ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 3087 (แยกเขางู) จ.ราชบุรี 1 แห่ง 580,000,000.00 17/04/2568 - สำนักก่อสร้างสะพาน
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองเชียงของ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,100,000,000.00 19/04/2564 สท.1/-/2564 สำนักก่อสร้างทางที่ 1
3 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ สายทางเลี่ยงเมืองจักราช จ.นครราชสีมา 290,000,000.00 19/04/2564 - สำนักก่อสร้างสะพาน
4 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0201 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 2 ที่ กม.26+363 คลอง 11 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 650 SQ.M. 3,000,000.00 16/04/2564 - แขวงทางหลวงนครนายก
5 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0201 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 1 ที่ กม.23+769 คลอง 10 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 600 SQ.M. 3,000,000.00 16/04/2564 - แขวงทางหลวงนครนายก
6 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 26200 งานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ ทางหลวงหมายเลข 2259 ตอน เสลภูมิ - คำโพนสูง ตอน 2 ที่ กม.9+719 9,900,000.00 16/04/2564 สทล.8 ขท.ยโสธร.1/พ.1/187/2564 แขวงทางหลวงยโสธร
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3260 สาย บ.มะขามล้ม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 312,903,000.00 09/04/2564 สท.1/-/2564 สำนักก่อสร้างทางที่ 1
8 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจร กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0101 ตอน กาฬสินธุ์ - บ้านหลุบ ที่ กม.3+241 ปริมาณงาน 1 แห่ง 1,999,000.00 09/04/2564 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
9 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน BARRIER CURB AND GUTTER WIDTH ๐.๗๐ M. จำนวน ๑๒ รายการ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.๙๐+๔๐๐ - กม.๙๕+๑๑๐ (๔ ช่องจราจรผ่านทางรถไฟ เว้นช่วงทางรถไฟ ๗.๐๐ ม.) 6,221,595.00 09/04/2564 ศกจ.(พ.1)/eb.21/2564 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
10 จ้างก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ที่ กม.12+000 (LT,RT) 13,127,372.00 08/04/2564 e-สพ.1/บล/67/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
11 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 315 ตอน ฉะเชิงเทรา - หัวไผ่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+190 ปริมาณงาน 1 แห่ง 66,700,000.00 08/04/2564 ทล.14/eb/40/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 14
12 งานจ้างเหมาติดตั้งระบบป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (VMS) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และหมายเลข 9 92,800,000.00 05/04/2564 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
13 งานปรับปรุงกายภาพพร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยด้านการจราจร เพื่อรองรับการเปิดช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) บริเวณสถานที่บริการทางหลวง (Service Area) กม.49 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 30,000,000.00 05/04/2564 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
14 ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน วังหม้อพัฒนา-สำเภาทอง ระหว่าง กม.๒+๐๐๐-กม.๒+๙๐๐ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 10,913,300.00 05/04/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
15 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 33300 โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1270 ตอน กองลอย - แม่แฮใต้ ระหว่าง กม.40+000 - กม.44+000 (เป็นช่วง ๆ) 2,486,000.00 02/04/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 10,803 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358