ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 3087 (แยกเขางู) จ.ราชบุรี 1 แห่ง 580,000,000.00 17/04/2568 - สำนักก่อสร้างสะพาน
2 โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าเเละการลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมพัฒนาทางหลวงหมายเลข 3261 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองเสือ - ปากคลอง 13 ระหว่าง กม.22+000 - กม.26+000 ต.หนองโรง อ.หนองเเค จ.สระบุรี 20,000,000.00 15/01/2564 คค.06127/พ.1/ 18 /2564 ลว.15 มกราคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
3 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงและขยายถนนเพื่อพัฒนาเมืองสิงห์บุรี เชื่อมโยงสู่ค่ายบางระจันทางหลวงหมายเลข369ตอนทางเลี่ยงเมืองสิงห์บุรีระหว่างกม.0+200-กม.1+380(RT)ตำบลต้นโพธิ์อำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี 24,000,000.00 15/01/2564 คค.06127/พ.1/ 16 /2564 ลว.15 มกราคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
4 ซื้อวัสดุลูกรังรองพื้นทาง จำนวน 18,128 ลบ.ม. (หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ระหว่าง กม. 62+175 - กม. 64+875 ช่วงที่ 2 ระยะทาง 2.700 กม. 2,809,840.00 15/01/2564 - ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
5 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุม 0101 ตอน โพนพิสัย – โนนต้อง ระหว่าง กม.29+500 - กม.36+700 LT.,RT. เป็นช่วงๆ ระยะทาง 7.200 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,536 ม.) 5,000,000.00 14/01/2564 - แขวงทางหลวงหนองคาย
6 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน หนองบัว-ท่าบ่อ ระหว่าง กม.22+850 - กม.23+500 ระยะทาง 0.650 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 8,500,000.00 14/01/2564 - แขวงทางหลวงหนองคาย
7 งานซื้อวัสดุลูกรังรองพื้นทาง จำนวน 11,960 ลบ.ม. (หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม. 222+300 - กม. 224+200 ระยะทาง 1.900 กม. 1,853,800.00 14/01/2564 - ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
8 งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ขยายถนนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสัญจรสู่วัดพิกุลทอง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนไชโย -ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ระหว่างกม.83+300 - กม.84+300 ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 25,000,000.00 14/01/2564 คค.06127/พ.1/24/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
9 งานจัดซื้อราวกันอันตราย จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี- เหมืองแพร่ 3,111,979.00 14/01/2564 คค 06114.2/eb./2564 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
10 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมย่อยงานขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนไชโย-ทางแยกวัดสว่างอาราณ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.85+720 - กม.87+920 ชุมชนบ้านหัวป่า ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 49,400,000.00 14/01/2564 คค.06127/พ.1/12/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
11 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยว (ป้าย ถนน สภาพอาคาร) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ระหว่าง กม.139+800 - กม.140+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 7,000,000.00 14/01/2564 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
12 งานซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ โดยขนส่งกองรายทาง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ระหว่าง กม. 12+719 - กม. 17+500 14,183,248.00 14/01/2564 - ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
13 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าสงสว่าง (Repair of Road Lighting) ปรับปรุงสายไฟฟ้าใต้ดิน ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน บางปะกง - หนองรี ระหว่าง กม.๕๐+๐๐๐ - กม.๖๔+๕๐๐ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑๖ แห่ง 10,000,000.00 14/01/2564 ว.64-088 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
14 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟกิ่งเดี่ยวเพิ่มเติม) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน บางปะกง - หนองรี ระหว่าง กม.๓๕+๐๐๐ - กม.๗๓+๐๐๐ ที่เข้าออก Service Area และที่จอดรถฉุกเฉิน (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๙๒ ต้น 4,800,000.00 14/01/2564 ว.64-087 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
15 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงราวอันตราย (เสริม Blockout และเปลี่ยนแผ่นที่ชำรุด) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน หนองรี - หนองขาม ที่ กม.๗๕+๑๐๐ - กม.๘๖+๕๐๐ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๘,๑๑๒.๐๐ เมตร 6,398,950.00 14/01/2564 ว.64-086 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 10,356 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358