ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0503 ตอน นาไพร - ม่วงเจ็ดต้น ระหว่าง กม.393+430 - กม.394+425 ปริมาณงาน 0.995 กิโลเมตร 02/09/2562 02/09/2562 - แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
47 รถบดสั่นสะเทือนล้อเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ตัน จำนวน 6 คัน 02/09/2562 02/09/2562 eb2-2/..../2563 กองการพัสดุ
48 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2562 รหัสงาน 28003 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0402 ตอน กกไม้แดง – บ้านป่า ระหว่าง กม.233+160– 233+990 RT. รวมปริมาณงาน 0.830 กม. 02/09/2562 02/09/2562 สทล.5 ขท.พิษณุโลกที่ 2(วังทอง)/2.1/3/870/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
49 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอน กิ่วพร้าว - เชียงแสน ระหว่าง กม.18+880 - กม.19+300 LT. ปริมาณงาน 0.420 กม. 30/08/2562 30/08/2562 e-bidding/ค.TOR/59/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
50 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอน กิ่วพร้าว - เชียงแสน ระหว่าง กม.18+880 - กม.19+300 LT. ปริมาณงาน 0.420 กม. 30/08/2562 30/08/2562 e-Bidding/ค.TOR/58/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
51 งานจ้างเหมาทำการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 1202 ตอนควบคุม 0200 ตอน สันต้นแหน – ป่าแดด ระหว่าง กม.38+795 – กม.39+930 ปริมาณงาน 1.135 กม. 30/08/2562 30/08/2562 e-Biddind/ค.TOR/58/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
52 งานจ้างเหมาทำการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1292 ตอนควบคุม 0200 ตอน พวงพยอม - แม่ลอยไร่ ระหว่าง กม.31+350 - กม.32+500 ปริมาณงาน 1.150 กม 30/08/2562 30/08/2562 e-bidding-ค.TOR-57-2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
53 จ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2562 รหัสงาน 28003 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง – เข็กน้อย ระหว่าง กม.278+400 – 278+750 รวมปริมาณงาน 0.700 30/08/2562 30/08/2562 สทล.5 ขท.พิษณุโลกที่ 2(วังทอง)/2.1/3/868/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
54 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.347+091 - กม.347+620 (LT.) ปริมาณงาน 0.529 กม. 30/08/2562 30/08/2562 - แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
55 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 115 ตอนควบคุม 0100 ตอน กำแพงเพชร - แก้วสุวรรณ ที่ กม.3+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/08/2562 30/08/2562 tor แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
56 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2562 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0401 ตอน บ้านกร่าง - พิษณุโลก ระหว่าง กม.220+851 - กม.221+611 RT. 30/08/2562 30/08/2562 - แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
57 งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน ฝ่ายปรับซ่อม ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ระหว่าง กม.65+800 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 30/08/2562 30/08/2562 - แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
58 จ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0503 ตอน นาไพร - ม่วงเจ็ดต้น ระหว่าง กม.393+430 - กม.394+425 ปริมาณงาน 0.995 กิโลเมตร 30/08/2562 30/08/2562 - แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
59 62087656009 30/08/2562 30/08/2562 - แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
60 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0502 ตอน ชัยมงคล - บึงหลัก ระหว่าง กม.300+512 - กม.300+970 (LT.) ปริมาณงาน 0.458 กม. 30/08/2562 30/08/2562 - แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,523 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358