ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1621 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน แสนตุ้ง - บ่อไร่ ระหว่าง กม.18+106 - กม.19+075 40,000,000.00 27/03/2563 ทล.14/eb/15/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
1622 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ตอน 5 ระหว่าง กม.16+082 – กม.21+614 ทางขนานด้านขวาทาง (บริเวณไลน์ข้าง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 1,987,000.00 27/03/2563 -- แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
1623 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 315 ตอน หัวไผ่ - ชลบุรี ระหว่าง กม.40+840 - กม.42+033 30,000,000.00 27/03/2563 ทล.14/eb/16/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
1624 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3240 ตอน หนองปรือ - สำนักตะแบก ระหว่าง กม.6+475 - กม.8+760 20,000,000.00 27/03/2563 ทล.14/eb/17/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
1625 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3121 ตอน บางคล้า - แปลงยาว ระหว่าง กม.16+760 - กม.17+650 25,000,000.00 27/03/2563 ทล.14/eb/13/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
1626 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3415 ตอน สามพราน – เลียบแม่น้ำนครชัยศรี ระหว่าง กม.0+000 – กม.5+153 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 699,818.00 27/03/2563 -- แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
1627 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 3414 ตอน อ้อมน้อย – ศาลายา ระหว่าง กม.0+985 – กม.10+752 ซ้ายทาง ขวาทาง (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 5,600,000.00 27/03/2563 -- แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
1628 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 3091 ตอน อ้อมน้อย ถึง สมุทรสาคร ระหว่าง กม. 0+000 ถึง กม. 6+060 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลอ้อมน้อย ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ปริมาณงาน 16,304 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19,500,000.00 27/03/2563 สทล.13/61/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 13
1629 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน พระประแดง ถึง บางแค ระหว่าง กม. 1+460 ถึง กม. 3+390 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 3,142 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13,867,500.00 27/03/2563 สทล.13.2/ผง./2234 สำนักงานทางหลวงที่ 13
1630 ประกวดราคาซื้อ CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE ปริมาณงาน 20,490 CU.M.(LOOSE) ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.86+400 - กม.90+400 5,163,480.00 27/03/2563 ศกจ.(พ.1)/eb.11/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
1631 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 2,219,800.00 27/03/2563 eb1/......../2563 กองการพัสดุ
1632 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3191 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนิคมพัฒนา - อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ตอน 1 ระหว่าง กม.20+142 - กม.21+970 ปริมาณงาน 40,220 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 15,000,000.00 27/03/2563 - แขวงทางหลวงระยอง
1633 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง-กะเฉด ระหว่าง กม.247+394 - กม.247+884 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 14,000,000.00 27/03/2563 - แขวงทางหลวงระยอง
1634 จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3188 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าเยี่ยม-ขอนหอม ระหว่าง กม.2+800-กม.4+350 ( เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 31,410 ตร.ม. 15,000,000.00 26/03/2563 สบ.(E)/11/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
1635 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1081-0102 ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ ตอน 1 ระหว่างกม.54+840 - กม.89+900 (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) 1,992,200.00 26/03/2563 - แขวงทางหลวงน่านที่ 2
แสดง 1,621 ถึง 1,635 จาก 5,865 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358