ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ – เกาะยอ ตอน 2 ที่ กม.155+413 (แยกเขาแดง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 17,255.00 ตร.ม.) จำนวน 20 รายการ 07/04/2563 07/04/2563 63047086650 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
2 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทำการจ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0202 ตอนท่าเรือ - ท่าน้ำตื้น ระหว่าง กม.48+088 - กม.49+188 และ กม.53+740 - กม.54+240 ปริมาณงาน 2 แห่ง 07/04/2563 07/04/2563 ร่างคุณลักษณะหน้าโรงเรียน กม.48 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
3 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุง ทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 407 ตอน ควนหิน – สงขลา ระหว่าง กม.23+970 – กม.24+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 20 รายการ 07/04/2563 07/04/2563 63027481890 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
4 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทำการจ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0102 ตอนท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ตอน 3 ระหว่าง กม.26+535 - กม.28+785 และ กม.35+540 - กม.37+040 ปริมาณงาน 2 แห่ง 07/04/2563 07/04/2563 ร่างคุณลักษณะหน้าโรงเรียน ต.3 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
5 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเชียงคาน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0405 ตอน ปากภู-เชียงคาน ที่ กม.394+929 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 07/04/2563 TOR แขวงทางหลวงเลยที่ 1
6 งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงปากภู ปริมาณงาน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากภู - โคกใหญ่ ที่ กม.0+298 ด้านขวาทาง ภายในบริเวณหมวดทางหลวงปากภู 07/04/2563 07/04/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
7 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงวังสะพุง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0403 ตอน โนนสว่าง-ปากปวน ที่ กม.323+979 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 07/04/2563 TOR แขวงทางหลวงเลยที่ 1
8 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทำการจ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0102 ตอนท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ตอน 1 ระหว่าง กม.8+818 - กม.9+618 และ กม.10+810 - กม.11+410 ปริมาณงาน 2 แห่ง 07/04/2563 07/04/2563 ร่างคุณลักษณะหน้าโรงเรียน ต.1 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
9 งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงภูเรือ ปริมาณงาน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0603 ตอน หนองบง - ภูสวรรค์ ที่ กม.376+834 ด้านขวาทาง ภายในบริเวณหมวดทางหลวงภูเรือ 07/04/2563 07/04/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
10 งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองหวะ-พังลา ระหว่าง กม.1273+100 – กม.1273+857 LT. และ กม.1273+525 –กม.1273+857 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 39 รายการ 07/04/2563 07/04/2563 63047082707 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
11 จ้างเหมาทำงานติดตั้งราวกันอันตราย ทล.331 ตอน เขาบายศรี - พันเสด็จนอก ระหว่าง กม.24+500 - กม.25+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 07/04/2563 ชบ.2/eb/39/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
12 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0206 ตอนท่าขนุน - เจดีย์สามองค์ ตอน 1 ระหว่าง กม.204+826 - กม.211+800, กม.213+000 - กม.220+000, กม.220+226 - กม.243+000 ปริมาณงาน 3 แห่ง 07/04/2563 07/04/2563 ร่างคุณลักษณะงานป้าย ต.1 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
13 งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เกาะยอ-ทุ่งหวัง ระหว่าง กม.166+535 – กม.166+692 LT. และระหว่าง กม.166+530 – กม.166+679 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 31 รายการ 07/04/2563 07/04/2563 63037126559 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
14 งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8 ) ปริมาณงาน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย-เหมืองแพร่ ที่ กม.1+379 ด้าน LT. ภายในแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) 07/04/2563 07/04/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
15 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล.3608 ตอน ทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง (ทางบริการด้านซ้ายทาง) ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 07/04/2563 ชบ.2/eb/40/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 5,356 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358