ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 3087 (แยกเขางู) จ.ราชบุรี 1 แห่ง 580,000,000.00 17/04/2568 - สำนักก่อสร้างสะพาน
2 ซื้อรถบดสั่นสะเทือนล้อหน้าเหล็กล้อหลังยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน จำนวน 18 คัน 41,400,000.00 28/09/2563 eb2-2/.../2564 กองการพัสดุ
3 โครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกล สำหรับจ้างผลิตรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ แบบติดเครื่องยกแขนตรง (Telescopic) ขนาดไม่น้อยกว่า 7.0 ตัน-เมตร พร้อมกระเช้างานไฟฟ้า จำนวน 18 คัน 17,100,000.00 28/09/2563 eb/งท/1/64 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
4 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0201 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 2 ที่กม.26+363 คลอง 11 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 600 SQ.M. 3,000,000.00 25/09/2563 นย./e/16/2563 แขวงทางหลวงนครนายก
5 งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ 24,313,039.94 25/09/2563 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
6 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 42 คัน 35,868,000.00 25/09/2563 eb2-2/.../2564 กองการพัสดุ
7 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน หลังคาอลูมิเนียม จำนวน 169 คัน 99,879,000.00 25/09/2563 eb2-2/..../2564 กองการพัสดุ
8 งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ 6,327,703.50 25/09/2563 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
9 โครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกล สำหรับจ้างผลิตรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ แบบติดเครื่องยกแขนตรง (Telescopic) ขนาดไม่น้อยกว่า 7.0 ตัน-เมตร พร้อมกระเช้างานไฟฟ้า จำนวน 18 คัน 17,100,000.00 25/09/2563 eb/งท/1/64 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
10 งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบตรวจสอบรายได้และปรับปรุงโปรแกรมเพื่อให้รองรับตามความต้องการของผู้ใช้งาน 5,351,025.00 25/09/2563 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
11 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน ชนแดน - ดงขุย ที่ กม.47+300 ด้านซ้ายทาง พื้นที่หมวดทางหลวงชนแดน 1,700,000.00 25/09/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
12 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนสามแยกวังชมภู - ชนแดน ที่ กม.0+080 ด้านขวาทาง พื้นที่หมวดทางหลวงวังชมภู 1,200,000.00 25/09/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
13 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ที่ กม.140+050 ด้านซ้ายทาง พื้นที่แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2(บึงสามพัน) 1,200,000.00 25/09/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
14 โครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกล สำหรับจ้างผลิตรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ แบบติดเครื่องยกแขนตรง (Telescopic) ขนาดไม่น้อยกว่า 7.0 ตัน-เมตร พร้อมกระเช้างานไฟฟ้า จำนวน 18 คัน 17,100,000.00 25/09/2563 eb/งท/1/64 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
15 โครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกล สำหรับจ้างผลิตรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ แบบติดเครื่องยกแขนตรง (Telescopic) ขนาดไม่น้อยกว่า 7.0 ตัน-เมตร พร้อมกระเช้างานไฟฟ้า จำนวน 18 คัน 17,100,000.00 25/09/2563 eb/งท/1/64 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 6,092 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358