ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 งานจ้างเหมาผลิตเสาเข็ม ขนส่งเสาเข็มไปหน้างาน พร้อมตอกและตัดหัวเสาเข็ม งานแบริ่งยูนิต ที่ สะพาน กม.29+714.477 และ ที่ สะพาน กม.29+947.930 จำนวน 2 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 สาย วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2562 03/12/2562 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
47 งานจ้างเหมาหล่อและขนส่ง R.C. MANHOLE TYPE D FOR R.C.P. DIA. ๑.๒๐ M. (ไม่รวมฝาปิด) จำนวน ๖๖ บ่อ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม. ๒๑๕+๗๓๕ - กม. ๒๑๖+๖๐๐ และ ระหว่าง กม. ๒๑๙+๙๐๐ - กม. ๒๒๑+๑๓๕ รวมระยะทาง ๒.๑๐๐ กม. 03/12/2562 03/12/2562 เลขที่ ศข. eb/10/2563 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
48 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจาก อุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลาง 03/12/2562 03/12/2562 สทล.8 ขท.กาฬสินธุ์/1845 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
49 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอนควบคุม 0100 ตอน โขงเจียม - สะพือ ระหว่าง กม.11+000 - กม.11+375 03/12/2562 03/12/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
50 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนใหญ่ - โขงเจียม ระหว่าง กม.100+250 - กม.100+875 03/12/2562 03/12/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
51 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ 03/12/2562 03/12/2562 eb2-2/ /2563 กองการพัสดุ
52 งานซื้อท่อกลม ค.ส.ล. จำนวนรวม 3 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/12/2562 02/12/2562 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
53 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ตอน 1 ระหว่าง กม.15+000 - กม.17+795 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/12/2562 02/12/2562 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
54 งานจ้างเหมาก่อสร้างทางช่วงที่ ๑ จำนวนรวม ๑๖ รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 สาย วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2562 02/12/2562 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
55 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2214 ตอน นากระแซง - บ้านดวน ระหว่าง กม.38+000 - กม.40+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/12/2562 02/12/2562 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
56 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อฟื้นฟูคืนสู่สภาพยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0200 ตอน ซำหวาย - บุณฑริก ระหว่าง กม.74+000 - กม.75+250 และ กม.79+000 - กม.81+000 02/12/2562 02/12/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
57 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2396 ตอนควบคุม 0102 ตอน ป่าไม้ - หนองแสง ระหว่าง กม.33+500 - กม.35+000 และ กม.39+000 - กม.40+000 02/12/2562 02/12/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
58 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2182 ตอนควบคุม 0102 ตอน โนนเรียง - หนองแสง ระหว่าง กม.38+200 - กม.40+625 02/12/2562 02/12/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
59 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0701 ตอน นากระแซง - เดชอุดม - อุบลราชธานี - วารินชำราบ ระหว่าง กม.418+300 - กม.420+000 02/12/2562 02/12/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
60 งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลาง ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี – ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.45+716 – กม.46+375 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/12/2562 02/12/2562 คค 06124/พ.1/....../2562 สำนักงานทางหลวงที่ 8
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,755 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358