ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1621 งานแก้ไขและป้องกันและน้ำท่วมทาง ในทางหลวงหมายเลข 1024 ตอน สวนเขื่อน - ปากห้วยอ้อย ระหว่าง กม.16+625 - กม.17+525 15/11/2561 15/11/2561 531/62/02 แขวงทางหลวงแพร่
1622 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 1152 ตอนควบคุม 0202 ตอน พญาเม็งราย - ต้าตลาด ระหว่าง กม.47+700 - กม.48+820 ปริมาณงาน 1 แห่ง กำหนดเวลาทำการ 180 วัน 15/11/2561 15/11/2561 คค 06118/พ.1/8/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
1623 จ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ Logistics และขนส่งสาธารณะในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมและระบบ Logistics เพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว งานพัฒนาทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0402 ตอนหินกอง - คลองยาง ระหว่าง กม.89+515 - กม.90+000 (รวมทางใน Interchange หินกอง) 15/11/2561 15/11/2561 งบกลุ่มจังหวัดสระบุรี แขวงทางหลวงสระบุรี
1624 งานปรับจุดเสี่ยงและบริเวณอัตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 334 ตอน แยกต่างระดับอ่างทอง - บ้านรอ ตอน 1ระหว่าง กม.2+010 - กม2+675 14/11/2561 14/11/2561 440/eb/61/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 12
1625 ปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน การุ้ง-อุทัยธานี ระหว่าง กม.147+029-กม.147+463 ปริมาณงาน 1 แห่ง (10,940 ตร.ม.) 14/11/2561 14/11/2561 440/eb/60/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 12
1626 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 115 ตอนควบคุม 0100 ตอน กำแพงเพชร - แก้วสุวรรณ ระหว่าง กม.22+200 - กม.23+300 14/11/2561 13/11/2561 tor แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
1627 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 13/11/2561 13/11/2561 533/45/44/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1628 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 งานฟื้นฟู(ภัยพิบัติ) 13/11/2561 13/11/2561 eb-สส/34/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
1629 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 งานฟื้นฟู(ภัยพิบัติ) 13/11/2561 13/11/2561 eb-สส/34/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
1630 โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชี เพื่อการบริหารจัดการ 12/11/2561 13/11/2561 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
1631 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นกลมเกลี้ยง เหล็กเส้นข้ออ้อย และลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/11/2561 12/11/2561 eb-สพ.4/23/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
1632 งานจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษา ในงานบำรุงทางประเภทงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3480 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปลักประดู่ - ถ้ำธารลอด ระหว่าง กม.0+000 - กม.40+200 (เป็นแห่งๆ) และทางหลวงหมายเลข 3086 ตอนควบคุม 0201 ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ ระหว่าง กม.54+500 - กม.81+557 (เป็นแห่งๆ) 13/11/2561 12/11/2561 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
1633 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักสายรอง รองรับการบริการประชาชนและภาคธุรกิจ งานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.4+300 - กม.6+300 (ทางขนานด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 2.000 กม. 12/11/2561 09/11/2561 - แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
1634 โครงการการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมจัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว 3 ภาษา สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 12/11/2561 08/11/2561 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1635 โครงการการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมจัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว 3 ภาษา สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 14/11/2561 08/11/2561 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 1,621 ถึง 1,635 จาก 1,788 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358