ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 เช่าโครงการจ้างเหมาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ระหว่างศูนย์ควบคุมส่วนกลาง สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะกับสถานีตรวจสอบน้ำหนัก และสถานีฯ ลูกข่ายในภูมิภาคของกรมทางหลวง 8,016,700.00 24/06/2563 สคน.1/พ./586 ลว.24 มิ.ย.63 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
17 กิจกรรมก่อสร้างอุโมงค์จุดกลับรถ ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ที่ กม.1+070 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 35,000,000.00 24/06/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
18 งานซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อม ระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง – เชิงบันไดเขาพระวิหาร ที่ กม. 51+975 และ กม.71+240 490,300.00 23/06/2563 eb-สพ.2/ภช.2/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
19 โครงการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยดูดซับแรงปะทะที่บริเวณช่องเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 38,000,000.00 23/06/2563 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
20 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๙ ตอน นครนายก - น้ำตกนางรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,129,100.00 23/06/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
21 งานจัดซื้อแผ่นเหล็กขนาด ๐.๑๕ x ๒.๐๐ x ๐.๐๑๖ ม. มอก.๑๔๗๙ ชั้นคุณภาพ SS๔๐๐ จำนวน ๑,๔๖๘ แผ่น เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๙ ตอน นครนายก - น้ำตกนางรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,614,800.00 23/06/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
22 งานจัดซื้อเหล็กเส้นกลม RB๙ SR๒๔ ยาว ๑๐.๐๐ เมตร มอก.๒๐-๒๕๕๙ จำนวน ๑๓,๒๓๙ เส้น เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๙ ตอน นครนายก - น้ำตกนางรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,125,315.00 23/06/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
23 งานจ้างเหมาตัดคันทาง จำนวน 3 รายการ งานก่อสร้างระหว่าง กม.26+450-กม.28+750 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1270 ตอน กองลอย-แม่แฮใต้ 1,464,501.50 23/06/2563 eb.-ศลป...../2563 ศูนย์สร้างทางลําปาง
24 งานจัดซื้อเหล็กรูปพรรณ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ ตอน น้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 672,000.00 22/06/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
25 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 611,856.00 22/06/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
26 งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,983,551.00 22/06/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
27 จ้างก่อสร้างงานทำระบบอัดแรงคาน I-Girder ความยาวช่วง ๒๕.๐๐ ม. จำนวน ๒๔ คาน ณ โครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,759,930.00 22/06/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
28 งานจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 334 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกต่างระดับอ่างทอง – บ้านรอ ระหว่าง กม.0+210 – กม.1+870 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1,748 ม. 3,199,000.00 22/06/2563 ร่างขอบเขตงาน แขวงทางหลวงอ่างทอง
29 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0601 ตอน สี่แยกช้างเผือก-ปัว ระหว่างกม.396+143 - กม.407+630 (เป็นช่วงๆ) 6,993,275.00 22/06/2563 - แขวงทางหลวงน่านที่ 2
30 จ้างก่อสร้างโครงการเจาะน้ำบาดาลและจัดทำประปาบริการประชาชนหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงเกาะคา 700,000.00 19/06/2563 ลป.1(b)/48/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 5,865 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358