ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2563 ทางหลวงหมายเลข 3168 ตอนควบคุม 0100 ตอนปราณบุรี - ปากน้ำปราณ ระหว่าง กม.2+650 - กม.2+950 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 1,100,000.00 09/06/2563 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
47 งานจ้างเหมาปรับระดับผิวแอสฟัสต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0703 ตอน เขาสมิง - แม่น้ำตราด ระหว่าง ก.ม.399+266 - กม.399+553 ปริมาณงาน 3,071 ตารางเมตร 994,300.00 09/06/2563 ประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
48 งานซื้อแผ่นเหล็ก 0.15 X 2.00 X 0.016 ม. ขนาดรู 0.025 X 0.09 เมตร จำนวน 8 รู ตามมาตรฐาน มอก.1479 SS400 จำนวน 722 แผ่น (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 228 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยสายหนัง - ศรีบุญเรือง ระหว่าง กม.52+900 - กม.53+984 584,820.00 08/06/2563 eb-สพ.2/หศ.3/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
49 งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่ต่ำกว่า 357 กก./ตร.ซม. และส่วนผสมปูนซีเมนต์ประเภทหนึ่งไม่ต่ำกว่า 350 กก./ลบ.ม. จำนวน 470 ลบ.ม. (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 228 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยสายหนัง - ศรีบุญเรือง ระหว่าง กม.52+900 - กม.53+984 1,034,000.00 08/06/2563 eb-สพ.2/หศ.2/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
50 งานซื้อเหล็กเส้นกลม RB 9 SR 24 ยาว 12.00 ม. ตามมาตรฐาน มอก. 20 - 2559 เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจร เพื่อความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 228 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยสายหนัง - ศรีบุญเรือง ระหว่าง กม.52+900 - กม.53+984 657,030.00 08/06/2563 eb-สพ.2/หศ.1/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
51 กิจกรรมก่อสร้างอุโมงค์จุดกลับรถ ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ที่ กม.1+070 35,000,000.00 08/06/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
52 งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ จำนวน 3 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ที่ กม. 51+975 และ กม.71+240 928,540.00 05/06/2563 eb-สพ.2/ภช.1/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
53 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ (Modified Asphalt Concrete) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน บางปะอิน - คลองพระยาสุเรนทร์ ระหว่าง กม.๒๙+๕๐๐ - กม.๓๐+๕๐๐ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) บริเวณทางแยกต่างระดับลำลูกกา Ramp No. ๐๒๐๖., ๐๒๐๗., ๐๒๐๘. ปริมาณงาน ๒๔,๐๕๒.๐๐ ตร.ม. 10,000,000.00 05/06/2563 ว.63-128 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
54 งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ จำนวน 3 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ที่ กม. 51+975 และ กม.71+240 928,540.00 05/06/2563 eb-สพ.2/ภช.1/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
55 งานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพานและโครงสร้าง (Major Repair of Highway Structure) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๘+๐๙๑ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑,๒๓๓.๐๐ เมตร 10,920,000.00 05/06/2563 ว.63-127 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
56 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ (Modified Asphalt Concrete) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - บางพลี ระหว่าง กม.๕๓+๐๐๐ - กม.๕๓+๖๐๐ LT. (เป็นช่วง ๆ) บริเวณทางแยกต่างระดับทับช้าง Ramp No. ๐๖๐๓ ปริมาณงาน ๑๔,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. 10,000,000.00 05/06/2563 ว.63-130 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
57 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ (Modified Asphalt Concrete) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - บางพลี ระหว่าง กม.๔๘+๐๐๐ - กม.๔๙+๐๐๐ LT. (เป็นช่วง ๆ) บริเวณทางแยกต่างระดับสุขาภิบาล ๓ Ramp No. ๐๕๐๑., ๐๕๐๓., ๐๕๐๔. ปริมาณงาน ๒๔,๑๓๕.๐๐ ตร.ม. 10,000,000.00 05/06/2563 ว.63-129 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
58 งานจ้างทำการทุบรื้อโครงสะพาน คสล. เดิม จำนวน ๑ LS. ณ โครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,676,117.00 02/06/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
59 งานจ้างทำการขน-ส่งและติดตั้งคาน I-Girder ขนาดความยาว ๓๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๒ คาน โครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๙ ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 572,000.00 02/06/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
60 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางการคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงจุดเสี่ยงบนเส้นทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0301 ตอน ไชโย - สิงห์ใต้ ระหว่าง กม.73+710 - กม.74+240 25,000,000.00 02/06/2563 คค.06127/พ.1/337/2563 ลว. 27 พฤษภาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 46 ถึง 60 จาก 5,865 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358