ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 20/06/2562 20/06/2562 e-สพ.1/วส/32/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
17 ครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3303 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางระจัน-โพทะเล ระหว่าง กม.10+443-กม.10+730 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/06/2562 20/06/2562 สห.(EB)/35/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
18 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ระหว่าง กม.24+633 - กม.25+000 ระยะทางดำเนินการ 0.367 กม. ปริมาณงาน 0.367 กม. (11,168 SQ.M.) ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน 20/06/2562 20/06/2562 - แขวงทางหลวงหนองคาย
19 งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 16 รายการ 19/06/2562 19/06/2562 e-bidding/ค.TOR/52/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
20 งานจ้างเหมาติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารที่พักอาศัยบางวัว 19/06/2562 19/06/2562 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
21 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน BARRIER CURB AND GUTTER (0.70 M.) จำนวน 21 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ทางแยกปากกิเลน - น้ำตกไทรโยคใหญ่ ระหว่าง กม.92+850 - กม.96+950 18/06/2562 18/06/2562 ศกจ.(พ.1)/eb.37/2562 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
22 งานโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ ตำบลกระดังงาและตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 17/06/2562 17/06/2562 eb-สส/39/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
23 งานจ้างเหมา BRIDGE APPROACH SLAB ปริมาณงาน 560 ตารางเมตร ระหว่าง กม.412+900 - กม.413+800(ทล.11) และ กม.55+900 - กม.57+612.5 (ทล1023) โครงการก่อสร้างทางหลวงแแผ่นดินหมายเลข 11 ตอนปางเคาะ - ปางมะโอ 13/06/2562 13/06/2562 eb-ศลป./2562 ศูนย์สร้างทางลําปาง
24 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย W-BEAM GUADRAIL THICKNEES 3.2 MM.CLASS"I" , TYPE "I" ปริมาณงาน 356 เมตร ระหว่าง กม.412+900 - กม.413+800(ทล.11) และ กม.55+900 - กม.57+612.5 (ทล1023) โครงการก่อสร้างทางหลวงแแผ่นดินหมายเลข 11 ตอนปางเคาะ - ปางมะโอ 13/06/2562 13/06/2562 eb-ศลป./2562 ศูนย์สร้างทางลําปาง
25 งานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทางคอนกรีต จำนวน 5 รายการ ระหว่าง กม.412+900 - กม.413+800(ทล.11) และ กม.55+900 - กม.57+612.5 (ทล1023) โครงการก่อสร้างทางหลวงแแผ่นดินหมายเลข 11 ตอนปางเคาะ - ปางมะโอ 13/06/2562 13/06/2562 eb-ศลป./2562 ศูนย์สร้างทางลําปาง
26 จ้างเหมาทำการก่อสร้างและติดตั้งป้ายคร่อมทาง (Overhead Sign) ชนิดเตือนความเร็ว (Your Speed) ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย-หมากปรก ที่ กม. 13+000 LT., กม.21+000 RT. และทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต ที่ กม. 26+000 LT., กม.31+000 RT. 13/06/2562 13/06/2562 ร่างขอบเขตของงาน แขวงทางหลวงภูเก็ต
27 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการควบคุมไฟสัญญาณจราจร โดยการจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงบริเวณทางลงอุโมงค์ทางลอด ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม. 41+000-กม.43+500 ,ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนบางคู-ตีนเขา ระหว่างกม.4+500-กม.8+500 13/06/2562 13/06/2562 ร่างขอบเขตของงาน แขวงทางหลวงภูเก็ต
28 งานจ้างเหมาทำการจัดทำแถบเตือนขอบไหล่ทางแบบนูนบนเส้นทางจราจรหรือเส้นแบ่งทิศทางจราจร ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน บางปะอิน - พระประแดง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๖๕+๓๒๕ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงานรวม ๑๕,๗๐๐.๐๐ ตร.ม 13/06/2562 13/06/2562 ว.62-077 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
29 จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนท่าเดื่อ - ชุมแพ ระหว่าง กม.218+500 - กม.220+480 11/06/2562 11/06/2562 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
30 งานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.113+500-กม.114+100 11/06/2562 10/06/2562 - แขวงทางหลวงน่านที่ 2
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,179 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358