ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 3087 (แยกเขางู) จ.ราชบุรี 1 แห่ง 580,000,000.00 17/04/2568 - สำนักก่อสร้างสะพาน
2 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างปรับปรุงกำแพงรั้วลูกกรง เพื่อความปลอดภัยในการควบคุมการ เข้า - ออก ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน หนองขาม - พลา ระหว่าง กม.๑๑๙+๐๐๐ - กม.๑๔๗+๐๗๕ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) และ กม.๑๔๘+๐๒๕ - กม.๑๔๙+๘๕๕ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๗๑๐.๐๐ เมตร 4,500,000.00 03/07/2563 ว.63-135 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
3 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.10+098 - กม.10+122 ปริมาณงาน 1 แห่ง 1,389,000.00 01/07/2563 - แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
4 งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ฯ จำนวน 2 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ - สาหร่าย (ด้านขวาทาง) ที่ กม.56+542 (RT.) 974,400.00 29/06/2563 eb-สพ.2/สส.(พ).3/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
5 งานซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 7 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ - สาหร่าย (ด้านขวาทาง) ที่ กม.56+542 (RT.) 1,726,430.00 29/06/2563 eb-สพ.2/สส.(พ).2/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
6 งานซื้อลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง ชนิดลวด 7 เส้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ประเภทผ่อนคลายต่ำ GRADE 1860 ตามมาตรฐาน มอก.420-2540 (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ - สาหร่าย (ด้านขวาทาง) ที่ กม.56+542 (RT.) 590,400.00 29/06/2563 eb-สพ.2/สส.(พ).1/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
7 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 7 รายการ เพื่อฟิ้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนควบคุม 0102 ตอน ชนแดน - ดงขุย ระหว่าง กม.42+000 - กม.46+100 (เป็นช่วงๆ) 19,068,383.00 29/06/2563 คค 06114.2/eb./2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
8 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 1290 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สาย - กิ่วกาญจน์ ระหว่าง กม.34+500 - กม.36+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 2,505,000.00 29/06/2563 e-bidding/ค.TOR/29/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
9 งานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง จำนวน 2 รายการ ระหว่าง กม.3+950-กม.5+100 ณ โครงการทางหลวงหมายเลข 127 ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 2,155,250.00 26/06/2563 eb.-ศลป...../2563 ศูนย์สร้างทางลําปาง
10 งานจ้างทำการทุบรื้อโครงสร้างสะพาน คสล.เดิม จำนวน ๑ LS. โครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,677,957.00 26/06/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
11 งานจ้างทำการขนส่ง-ส่งและติดตั้งคาน I-Girder ขนาดความยาว ๓๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๒ คาน โครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๙ ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 572,000.00 26/06/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
12 งานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนเข็กน้อย - แยกอาเซียน ระหว่าง กม.๓๓๕+๑๕๐ - กม.๓๓๕+๑๘๐ (RT) 5,000,000.00 26/06/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
13 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม 0200 ตอน กิ่วพร้าว - เชียงแสน ระหว่าง กม.25+800 - กม.29+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 680,000.00 26/06/2563 e-bidding/ค.TOR/28/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักพังงา ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน อ่าวเคย - บางนายสี จ.พังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 259,461,000.00 25/06/2563 สคน.2/ผ./376/63 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
15 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณบ้านหนองกี่ (ขาเข้าและขาออก) จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง 280,000,000.00 25/06/2563 - สำนักก่อสร้างสะพาน
แสดง 1 ถึง 15 จาก 5,865 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358