ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 จ้างก่อสร้างงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข 302 ตอน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สี่แยกแคราย ปริมาณงาน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/09/2562 13/09/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
17 จ้างก่อสร้างงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข 302 ตอน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สี่แยกแคราย ปริมาณงาน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/09/2562 13/09/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
18 จ้างก่อสร้างงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ทางแยกต่างระดับอยุธยา-อยุธยา ปริมาณงาน 3 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/09/2562 13/09/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
19 จ้างก่อสร้างงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข 336 ตอน ทางแยกต่างระดับลาดพร้าว ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/09/2562 13/09/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
20 จ้างก่อสร้างงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยก คปอ. - สนามกีฬาธูปเตมีย์ ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/09/2562 13/09/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
21 จ้างก่อสร้างงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คันนายาว - แยกเข้ามีนบุรี ปริมาณงาน 3 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/09/2562 13/09/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
22 ซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า พร้อมใบมีดดันดินแบบปรับเลื่อนได้ จำนวน 9 คัน 12/09/2562 12/09/2562 eb2-2/..../2563 กองการพัสดุ
23 ซื้อรถขูดไสผิวถนน ความกว้างของเพลาขูดไส (DRUM) ขนาดไม่น้อยกว่า 500 มม. จำนวน 2 คัน 11/09/2562 11/09/2562 eb2-2/.../2563 กองการพัสดุ
24 ซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 400 แอมป์ ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 20 เครื่อง 11/09/2562 11/09/2562 eb1/........../2563 กองการพัสดุ
25 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบและอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข3221ตอนควบคุม0100 ตอน อุทัยธานี-ทัพทัน ระหว่าง กม.7+690-กม.8+449 ปริมาณงาน 0.759 กม 06/09/2562 05/09/2562 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
26 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านไร่ – การุ้ง ระหว่าง กม.99+044 – กม.99+548 ปริมาณงาน 0.504 กม. 06/09/2562 05/09/2562 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
27 งานเปลี่ยนทดแทนและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองอาคาร ด่านฯ บางบ่อ บางปะกง พนัสนิคม และ ทับช้าง 2 05/09/2562 05/09/2562 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
28 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๒ โครงการบูรณะโครงข่าย ทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอนท่าทอง - สวนสมบรูณ์ ระหว่าง กม.๘๐+๑๖๐ - กม.๘๐+๗๐๐ LT. ปริมาณงาน ๕,๙๔๐ ตร.ม. 05/09/2562 05/09/2562 - แขวงทางหลวงชุมพร
29 ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา ระหว่าง กม.330+680 – กม.345+000 (เป็นช่วงๆ) 05/09/2562 05/09/2562 คค06054/พ.1/e/20/2562 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
30 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ – ลืออำนาจ ระหว่าง กม.513+861 – กม.514+100 และ กม.515+111 – กม.515+411 05/09/2562 05/09/2562 คค05054/พ.1/e/19/2562 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,523 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358