ROCK EXCAVATION) ปริมาณงาน 2,000 ลูกบาศก์เมตร (แน่น) ระหว่าง กม.412+900 - กม.413+800 (ทล.11) และ กม.55+900 - กม.57+612.500 (ทล.1023) โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)508 19/11/2561 19/11/2561 eb-ศลป. /2562 ศูนย์สร้างทางลําปาง
3 ประกวดราคาซื้อวัสดุหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) ปริมาณงาน 3,157 ลูกบาศก์เมตร (หลวม) ณ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1225 สายภูแยง – ปางช้าง – นาบัว ระหว่าง กม.13+800–กม.15+000 โดยกองรายทางหรือกองสต๊อกไฟล์ตามจุดที่กำหนด 19/11/2561 19/11/2561 eb-ศลป. /2562 ศูนย์สร้างทางลําปาง
4 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าและทำความสะอาดเก็บขยะในสายทาง (Grass Cutting and Clearing) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน หนองขาม - พัทยา, ทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง ระหว่าง กม.๙๘+๖๔๔ - กม.๑๒๕+๘๖๕, กม.๐+๐๐๐ - กม.๘+๐๙๑ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงานรวม ๕,๘๒๘,๙๐๐.๐๐ ตร.ม. 19/11/2561 19/11/2561 ว.040-62 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
5 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าและทำความสะอาดเก็บขยะในสายทาง (Grass Cutting and Clearing) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน หนองรี - หนองขาม และตอน ทางต่างระดับหนองข้างคอก - ทางต่างระดับคีรี ระหว่าง กม.๗๓+๐๐๐ - กม.๙๘+๖๔๔, กม.๐+๐๐๐ - กม.๓+๗๒๘ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงานรวม ๕,๘๙๖,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. 19/11/2561 19/11/2561 ว.039-62 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
6 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าและทำความสะอาดเก็บขยะในสายทาง (Grass Cutting and Clearing) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน บางปะกง - หนองรี, ทางต่างระดับบางวัว - ทางต่างระดับบางควาย ระหว่าง กม.๓๕+๐๐๐ - กม.๗๓+๐๐๐., กม.๐+๐๐๐ - กม.๔+๐๐๐ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงานรวม ๑๕,๗๐๖,๙๐๐.๐๐ ตร.ม. 19/11/2561 19/11/2561 ว.038-62 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
7 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2562 จ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา-จอมบึง ระหว่าง กม.22+500-กม.84+000 ปริมาณงาน 61.500 กม. 16/11/2561 16/11/2561 - แขวงทางหลวงราชบุรี
8 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน น้ำดุก-ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.368+875 - กม.371++500 16/11/2561 16/11/2561 คค06122(ม.2)/2/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
9 โครงการการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมจัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว 3 ภาษา สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 12/11/2561 16/11/2561 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
10 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยซำมะคาว - ร่องแซง ระหว่าง กม.448+100 - กม.460+595 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง - หนองแก ระหว่าง กม.460+595 - กม.492+269 และ ทางหลววงหมายเลข 12 ตอนหนองแก - บ้านฝาง ระหว่าง กม.494+269-กม.533+400 15/11/2561 15/11/2561 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
11 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยซำมะคาว - ร่องแซง ระหว่าง กม.448+100 - กม.460+595 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง - หนองแก ระหว่าง กม.460+595 - กม.492+269 และ ทางหลววงหมายเลข 12 ตอนหนองแก - บ้านฝาง ระหว่าง กม.494+269-กม.533+400 15/11/2561 15/11/2561 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน SURFACE COURSES ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.82+700 - กม.86+400 15/11/2561 15/11/2561 ศกจ.(พ.1)/eb.19/2562 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
13 ทดสอบ 15/11/2561 15/11/2561 ทดสอบ แขวงทางหลวงราชบุรี
14 ทดสอบ 15/11/2561 15/11/2561 ทดสอบ แขวงทางหลวงราชบุรี
15 งานแก้ไขและป้องกันและน้ำท่วมทาง ในทางหลวงหมายเลข 1024 ตอน สวนเขื่อน - ปากห้วยอ้อย ระหว่าง กม.16+625 - กม.17+525 15/11/2561 15/11/2561 531/62/02 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 126 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358