ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2562 งานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 2125 ตอน บ้านไฮ - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.35+235 และทางหลวงหมายเลข 2360 ตอน หนองบาง - น้ำเกลี้ยง ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+330 ปริมาณงาน 2 แห่ง 16/01/2562 16/01/2562 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2 งานจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม. 2+300 – กม.4+800 ปริมาณงาน 2.500 กม. 16/01/2562 16/01/2562 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
3 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงกระบี่ เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวนรวม 1,180 ต้น 16/01/2562 16/01/2562 28/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการ งานก่อสร้างกำแพงกันดิน ทางหลวงหมายเลข 1356 ตอนควบคุม 0102 ตอน กิ่วกาญจน์ - เชียงของ ระหว่าง กม.84+400 - กม.84+800(RT) ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/01/2562 16/01/2562 e-bidding/ค.TOR/40/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
5 การจ้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1208 ต้น 11/01/2562 16/01/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
6 งานจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด – ยางเฌอ ระหว่าง กม. 4+230 – กม.8+500 ปริมาณงาน 4.270 กม. 06/12/2561 16/01/2562 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
7 งานจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด – ยางเฌอ ระหว่าง กม. 4+230 – กม.8+500 ปริมาณงาน 4.270 กม. 06/12/2561 16/01/2562 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
8 จ้างก่อสร้างจ้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,169 ต้น 16/01/2562 15/01/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
9 โครงการส่งเสริมการใช้การใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 เพื่อผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,168 ต้น 15/01/2562 15/01/2562 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
10 จ้างเหมาทำงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ปริมาณงาน 9 แห่ง ( 1,170 ต้น ) 15/01/2562 15/01/2562 คค 06052/พ.1/e/32/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
11 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0900 ตอน อุโมงค์ – กองบิน 41 ระหว่าง กม.551+600 – กม.563+984 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 6 รายการ 15/01/2562 15/01/2562 ชม.2/eb./ 31 /2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
12 งานจ้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสุโขทัย เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งเสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,173 ต้น 15/01/2562 15/01/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
13 จ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 งานโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 1 ระหว่าง กม.277+560-กม.279+860 (เป็นตอนๆ) 15/01/2562 15/01/2562 คค 06052/พ.1/e/31/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
14 จ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 งานโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 2157 ตอนควบคุม 0101 ตอน ขุขันธ์-แยกโคกตาล ระหว่าง กม.5+000-กม.5+945 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/01/2562 15/01/2562 คค 06052/พ.1/e/30/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
15 จ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 งานโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 2157 ตอนควบคุม 0101 ตอน ขุขันธ์-แยกโคกตาล ระหว่าง กม.5+000-กม.5+945 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/01/2562 15/01/2562 คค 06052/พ.1/e/30/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 604 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358