ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ปากสวย-น้ำเป ระหว่าง กม.43+960-กม.44+894 ปริมาณงาน 1 แห่ง (e14) 35,000,000.00 21/09/2565 e 06119/พ.5.1/14/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
2 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0302 ตอน ท่าอุเทน-ท่าควาย ระหว่าง กม.305+630-กม.306+135 (LT.) และ กม.307+477-กม.308+236 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.264 กม.) (e13) 21,000,000.00 21/09/2565 e 06119/พ.5.1/13/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
3 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2346 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ดอนเชียงบาน-นาหว้า ระหว่าง กม.19+000-กม.23+600,กม.24+119-กม.25+200 ปริมาณงาน 2 แห่ง (e12) 40,000,000.00 21/09/2565 e 06119/พ.5.1/12/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
4 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากสวย-น้ำเป ตอน 2 ระหว่าง กม.51+645-กม.53+688 RT. ปริมาณงาน 21,237 ตร.ม. (ทางตรง 19,950 ตร.ม. ส่วนขยาย 1,287 ตร.ม.) (e11) 25,200,000.00 21/09/2565 e 06119/พ.5.1/11/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
5 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากสวย-น้ำเป ตอน 1 ระหว่าง กม.41+050-กม.42+355 ปริมาณงาน 24,795 ตร.ม. (ทางตรง 24,795 ตร.ม. ส่วนขยาย-ตร.ม.) (e10) 24,700,000.00 21/09/2565 e 06119/พ.5.1/10/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
6 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2266 ตอน ศรีเชียงใหม่-ห้วยทอน ระหว่าง กม.7+700-กม.11+150 และ กม.11+700-กม.12+800 (รวมปรับปรุงบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 2 แห่ง (e9) 30,000,000.00 21/09/2565 e 06119/พ.5.1/9/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
7 งานจ้างเหมาทำกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2379 ตอน เจริญศิลป์-กุดนาขาม ระหว่าง กม.0+000-กม.2+000 (รวมปรับปรุงบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง (e8) 25,000,000.00 21/09/2565 e 06119/พ.5.1/8/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
8 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองกา-คำตากล้า ระหว่าง กม.84+450-86+620 ปริมาณงาน 1 แห่ง (e7) 25,000,000.00 20/09/2565 e 06119/พ.5.1/7/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
9 งานจ้างเหมาทำกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน บ้านผาสุก-วาริชภูมิ-พังโคน ระหว่าง กม.157+245-กม.158+500 (รวมปรับปรุงบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง (e6) 30,000,000.00 20/09/2565 e 06119/พ.5.1/6/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
10 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0302 ตอน สว่างแดนดิน-สูงเนิน ระหว่าง กม.110+400-กม.113+480 LT. (มีสะพาน 3 แห่ง รวมยาว 75 เมตร) ระยะทางดำเนินการ 3.080 กม. ปริมาณงาน 33,737 ตร.ม.(ทางตรง 31,776 ตร.ม.) (e5) 30,000,000.00 20/09/2565 e 06119/พ.5.1/5/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
11 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง-เหล่าหลวง ตอน 2 ระหว่าง กม.7+764-กม.15+525 ปริมาณงาน 63,171 ตร.ม. (ทางตรง 62,296 ตร.ม., ส่วนขยาย 875 ตร.ม.) (e4) 28,500,000.00 20/09/2565 e 06119/พ.5.1/4/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
12 งานจ้างเหมาทำโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0402 ตอน นาโพธิ์-ห้วยสะแบก ระหว่าง กม.480+610-กม.481+733 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.123 กม.) (e3) 25,000,000.00 20/09/2565 e 06119/พ.5.1/3/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
13 งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุมที่ 0301 ตอน สมเด็จ-สร้างค้อ ระหว่าง กม.97+300-กม.99+560 ปริมาณงาน 1 แห่ง (e2) 30,000,000.00 20/09/2565 e 06119/พ.5.1/2/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
14 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ.สกลนคร ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ธาตุนาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (e1) 3,000,000.00 20/09/2565 e 06119/พ.5.1/1/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
15 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 1,200,000.00 14/09/2565 คค 06042/พ.1/EB/3/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 14,440 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.