ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอนควบคุม 0100 ตอน โขงเจียม - สะพือ ระหว่าง กม.11+000 - กม.11+375 03/12/2562 03/12/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
17 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนใหญ่ - โขงเจียม ระหว่าง กม.100+250 - กม.100+875 03/12/2562 03/12/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
18 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ 03/12/2562 03/12/2562 eb2-2/ /2563 กองการพัสดุ
19 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ตอน 1 ระหว่าง กม.15+000 - กม.17+795 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/12/2562 02/12/2562 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
20 งานจ้างเหมาก่อสร้างทางช่วงที่ ๑ จำนวนรวม ๑๖ รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 สาย วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2562 02/12/2562 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
21 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2214 ตอน นากระแซง - บ้านดวน ระหว่าง กม.38+000 - กม.40+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/12/2562 02/12/2562 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
22 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อฟื้นฟูคืนสู่สภาพยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0200 ตอน ซำหวาย - บุณฑริก ระหว่าง กม.74+000 - กม.75+250 และ กม.79+000 - กม.81+000 02/12/2562 02/12/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
23 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2396 ตอนควบคุม 0102 ตอน ป่าไม้ - หนองแสง ระหว่าง กม.33+500 - กม.35+000 และ กม.39+000 - กม.40+000 02/12/2562 02/12/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
24 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2182 ตอนควบคุม 0102 ตอน โนนเรียง - หนองแสง ระหว่าง กม.38+200 - กม.40+625 02/12/2562 02/12/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
25 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0701 ตอน นากระแซง - เดชอุดม - อุบลราชธานี - วารินชำราบ ระหว่าง กม.418+300 - กม.420+000 02/12/2562 02/12/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
26 งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลาง ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี – ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.45+716 – กม.46+375 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/12/2562 02/12/2562 คค 06124/พ.1/....../2562 สำนักงานทางหลวงที่ 8
27 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพ อย่างยั่งยืนทางหลวงหมายเลข 2269 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนใหม่ – หนองคู ระหว่าง กม.1+525 - กม.2+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/12/2562 02/12/2562 คค 06049/พ.1/e/37/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
28 แผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2259 ตอน เสลภูมิ - คำโพนสูง ระหว่าง กม.10+150 - กม.11+000 02/12/2562 02/12/2562 แขวงทางหลวงยโสธร
29 แผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านย่อ - บ้านสวน ระหว่าง กม.195+800 - กม.196+300 02/12/2562 02/12/2562 แขวงทางหลวงยโสธร
30 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2406 ตอน บ้านโคก - ธาตุกลาง ระหว่าง กม.16+000 - กม.16+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/12/2562 02/12/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,721 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358