ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 จ้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักเก้าเลี้ยว (ขาเข้า) จ.นครสวรรค์ สถานีตรวจสอบน้ำหนักชัยบาดาล (ขาเข้า) จ.ลพบุรี สถานีตรวจสอบน้ำหนักบรรพตพิสัย (ขาเข้า) จ.นครสวรรค์ สถานีตรวจสอบน้ำหนักวิเชียรบุรี (ขาเข้า) จ.เพชรบูรณ์ 17/01/2563 17/01/2563 สคน.1/พ./33 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
2 ประกวดราคาจ้างงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบอำนวยความปลอดภัยของสถานีตรวจสอบน้ำหนักนครชัยศรี (ขาเข้า) จ.นครปฐม 17/01/2563 17/01/2563 สคน.1/พ./32 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
3 จ้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักกำแพงเพชร (ขาเข้า) จ.กำแพงเพชร สถานีตรวจสอบน้ำหนักกำแพงเพชร (ขาออก) จ.กำแพงเพชร สถานีตรวจสอบน้ำหนักแม่ใจ (ขาเข้า) จ.พะเยา 17/01/2563 17/01/2563 สคน.1/พ./31 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
4 ซื้อลวดเหล็กอัดแรงตีเกลียว จำนวน 16 ตัน เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ที่ กม.6+123 17/01/2563 17/01/2563 e-สพ.1/คน/9/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
5 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ที่ กม.6+123 17/01/2563 17/01/2563 e-สพ.1/คน/8/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
6 งานจัดซื้อแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปขนาด ๐.๓๕ x ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๒,๓๐๐ ตร.ม. เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๙ ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/01/2563 17/01/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
7 ประกวดราคาซื้อวัสดุลูกรังรองพื้นทาง (Soil Aggregate Subbase) ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.205/2532 ปริมาณงาน 13,440 ลบ.ม.(หลวม) ณ โครงการทางหลวงหมายเลข 1225 ตอน ภูแยง-ปางช้าง-นาบัว ตอน 2 ระหว่าง กม.13+000-กม.13+800 และ กม.15+000-กม.19+200 17/01/2563 17/01/2563 eb.-ศลป...../2563 ศูนย์สร้างทางลําปาง
8 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง (ช่วงที่ 2) 16/01/2563 16/01/2563 คค 06114.2/eb./2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
9 จ้างงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบอำนวยความปลอดภัยของสถานีตรวจสอบน้ำหนักแก่งคอย (ขาเข้า) จ.สระบุรี สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองแค (ขาเข้า) จ.สระบุรี 16/01/2563 16/01/2563 สคน.1/พ./29 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
10 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง (ช่วงที่ 1) 16/01/2563 16/01/2563 คค 06114.2/eb./2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
11 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 1) 16/01/2563 16/01/2563 คค 06114.2/eb./2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
12 ประกวดราคาซื้อวัสดุลูกรังรองพื้นทาง (Soil Aggregate Subbase) ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.205/2532 ปริมาณงาน 8,619 ลบ.ม.(หลวม) ณ โครงการทางหลวงหมายเลข 127 ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 ระหว่าง กม.3+950-กม.5+100 16/01/2563 16/01/2563 eb.-ศลป...../2563 ศูนย์สร้างทางลําปาง
13 ประกวดราคาซื้อวัสดุคัดเลือก "ก" (Selected Material 'A') ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.208/2532 ปริมาณงาน 7,126 ลบ.ม.(หลวม) ณ โครงการทางหลวงหมายเลข 127 ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 ระหว่าง กม.3+950-กม.5+100 16/01/2563 16/01/2563 eb.-ศลป...../2563 ศูนย์สร้างทางลําปาง
14 ประกวดราคาซื้องานซื้อวัสดุทรายถมคันทาง (Sand Embankment) ตามมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.103/2532 ปริมาณงาน 1,232 ลูกบาศก์เมตร (หลวม) ณ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 127 ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 ระหว่าง กม.3+950 - กม.5+100 โดยกองรายทางหรือกองสต๊อกไพล์ตามจุดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/01/2563 16/01/2563 eb-ศลป. /2563 ศูนย์สร้างทางลําปาง
15 ประกวดราคาซื้อวัสดุดินถมคันทาง (Earth Embankment ,New Material) ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.102/2532 ปริมาณงาน 68,333 ลบ.ม.(หลวม) ณ โครงการทางหลวงหมายเลข 127 ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 ระหว่าง กม.3+950-กม.5+100 16/01/2563 16/01/2563 eb.-ศลป...../2563 ศูนย์สร้างทางลําปาง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,887 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358