ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0401 ตอนเขาหินซ้อน - ลาดตะเคียน ระหว่าง กม.137+991 - กม.138+091 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2562 25/03/2562 - แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
2 จ้างเหมาทำการงานขุดซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 362 ตอนควบคุม 0101 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ที่ กม.9+288 (บริเวณใต้สะพานแพะโคก) 25/03/2562 25/03/2562 สบ.(E)/15/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
3 จ้างก่อสร้างติดตั้งไฟสัญญาณจราจร 25/03/2562 25/03/2562 พ.5.1/112 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
4 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน รหัส 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง ระหว่าง กม.6+200 - กม.28+476 (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข 1184 ตอน แม่อาว - ดอนมูล ระหว่าง กม.20+660 - กม.34+475 ปริมาณงาน 2 แห่ง (1,800 อัน) 25/03/2562 25/03/2562 - แขวงทางหลวงลำพูน
5 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุมที่ 0201 ตอน นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู ที่ กม.40+035 25/03/2562 25/03/2562 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
6 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ความสูง 9.00 ม. ตามมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ DWG.NO.EE-101-105 ชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์ – ทรัพย์ทวี ระหว่าง กม.37+330 – กม.38+905 (EB) ปริมาณงาน 46 ต้น 25/03/2562 25/03/2562 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
7 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองท่อม-นาวง ที่ กม.๑๐๒๓+๘๐๐ (โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา) , ที่ กม.๑๐๓๒+๔๐๐ (โรงเรียนบ้านห้วยลึก) และที่ กม.๑๐๓๙+๓๘๐ (โรงเรียนบ้านพรุพี) ปริมาณงานรวม ๓ แห่ง 25/03/2562 25/03/2562 31/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
8 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนือ - ขุนตาน ระหว่าง กม.493+378 - กม.494+210 22/03/2562 22/03/2562 ลป.1(b)/31/2562 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
9 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้-ม่วงโตน-ท่าจักร-อุโมงค์ ระหว่าง กม.55+000 - กม.150+125 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,000 อัน) 22/03/2562 22/03/2562 - แขวงทางหลวงลำพูน
10 งานจ้างผลิตและขนส่ง CABLE TROUGH (ONLY TROUGH) ปริมาณงาน 7,000 เมตร เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย สาย กรุงเทพ - นครราชสีมา 22/03/2562 22/03/2562 คค 06114.2/eb./2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
11 จ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ.2562 รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางสาย 11 ตอน สากเหล็ก-กกไม้แดง, ตอนบ้านป่า-นาอิน, ทางสาย 1115 ตอน น้อยซุ้มขี้เหล็ก-บ้านมุง, ทางสาย 1344 ตอน น้อยซุ้มขี้เหล็ก-คลองตาลัด ปริมาณงาน 581.00 ม. 22/03/2562 22/03/2562 สทล.5 ขท.พิษณุโลกที่ 2(วังทอง)/2.1/3/373/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
12 งานจ้างเหมาทำการ งานก่อสร้างโรงซ่อมเครื่องจักรกล แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1356 ตอน ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ ตอน 4 ที่ กม.1+600 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 22/03/2562 22/03/2562 e-bidding/ค.TOR/51/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1402 ตอน สันทรายหลวง - บ้านเด่น ระหว่าง กม.932+350 - กม.932+550 และทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1403 ตอน บ้านเด่น - แม่คำ ระหว่าง กม.960+450 - กม.960+500 ปริมาณงาน 2 แห่ง 22/03/2562 22/03/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1402 ตอน สันทรายหลวง - บ้านเด่น ระหว่าง กม.932+500 - กม.933+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/03/2562 22/03/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
15 งานจัดซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป และไม้อัดยาง จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ ตอน ท่ามะกา - แสนตอ 22/03/2562 22/03/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 971 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358