ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ซื้อเหล็กเส้นข้ออ้อย จำนวน 3 รายการ 16/07/2562 15/07/2562 62077294368 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
2 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนเส้นทางจังหวัดปทุมธานี ทางหลวงหมายเลข 307 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางคูวัด – แยกปทุมวิไล ระหว่าง กม.4+200 – กม.6+700 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/07/2562 15/07/2562 แขวงทางหลวงปทุมธานี
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/07/2562 15/07/2562 สท.1/-/2562 สำนักก่อสร้างทางที่ 1
4 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบและอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข3221ตอนควบคุม0100 ตอน อุทัยธานี-ทัพทัน ระหว่าง กม.1+188-กม.2+578 (เป็นแห่งๆ)ปริมาณงาน 1.150 กม. 15/07/2562 15/07/2562 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
5 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบและอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านไร่ - การุ้ง ระหว่าง กม.105+845 - กม.106+730 RT. ปริมาณงาน 0.885 กม. 15/07/2562 15/07/2562 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
6 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2562 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ งานปรับปรุงรั้วคอนกรีต สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) 12/07/2562 12/07/2562 สทล.5.1/2154/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 5
7 งานจ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มศักยภาพความปลอดภัยสถานที่สาธารณะจุดเสี่ยงของจังหวัดเลย กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิด HIGH MAST ขนาดเสาสูง 15.00 เมตร ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม.346+456-กม.346+556 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/07/2562 12/07/2562 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
8 งานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพานและโครงสร้าง (Major Repair of Highway Structure) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง กม.๔๒+๔๐๐ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (บริเวณสะพานต่างระดับรามอินทรา) ปริมาณงานรวม ๑ แห่ง 11/07/2562 11/07/2562 ว.62-083 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
9 จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 33100 ตามแบบ Plan & Profile และรูปตัดคันทางตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอน ลำภูรา-ตรัง ที่ กม.1103+465 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/07/2562 11/07/2562 - แขวงทางหลวงตรัง
10 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุมที่ ๐๓๐๒ ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๑๑+๕๓๐ - กม.๒๑๒+๑๐๐ ปริมาณงาน ๐.๕๗๐ กม. 11/07/2562 11/07/2562 สทล.9 ขท.สุรินทร์.1/พ.1/38/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
11 งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ โดยทำการวางท่อ และบ่อพัก ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 ในทางหลวงหมายเลข 3502 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนไร่ – อ่างเก็บน้ำกระเสียว ระหว่าง กม.31+465 – กม.32+035 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 11/07/2562 11/07/2562 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
12 โครงการจัดทำหนังสือที่ระลึกสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย / ตองยิน แห่งที่ 2 10/07/2562 10/07/2562 สำนักงานเลขานุการกรม
13 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำ โดยทำการวางท่อ และบ่อพัก ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 ในทางหลวงหมายเลข 3365 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามชุก – หนองอีพัง ระหว่าง กม.20+510 – กม.20+980 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 0.470 กม. 10/07/2562 10/07/2562 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
14 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอน คันนายาว - แยกเข้ามีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/07/2562 10/07/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
15 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร และขนส่ง ในทางหลวงหมายเลข ๔๒๐๔ ตอน ไสไทย-สุสานหอย ๗๕ ล้านปี ระหว่าง กม.๔+๗๓๐-กม.๕+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง รวมงาน ๓๐ รายการ 10/07/2562 10/07/2562 32/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,258 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358